Nyhedsbrev
10. januar 2020

.

Fodgænger: Så er man da noget!

Byforskning uden grænser: Konference d.  5. marts i Aalborg 

Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er byplanlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive ”genopfundet”. Dette er en tendens vi ser internationalt, hvor en række byer verden over udvikler forgængerstrategier og fodgængerplaner. I dansk kontekst kan man sige, at det både handler om bymidtestrategierne og kommunernes aktuelle forsøg på at ”få bilerne ud af byen”. 
Læs mere om program og tilmelding

Byens Gulv: Inspiration til tværfagligt samarbejde

Konference på Nyborg Strand, den 29. januar 2020
OBS: Tilmeldingsfrist 20. januar.

Villaveje, idrætsområder, skolegårde, parker og cykelstier er nogle af de gulve i byen, vi alle sammen bevæger os på i vores hverdag. Og det er en kunst at udvikle rum der fungerer, er langtidsholdbare, er smukke og sammenhængende og som dækker alle vores forskellige behov. Tværfagligt samarbejde og kommunikation er nøglen til succes. Og det er dét du får inspiration til og viden om på Byens Gulv 2020! Tilmeldingsfrist er den 20. januar .Husk at hver 4. tilmeldte fra din virksomhed/kommune er gratis.

Læs mere om program og tilmelding

Bag Byens Gulv står et stærkt hold af samarbejdspartnere:
 
Den 18.-19. juni 2020 kan du deltage i en studietur til den sydtyske by Tübingen – kendt for en udviklingsstrategi, der satser på mindre skala, tæthed og diversitet – æstetisk, funktionsmæssigt og socialt.
Studieturen tilbyder en indføring i Tübingens model for baugemeinschaften - byggefællesskaber - i teori og praksis. Vi oplever kvarterer og aktører og skaber et fælles rum for refleksion over, hvordan og om vi kan bruge modellen i danske kommuner. Vært på en del af turen er byggeborgmester Cord Soehlke, som holdt oplæg på Byplanmødet i Køge. Målgruppen for studieturen er planlæggere og politikere med interesse for at etablere byggefællesskaber i egen kommune.
Læs mere om program og tilmelding

Visualiseringsværktøjer i den kommunale lokalplanlægning

Digitale værktøjer – konference d. 27. februar i Vejle
Den digitale værktøjsmesse sætter fokus på visualiseringsredskaber til brug i lokalplanprocessen. Kommunerne kan drage fordele ved digital visualisering af fremtidige fysiske forhold – både i planlægningsprocessen, i høringsprocessen og i den efterfølgende bygningsdrift. I større offentlige og almene byggerier har det faktisk i mange år været et lovkrav at udarbejde en digital bygningsmodel.
Læs mere om program og tilmelding

Planloven: Den gode, den onde og den grusomme!

Nyeste indlæg på Byplanbloggen
Levende byer er vigtige på alle parametre, men byliv kommer ikke længere af sig selv. Hvordan sikrer vi levende bymidter i fremtiden? Hvor skal butikkerne ligge, hvad skal vi investere i, og hvordan kan planloven understøtte en bæredygtig udvikling? Find svarene i det seneste indlæg på ByplanBlog, skrevet af Julie Holck, LivingCities.
Følg Dansk Byplanlaboratorium på Instagram, Facebook og LinkedIn
Kommuneplanen - klarhed og ejerskab 14. januar og 6. februar 2020 Læs mere
Byens Gulv  29. januar 2020 i Nyborg Læs mere
Digitale værktøjer i lokalplanlægningen 27. februar 2020 i Vejle Læs mere
Fodgænger 2.0  5. marts i Aalborg Læs mere
Økonomi i byudviklingsprojekter 17. marts/23. april 2020 i Middelfart Læs mere
Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator 27. februar 2020 i Odense Læs mere
Studietur til Tübingen, Tyskland 18. og 19. juni 2020 Læs mere
Copyright © 2020 Dansk Byplanlaboratorium, All rights reserved.


Opdater dine kontaktoplysninger eller frameld nyhedsbrev