Copy
De verhuizing is rond, geen herinneringen meer van de belastingdienst
en geen bericht voor 1 juli?
Van Oegstgeest naar Leiden
Zoals u weet besloten wij te verhuizen. Van Oegstgeest naar het mooie bedrijvencentrum Roomburg. Wij zijn blij deze stap te hebben kunnen nemen.
En niet alleen voor het aantal parkeerplaatsen, die we nu tot onze beschikking hebben. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar nu zijn we weer totaal gesetteld, op dreef  en gewend aan onze prachtige nieuwe locatie. Een receptie staat in de planning. U hoort hier nader van! Dit hoeft u niet te weerhouden ons nu al vrijblijvend een bezoekje te brengen.

Indien u administratieve  en/of   fiscale vragen heeft waarmee wij u kunnen helpen, maak dan even een afspraak met ons.

Zoals gewoonlijk nemen wij u uw boekhouding en belastingzaken uit handen, zodat u uw kostbare tijd het best kunt investeren in waar uw core-business ligt! Daar ligt de winst. Wij zijn snel en accuraat. Het is ons vak. Met zes deskundige medewerkers zijn wij volledig ingevoerd in boekhoudkundige- en belastingzaken op elk denkbaar gebied.
 
Wij en ons team staan u, zoals u gewend bent, weer excellent terzijde.
Belastingdienst stopt met sturen herinnering aangiftebrief
De Belastingdienst stopt per 1 januari 2014 met het versturen van de Aangiftebrief omzetbelasting. Ook de bijbehorende acceptgiro verdwijnt. Dit betekent dat ondernemers zelf in de gaten moeten houden dat zij tijdig aangifte doen en betalen. Het is wel mogelijk om een e-mailbericht te ontvangen dat hieraan herinnert. Lees hier meer.


Geen bericht voor 1 juli?
Wie de aangifte inkomstenbelasting 2012 voor 1 april 2013 had ingediend, zou voor 1 juli 2013 een voorlopige of zelfs definitieve aanslag 2013 ontvangen. De Belastingdienst heeft laten weten dat extra controles van de aangiften 2012 hebben plaatsgevonden vanwege het fors aantal hogere teruggaven. Daardoor is de Belastingdienst er niet in alle gevallen in geslaagd om belastingplichtigen voor 1 juli 2013 een aanslag 2012 tot te sturen. De Belastingdienst heeft daarvoor haar excuses aangeboden en toegezegd dat deze aangiften zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Overigens heeft de Belastingdienst laten weten dat ter zake van de vertraagde teruggaven wel belastingrente wordt vergoed.

Wijzigingen vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO 

Sinds 1 januari 2013 geldt een vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/WMO. Omdat deze in de praktijk heeft geleid tot diverse ongewenste effecten, heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 26 juni 2013 onder andere de volgende wijzigingen toegezegd. Hier leest u meer over de wijzigingen.

Willekeurige afschrijving 2013

De  ministerraad akkoord gegaan met het voorstel voor willekeurige afschrijving in 2013 van maximaal 50%, in plaats van de normale 20%, mits het gaat om nieuwe bedrijfsinvesteringen die tussen 1 juli 2013 en het eind van het jaar worden gedaan. In verband hiermee is de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 jongstleden gewijzigd. Is dit voor u ook van toepassing? Hier leest u er meer over.

 
Tot ziens op ons kantoor in Leiden? Voor personen die moeilijk de trap naar de eerste etage op kunnen komen, hebben wij een zitje en tafel op de begane grond.


                                                 Jan Verbooy                                                    Herman Nak
                                            Zaalbergweg 11A                                            Grote Hondring 12
                                              2314 XS Leiden                                             3328 HH Dordrecht
                                    Bedrijventerrein Roomburg                                   
                              
             Tel.: 071-512 70 54                                         Tel.: 078-617 21 05
                                          Fax.: 071-512 70 04                                         Fax.: 078-617 51 44
                                  info@administratiecollectief.nl                              www.administratiecollectief.nl  
Copyright © 2013 Administratiecollectief, All rights reserved.
Bij inschrijving als klant

Our mailing address is:
info@administratiecollectief.nl
Zaalbergweg 11A
2314 XS  Leiden
Netherlands
unsubscribe from this list - update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp