Copy
Gemeenteavond voordracht nieuwe predikant  
 

Bericht vanuit het moderamen:

Heden hebben wij bericht gekregen van de beroepingscommissie dat zij na een intensieve en mooie zoektocht een kandidaat-predikant heeft gevonden. Dat is verheugend nieuws! Maandag 9 mei vindt er daarom een extra vergadering van de kerkenraad plaats.

Als de kerkenraad de voordracht overneemt, is de volgende stap in het proces dat wij u uitnodigen voor een gemeentebijeenkomst om u daarover te informeren. Wij willen en mogen volgens onze plaatselijke regeling geen beroep uitbrengen zonder de gemeente daarin gehoord te hebben.

Ervan uitgaande dat het proces voorspoedig verloopt, hebben wij daarom alvast een gemeentebijeenkomst gepland op:

Woensdag 18 mei, van 18.30 – 20.30 uur in de Immanuelkerk

Na het raadplegen van u als gemeente kan de kerkenraad het besluit nemen om de betreffende predikant te beroepen. Wilt u woensdag 18 mei alvast vrijhouden voor deze gemeentevergadering ?

Met een hartelijke groet,
Ilonka Boomsma (voorzitter) en Bert Pinkster (scriba)
Voortgang rapport Oude Kerk


Bericht vanuit de kerkenraad:

Met subsidie vanuit de overheid heeft de kerkenraad opdracht gegeven aan Bureau Coup om te onderzoeken of en op welke manier de Oude Kerk behouden kan blijven voor kerkelijke activiteiten als erediensten en trouw- en rouwdiensten. Inmiddels is dit onderzoek afgerond. 

Afgelopen maandag 2 mei zijn we met de kerkenraad bijeen geweest om naar aanleiding van de uitkomsten van dit rapport ons te bezinnen op de te nemen stappen. 

Er zijn enkele aandachtsgebieden benoemd die wij binnen onze gemeente verder willen onderzoeken. Besloten is dat per aandachtsgebied enkele mensen dit op zich zullen nemen.

U hoort hier meer over in het komende Noorderkwartier

The Story of Jewish Jazz in Verhalenhuis
 

Van Oost-Europese klezmer tot verboden samenwerkingen in clubs in Harlem, New York in de jaren ’30 en van Hollywood musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van de Israëlische Mizrahi Joden van vandaag: de evolutie van jazz is altijd sterk beïnvloed door Joden en hun muzikale erfgoed. 

Jewish Jazz volgt het spoor van deze ontwikkelingen aan de hand van verhalen, biografieën, anekdoten en uiteraard via fantastisch muziek, geschreven door George Gershwin, Benny Goodman, Stan Getz, Artie Shaw, Dave Brubeck en vele anderen.

Dinsdag 17 en zondag 22 mei, 15.00 uur
Toegang €12

Drie manieren om de online kerkdiensten te bekijken

1. Klik op onderstaande groene knop voor de live stream van de kerkdienst. Deze start iedere zondag rond 9.50 uur.
2. Via de website
https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/kerkdienst-gemist kunt u ook direct de live dienst bekijken.
3. Ga naar de website kerkdienstgemist.nl, zoek daar op 'Haarlem' of 'PKN Imm'. Klik op het logo van onze kerk en ga vervolgens naar het tabblad 'uitzendingen'. Daar zoekt u de gewenste datum en dienst en klikt deze aan.

Terugkijken diensten
De Immanuelkerk online diensten zijn terug te kijken op kerkdienstgemist.nl bij het tabblad 'uitzendingen'. Klik op de groene knop hieronder.

kerkpleinhaarlemnoord.nl | kerkpleinspaarndam.nl |  verhalenhuishaarlem.nl 
Onze adressen zijn:
Immanuelkerk: Van Egmondstraat 5, Haarlem-Noord
Oude Kerk: Kerkplein 2, Spaarndam
Contact: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Verhalenhuis Haarlem: Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Contact: info@verhalenhuishaarlem.nl

Ik wil mijn gegevens aanpassen
Ik wil mij van deze lijst uitschrijven
LET OP: bij uitschrijven ontvangt u ook geen nieuwsbrieven meer van Verhalenhuis Haarlem!
Als u deze nog wel wilt ontvangen, stuur dan een mailtje en schrijf u NIET hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp