Copy
Nieuwsbrief Platform INS Oktober 2013

Panel Parallelle Samenleving 


Op woensdag 9 oktober organiseert Platform INS een paneldiscussie rondom het thema parallelle samenleving.

Begin dit jaar kondigde minister Asscher aan een onderzoek te starten naar parallelle gemeenschappen in Nederland. Aanleiding van dit onderzoek is onder andere het rapport ‘Dichter bij elkaar?’ (2012) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de integratie van verschillende migrantengroepen hapert. In een brief uit Asscher zijn zorgen over het ontstaan van een samenleving waarin de noodzaak om elkaar te ontmoeten over de grenzen van verschillende achtergronden heen ontbreekt. Want wanneer men voornamelijk op de eigen groep gericht is, zou dit de integratie kunnen belemmeren.
 
Over dit onderwerp gaan 6 panelleden onder leiding van gespreksleider Floris Alberse, redacteur bij Pauw & Witteman, in gesprek. De panelleden zijn Arend Jan Boekestijn (oud-VVD-Kamerlid en historicus aan de UU), Saniye Calkin (vrouwenplatform ZIJN), Abdelkarim El-Fassi (hoofdredacteur van wijblijvenhier.nl), Martijn de Koning (antropoloog aan o.a. de UvA), Jaco Dagevos (SCP, co-auteur van ‘Dichter bij elkaar?’) en Umit Tas (voorzitter van Platform INS). 
 
 

 
TrainingDialoog en diversiteit

Op maandag 30 september 2013 organiseerde Platform INS een trainingsdag voor de studenten van Hogeschool Utrecht vol met dialoog en diversiteit. Een groep van ongeveer twintig studenten namen hieraan deel. De dag begon met een introductie van de studenten. Na deze introductieronde kregen de deelnemers een korte presentatie over Platform INS.
Lees hier het hele verslag.


Tweede Kamerbezoek jongeren

Op 12 september 2013 organiseerde Platform INS een bijzondere dag voor jongeren in het kader van het project “Politieke betrokkenheid”. Ruim twintig jongeren met een bi-culturele achtergrond brachten een bezoek aan de Tweede Kamer. Hier kregen zij een rondleiding door het indrukwekkend gebouw en de mogelijkheid om te praten met de Kamervoorzitter, Anouchka van Miltenburg.

Lees hier het verslag.
Training Islamofobie

Kwartaalthema: Burgerschap

Elke 3 maanden besteedt Platform INS aandacht aan een ander thema. Van september t/m november is dat het thema burgerschap. Tijdens deze maanden nodigen we mensen om iets te schrijven met betrekking tot dit thema. Dit kan een opiniestuk zijn, een achtergrondartikel, een verslag van een relevante activiteit, een interview, etc.
Wil jij ook iets schrijven voor Platform INS? Stuur je stuk op naar Nynke van der Veldt (e-mail: n.vanderveldt@platformins.nl) en wie weet verschijnt jouw bijdrage op onze website!


Jonge politici over democratie

Wat vinden jonge politici van democratie? Hoe hoort een democratische samenleving volgens hen eruit te zien? In het kader van de kwartaalthema “democratie” hebben drie jonge politici die hebben deelgenomen aan de Future leaders bijeenkomst ieder een artikel geschreven over dit onderwerp. 
 
Democratie is vertrouwen! 
Manuel Buitenhuis (D66)

Keuzevrijheid in een democratie 
Jojanneke van der Veen (GL)
Columns

De dag van de Dialoog


De Dag van de Dialoog is een Rotterdams evenement waar elk jaar duizenden Rotterdammers en tientallen organisaties op vele locaties in Rotterdam aan mee doen. Samen organiseren zij ontmoetingen tussen Rotterdammers. Dit jaar vindt dit plaats van 1-11 november. Op 5 november in de avond organiseert Platform INS in dit kader ook twee gesprekstafels. We hopen die avond met verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden samen te komen en de dialoog aan te gaan met elkaar over het thema 'delen'. 
Tolerantieluncheon: Perspectief Religie en Samenleving
Conferentie 'Celebrating Diversity for Peace'
 
Op zaterdag 16 november organiseert Platform INS in samenwerking met de International Student Chaplaincy (ISC) een interreligieuze conferentie. Het thema van deze conferentie is 'Celebrating Diversity for Peace'. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.
 

Interreligieus Symposium Vredespaleis

Op 11 september 2013 werd Platform INS uitgenodigd voor een Interreligieus Symposium in het Vredespaleis. Dit symposium stond in het teken van verzoening als middel om duurzame vrede te bereiken. Vertegenwoordigers van de vijf grote religies,  het Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam presenteerden hun theologisch perspectief op dit thema. Platform INS nam het woord namens de Islamitische gemeenschap.

 
Volg ons ook online: Twitter | FacebookDoorsturen 
Copyright © 2013 Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl