Copy
Nieuwsbrief Platform INS

 

 

17-24 MAART: CURSUS GELOVEN ANNO 2015”


Platform INS organiseert i.s.m. de Pelgrimvaderskerk , Vereniging Ettaouhid en studentenvereniging NSR de cursus “Geloven anno 2015”. Dit is een gezamenlijke cursus voor moslims, christenen en geïnteresseerden. De cursus bestaat uit drie avonden en iedere avond staat in het teken van een thema rond “geloven”.

De cursus is uniek in zijn soort! Nationaal en internationaal is de cursus afgelopen jaren in het zonnetje gezet door de media en wetenschap en hebben meer dan 500 mensen meegedaan aan deze activiteit! De afgelopen keren stond iedere bijeenkomst een persoon centraal die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt. Sinds vorig jaar hebben wij een nieuw concept. De eerste bijeenkomst met als thema “Gods wet of Grondwet” is achter de rug. Op 17 maart vindt de volgende bijeenkomst plaats:

17 maart: Zendingsdrang van christenen en moslims?
De missionaire drive van sommige christenen en moslims roept vaak allergie en wantrouwen op. Gelovigen gaan vaak wel in dialoog en gesprek. Zij doen ook veel maatschappelijk werk. Maar willen zij uiteindelijk niet zieltjes winnen en mensen bekeren? Kun zij hun integriteit wel bewaren? Hoe zit het met de Christelijke zending en de Islamitische dawa?

24 maart: Religie in de participatiesamenleving
Volgens velen hoort religie thuis achter de voordeur, in het privédomein. Tegelijkertijd wordt ook van gelovigen gevraagd te participeren in de samenleving. Kun je je geloof dan thuislaten? Veel vrijwilligerswerk en diaconaal werk wordt gedaan door gelovigen. Vanuit welke motivatie doen zij dit? En kunnen we hier ook een concreet project aan koppelen door als christenen en moslims samen een seculier goede doelen project te steunen? Aan deze avond willen wij ook een sociale activiteit koppelen waarbij we als moslim en christen zijnde iets kunnen betekenen voor de zwakkeren in de samenleving. Dit zal plaatsvinden op 21 april.

Iedere avond houdt een christen en een moslim vanuit hun eigen traditie een korte inleiding over het thema. Na de inleidingen praten we hierover door in gemengde groepjes. Je ontdekt de overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van het Christelijk geloof en de Islam. En dat alles in een vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.
 
Cursusdata en locatie

Dinsdag 17 maart, locatie: Vereniging Ettaouhid, Schietbaanlaan 110A Rotterdam
Dinsdag 24 maart, locatie: Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20 Rotterdam
Dinsdag 21 april, locatie en inhoud van de sociale activiteit wordt tijdens de cursus bekendgemaakt.
Data voor het kerk- en moskeebezoek worden tevens tijdens de cursus bekendgemaakt.

Tijd:19.45-22.00 uur
Toegang: Gratis

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteit kunt u mailen naar s.evsen@platformins.nl l of bellen met Platform INS, tel: 010-240 00 15.
 
 
 
19 maart: Cursus “moslim zijn in het westen”

Wat is de plek van een moslim in een niet-islamitisch land? Zijn contacten met niet-moslims verboden volgens de Islam? Worden Joden vervloekt in de Koran? Moet je als moslims strijden totdat iedereen zich bekeert tot de Islam?

Om deze vragen te beantwoorden organiseert Platform INS de cursus “moslim zijn in het westen”. Want moslims hebben tegenwoordig veel vragen over betrekkingen met niet-moslims en het leven in een niet-islamitisch land. Vooral na de aanslagen in Parijs houden deze vragen ook de publieke opinie bezig.

Soms worden verzen en overleveringen over het samenleven met anderen uit de context gehaald en verkeerd geïnterpreteerd. Dit rijmt juist niet met de vredelievende boodschap van de Islam. Dit vormt een belangrijke aanleiding voor de totstandkoming van deze cursus.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het thema onder andere belicht vanuit de Koran, de SoennaInterne link[1] en de Islamitische geschiedenis. Tevens wordt er bij elke sessie tijd gemaakt voor vragen van de deelnemers. De eerste twee bijeenkomsten van de cursus is achter de rug. Tijdens deze avonden is Alper Alasag van Platform INS ingegaan op de Koranverzen en de Soenna van Profeet Mohammed (vzmh) m.b.t. het onderwerp.

Op 19 maart zal hij ingaan op het historisch perspectief (Historie van de Islamitische beschavingen). De cursus is in eerste instantie bedoeld voor moslims. Tevens zijn niet-moslims die geïnteresseerd zijn van harte welkom.
De cursus is in Rotterdam gestart en tevens zal het op donderdag 2 april  in Den Haag van start gaan.

Rotterdam

Datum:
 19 maart 2015
             16 april 2015
Tijdstip : 20.00-21.30 uur (inloop: 19.30 uur)
Kosten:  Geen
Locatie:  Platform INS, Rochussenstraat 221 te Rotterdam


Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Sinan Evsen tel.: 010 – 240 00 15, email: s.evsen@platformins.nl

Den Haag

Datum:
  2 april 2015
             16 april 2015
             30 april 2015
Tijdstip : 19.30 - 21.00 uur (inloop: 19.00 uur)
Kosten:  Geen
Locatie:  Wordt nog bekendgemaakt

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Selma Ablak          email: info@dialooghaaglanden.nl
 

[1] Alle uitspraken, handelingen en stilzwijgende goedkeuringen van Profeet Mohammed (vzmh)

Phd café

In februari is bij Platform INS de Phd café gestart. Iedere maand komen er (pas)gepromoveerde onderzoekers langs om hun belangrijk onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen.

Op 26 maart bijt dr. Merel Kahmann de spits af met de vraag:

Krijgt een vreemde overheid het voor het zeggen in Nederland?

In Nederland wonen honderden duizenden mensen met een niet-Nederlandse komaf. Vaak bestaat de angst dat de overheden van de landen waar zij vandaan komen het voor het zeggen willen hebben. Merel Kahmann onderzocht in hoeverre een buitenlandse overheid, in sommige gevallen zelfs met actief beleid hierop, invloed kan hebben op burgers in Nederland. Kahmann komt ons haar bevindingen vertellen op donderdag 26 maart 2015. 

Programma
19.15 - 19.30: Inloop
19.30: Start presentatie dr. Merel Kahmann
20.15 - 21.00: Vragenronde
21.00: Einde

Aanmelden
Niet verplicht, maar wordt zéér op prijs gesteld (i.v.m. de voorbereidingen).
Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

Over de spreker
Merel Kahmann begon na een reis door Zuid-Amerika in 2003 aan haar studie Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij rondde haar Bachelor opleiding af met een onderzoek naar meervoudig gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika. Voor haar master Migration and Ethnic Studies aan de UvA deed zij onderzoek naar de vrijwillige terugkeer van de Afghaanse vluchtelingen in Nederland. In 2009 begon zij als promovenda aan de Universiteit van Leiden. Zij deed onderzoek naar de invloed van het Marokkaanse overheidsbeleid op Marokkaanse Nederlanders. 

Terugblik

In de maanden februari en maart heeft de PhD Café, twee sessies van de cursus 'Moslim zijn het Westen' en de eerste sessie van de cursus 'Geloven anno 2015' plaatsgevonden. Moge deze activiteiten een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de deelnemers en de 'Kunst van het samenleven'.

 

 

Excursie naar de 'Balkan'

Platform INS zal de komende tijden excursies naar de ‘Balkan ‘ organiseren. Meer informatie hierover zal volgen. 

Terugblik:
Politieke Betrokkenheid

In aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen heeft Dialoog Haaglanden, lokale partner van Platform INS, de afgelopen tijd verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de politieke betrokkenheid te stimuleren.
 
Diverse verkiezingsbijeenkomsten zijn georganiseerd om jongeren en young professionals meer inzicht te geven over de werkzaamheden van de provincie en de verschillende partijprogramma’s. Ter afronding is op 12 maart 2015 een verkiezingsdebat in samenwerking met ProDemos en Het Nieuwe Wij georganiseerd.
 
Tijdens het debat werd gediscussieerd rondom interessante stellingen zoals: ‘De provincie moet meer doen om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren’, ‘De Provinciale Staten verkiezingen zijn een go/no go voor het Kabinet’ en ‘De provincie doet te weinig voor de grote stad’. Zes politieke partijen waaronder PvdA met Ron Hillebrand (lijsttrekker), GroenLinks met Huri Sahin (lijsttrekker), D66 met Paul Breitbarth (nr. 4), CDA met Herman van der Bent (nr. 6), Sp met Hans Slooter (nr. 5) en VVD met Rense Weide (nr. 10) waren vertegenwoordigd.
Niet alleen de kandidaat statenleden hadden een stem in het debat, ook het publiek discussieerde actief mee. Het aanwezige publiek toonde voor en na de discussies rondom de stellingen hun standpunt door middel van rode en groene kaarten en de zaal werd tevens om toelichting en reactie gevraagd. Dit leverde een levendig en bij vlagen fel debat op. Het was een avond vol informatie, interactie en debat!
Volg ons ook online: Twitter | Facebook | Doorsturen 
Copyright ©  Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl