Copy

Zondag 40+ groep dienst
'Leven doe je alleen - samen'


Zondag 15 mei wordt de kerkdienst in de Immanuelkerk verzorgd door de 40+ groep. Zij hebben in deze viering de tekst en het handelen naar Romeinen 12:16 centraal gesteld: “Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig maar zet uzelf aan tot bescheidenheid, ga niet af op eigen inzicht.” Op een bijzondere wijze wordt u in deze viering meegenomen om met elkaar tot elkaars inzicht te komen.
Gemeenteavond voordracht nieuwe predikant
woensdag 18 mei, 18.30-20.30 uur, Immanuelkerk
  
 

Na het raadplegen van u als gemeente kan de kerkenraad het besluit nemen om de betreffende predikant te beroepen. Wilt u woensdag 18 mei alvast vrijhouden voor deze gemeentevergadering? Komt allen!
Voortgang rapport Oude Kerk


Met subsidie vanuit de overheid heeft de kerkenraad opdracht gegeven aan het bureau Coup om te onderzoeken of en op welke manier de Oude Kerk behouden kan blijven voor kerkelijke activiteiten als erediensten en trouw- en rouwdiensten. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft Coup verslag gedaan van de resultaten. 

Afgelopen maandag 2 mei zijn we met de kerkenraad bijeen geweest om naar aanleiding van de uitkomsten van dit rapport ons te bezinnen op de te nemen stappen. In het rapport worden verschillende toekomstscenario’s geschetst. Daarnaast zijn er nog veel vragen. 

Voortvloeiend uit het rapport van Coup hebben we vier aandachtsgebieden geformuleerd die wij binnen de gemeente verder willen onderzoeken en waarvoor een projectgroepje wordt benoemd:

1. Uitgezocht moet worden welke bouwkundige aanpassingen nodig en financieel haalbaar zijn voor de kerk en toegestaan door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed?
2. Gezocht moet worden naar manieren om de inkomsten uit verhuur te vergroten.
3. Inmiddels zijn wij betrokken in een traject voor selectie voor deelname aan de “Erfgoeddeal”. Dit betekent dat indien wij hiervoor geselecteerd worden, het kerkgebouw naast de kerkelijke activiteiten ook gebruikt gaat worden voor een gemeentelijke voorziening. De verbouwingskosten daarvoor worden dan vergoed door de gemeente Haarlem.
4. Tenslotte gaan we gesprekken met de Stichting Stadsherstel Amsterdam voeren over de voorwaarden over en weer voor een eventuele overname van de Oude Kerk. 

Deze vier aandachtsgebieden beïnvloeden elkaar en besluiten kunnen alleen in samenhang genomen worden.
We hebben besloten om per aandachtsgebied een projectgroepje samen te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt dan bepaald wat de vervolgstap zal zijn.  Het College van Kerkrentmeesters zal in alle projectgroepen participeren en in die rol zal zij de kerkenraad adviseren.

Wanneer u in één van deze projectgroepjes wilt meedoen laat het ons weten. Dit wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden bij:
Bert Pinkster  (
bert.pinkster@kerkpleinhaarlemnoord.nl) of
Ilonkaboomsma (
ilonkaboomsma@kerkpleinhaarlemnoord.nl).
U zult steeds op de hoogte gehouden worden van het vervolg.

Feest van de Geest

Op 24 mei zal burgemeester Wienen 'Feest van de Geest' openen. Dit feest wordt elke twee jaar gehouden in ruim honderd kerken in heel Nederland en zal nu voor de derde keer ook in Haarlem en omstreken plaatsvinden.

Vijf kerken doen mee: De RK St. Bavokathedraal, de Pelgrimkerk, de Fonteinkerk, de Immanuëlkerk en de Dorpskerk te Santpoort. Op een mooie middag kun je ze alle vijf langsfietsen om daar de kunst te zien die gemaakt is bij het Pinksterthema: ‘In vuur en vlam!’

Zes kunstenaars uit deze regio hebben nieuw werk gemaakt, maar laten ook ouder werk zien. Het is een feestelijke ontmoeting tussen de Pinkstergeest, kerkelijke architectuur en hedendaagse beeldende kunst.

De kerken zijn open op 26, 28 en 29 mei en 4, 5 en 6 juni, steeds van 13.00 tot 17.00 uur (de Pelgrimkerk op zondag van 12.00 tot 15.00 uur). 
Voor meer informatie zie www.feestvandegeest.nl/heo

Drie manieren om de online kerkdiensten te bekijken

1. Klik op onderstaande groene knop voor de live stream van de kerkdienst. Deze start iedere zondag rond 9.50 uur.
2. Via de website
https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/kerkdienst-gemist kunt u ook direct de live dienst bekijken.
3. Ga naar de website kerkdienstgemist.nl, zoek daar op 'Haarlem' of 'PKN Imm'. Klik op het logo van onze kerk en ga vervolgens naar het tabblad 'uitzendingen'. Daar zoekt u de gewenste datum en dienst en klikt deze aan.

Terugkijken diensten
De Immanuelkerk online diensten zijn terug te kijken op kerkdienstgemist.nl bij het tabblad 'uitzendingen'. Klik op de groene knop hieronder.

kerkpleinhaarlemnoord.nl | kerkpleinspaarndam.nl |  verhalenhuishaarlem.nl 
Onze adressen zijn:
Immanuelkerk: Van Egmondstraat 5, Haarlem-Noord
Oude Kerk: Kerkplein 2, Spaarndam
Contact: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Verhalenhuis Haarlem: Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Contact: info@verhalenhuishaarlem.nl

Ik wil mijn gegevens aanpassen
Ik wil mij van deze lijst uitschrijven
LET OP: bij uitschrijven ontvangt u ook geen nieuwsbrieven meer van Verhalenhuis Haarlem!
Als u deze nog wel wilt ontvangen, stuur dan een mailtje en schrijf u NIET hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp