Copy
View this email in your browser

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de eerste editie van de hernieuwde nieuwsbrief  'INSpiratie' van Platform INS, met daarin een overzicht van de komende activiteiten, verslagen en meer. Elk editie kiezen we - onder de kop 'INSpiratie' -  een artikel uit die naar ons mening een bijdrage levert aan 'de Kunst van het Samenleven'. 

INSpiratie van deze editie: Fethullah Gulen
Dit moeten wij, moslims, afwijzen

Moslims, zegt Fethullah Gülen, wij moeten de door terroristen gepropageerde ideologie categorisch afwijzen en veroordelen. En wij moeten zelf voorbeeldig leven, en alert blijven op onze jeugd. (bron: ZamanVandaag)
Klik hier voor het hele artikel
KOMENDE ACTIVITEITEN
(25-feb) Nederland: land van afstand..?

Een avond samen met onderzoeker prof. Dagevos praten we over het nieuwe SCP rapport 'Werelden van verschil' en hoe we de kunst van het samenleven in Nederland kunnen bereiken.      
 
Klik hier voor meer info
(14 mrt) Boekbespreking "Hizmet in Africa"

De schrijver van het boek David H. Shinn, voormalig Amerikaans ambassadeur Ethiopië en Burkina Faso, zal aanwezig zijn bij de boekbespreking in de avond van 14 maart 2016 in Den Haag.
Klik hier voor meer info
VERSLAGEN
Nieuwjaarspreceptie INS 2016
 
Donderdag 28 januari kwamen de vrienden en partners van Platform INS en Dialoog Haaglanden in Den Haag bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Op het programma stond een presentatie van Professor Richard Staring over radicalisering en de lancering van het nieuwste boek van Platforms INS en Dialoog Haaglanden: “Hoe geweld in naam van de islam te voorkomen?”
 
Klik hier voor het hele verslag
Katholieken en moslims verkennen agenda voor de toekomst

Op woensdag 13 januari 2016 vond er in het kantoor van de Nederlandse Bisschoppenconferentie te Utrecht een ontmoeting plaats tussen de leden van de Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) en Platform INS. 
Klik hier voor het hele verslag
Expertmeeting Islamofobie en moslimdiscriminatie

Op woensdagmiddag 3 februari 2016 vond er een expertmeeting plaats over vormen van Islamofobie en discriminatie. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in samenwerking met het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) en Platform INS.
Klik hier voor het hele verslag
Christenstudenten uit Ede in dialoog met moslims

Op 3 februari 2016 organiseerde Platform INS een bijzondere dag vol met dialoog voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. 26 theologiestudenten brachten een bezoek aan de Mevlana moskee in Rotterdam en waren te gast bij moslimgezinnen voor de avondmaaltijd.
Klik hier voor het hele verslag
Symposium Religie en Participatiesamenleving 2.0
 
Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor kwetsbare groepen in de samenleving? Het lijkt er op dat religieuze organisaties momenteel een belangrijke thermometer zijn voor de staat waarin de participatiesamenleving zich bevindt, vanwege hun bereik, plaats in de gemeenschap en maatschappelijke rol. Welke ontwikkelingen signaleren zij en welke rol zien zij voor zichzelf? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium Religie en participatiesamenleving 2.0 dat op maandag 23 november 2015 werd georganiseerd door Platform INS en het lectoraat Burgerschap en Diversiteit.
Klik hier voor het hele verslag
              Lezing dr. Annewieke L. Vroom                 ‘Open en Weerbaar’

Alper Alasag heeft op 25 januari deelgenomen aan het 10 jarig jubileum ‘In vrijheid verbonden’. Dr. Annemieke L. Vroom heeft hier een lezing gehouden.

Klik hier voor de lezing ‘Open en Weerbaar’.
Benefietavonden in Amsterdam en Rotterdam
 
Afgelopen weken zijn er twee benefietavonden in Amsterdam en Rotterdam gehouden voor Platform INS. We danken de donateurs voor hun donaties.
Agenda
 
Bespreking               SCP rapport met             Prof. Dagevos
 
 
Boekbespreking
"Hizmet in Africa" 
Copyright ©  Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl
Afmelden nieuwsbrief | Vernieuw aanmeldgegevens