Copy

Uit de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

We zijn dankbaar dat de te nemen stappen voor het beroepen van een nieuwe predikant zo voorspoedig verlopen. In dit proces zijn al een paar stappen gezet. In recente Zondagsberichten, Nieuwsbrief mailing en via het Noorderkwartier hebben wij u geïnformeerd over de samenstelling van de beroepingscommissie. 

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besproken dat een nieuwe predikant goed geïnformeerd moet kunnen worden over het reilen en zeilen van beide kerken. De vertegenwoordiging van de Oude Kerk in deze commissie vonden we toch te beperkt. En wie kan een nieuwe predikant betere informatie geven over de kerk en haar gemeenteleden dan een reguliere bezoeker van de Oude Kerk.

Unaniem is daarom besloten om de commissie uit te breiden met Machteld Duval Slothouwer. Hiermee is de commissie compleet.

De volgende stap was het opstellen van een profielschets voor een nieuwe dominee want de commissie kan haar werk niet doen als zij niet weet waar ze naar op zoek is. De kerkenraad speelde hierbij, namens u, een grote rol en aan inspiratie heeft het niet ontbroken. Lees hier de profielschets:

PROFIELSCHETS

Voor u, als betrokken gemeentelid, is nu een belangrijke stap weggelegd namelijk: 

Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld namen op te geven van door hen geschikt geachte kandidaten. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet. 

De vraag aan u is dus om indien u een geschikte kandidaat weet, dit inclusief motivatie, door te geven aan de voorzitter van de beroepingscommissie Hendrike Soeteman. Klik hier om te mailen: hendrike.soeteman@outlook.com.

Namens de kerkenraad, Bert Pinkster, scriba

Nieuwe Corona maatregelen in de kerkdienst

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft het moderamen overlegd hoe om te gaan met de nieuwe corona maatregelen:
- De 1,5 meter afstandsregel blijft gehandhaafd
- U hoeft daardoor geen QR code of PCR test te laten zien, iedereen blijft welkom
- Nieuw is dat u zolang u staat of loopt in het gebouw een mondkapje moet gaan dragen. Dit betekent dus ook bij binnenkomst, weggaan en bijvoorbeeld koffie halen.
- Koffie drinken kan vanaf nu alleen nog zittend, waarbij u zoveel mogelijk afstand moet houden van elkaar. Staand koffie drinken mag dus echt even niet!

We vertrouwen weer op uw medewerking en zullen evalueren of iedereen hier goed aan meewerkt in het belang van u zelf en de mensen om uw heen. Dank u wel.

Preek van de Leek is terug

Geen echte preek in de Oude Kerk, maar bekende Haarlemmers en een Spaarndammer die u in een uurtje een kijkje geven in hun kleurrijke leven.

Zo komen onder andere inspiratiebronnen, successen en mislukkingen aan de orde, maar ook dromen en personen die deze mensen hebben gestimuleerd. Zeer interessante middagen dus, die ook nog eens gratis toegankelijk zijn al is een vrijwillige bijdrage natuurlijk altijd welkom. De aanvang is 16.00 uur. Preek van de leek wordt georganiseerd door Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

7 november: Jos Wienen, burgemeester van Haarlem
23 januari: Patrick Holla, eigenaar Restaurant de Kolk
6 maart: Mylou Frencken, cabaretière

RESERVEREN
Bij binnenkomst wordt gevraagd om uw QR vaccinatiecode/PCR. Houd deze gereed!
Deze boekenkast met inhoud van René van der Rijst is in overleg met Annemariek geselecteerd en staat nu in de hal van de kerk. Kijkt u er eens in en neemt u mee wat u mooi lijkt. Een donatie voor de kerk wordt op prijs gesteld.

Drie manieren om de online kerkdiensten te bekijken

1. Klik op onderstaande groene knop voor de live stream van de kerkdienst. Deze start iedere zondag rond 9.50 uur.
2. Via de website
https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/kerkdienst-gemist kunt u ook direct de live dienst bekijken.
3. Ga naar de website kerkdienstgemist.nl, zoek daar op 'Haarlem' of 'PKN Imm'. Klik op het logo van onze kerk en ga vervolgens naar het tabblad 'uitzendingen'. Daar zoekt u de gewenste datum en dienst en klikt deze aan.

Terugkijken diensten
De Immanuelkerk online diensten zijn terug te kijken op kerkdienstgemist.nl bij het tabblad 'uitzendingen'. Klik op de groene knop hieronder.

kerkpleinhaarlemnoord.nl | kerkpleinspaarndam.nl |  verhalenhuishaarlem.nl 
Onze adressen zijn:
Immanuelkerk: Van Egmondstraat 5, Haarlem-Noord
Oude Kerk: Kerkplein 2, Spaarndam
Contact: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Verhalenhuis Haarlem: Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Contact: info@verhalenhuishaarlem.nl

Ik wil mijn gegevens aanpassen
Ik wil mij van deze lijst uitschrijven
LET OP: bij uitschrijven ontvangt u ook geen nieuwsbrieven meer van Verhalenhuis Haarlem!
Als u deze nog wel wilt ontvangen, stuur dan een mailtje en schrijf u NIET hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp