Copy

Nieuwsbrief #13

Nationale Krokettendag, misgelopen zwangerschapsuitkering, rittenregistratie en meer...
 

DigiRecord: de eerste bevindingen
Even uw geheugen opfrissen: DigiRecord is een applicatie via internet, waarin wij alle relevante documentatie, die betrekking heeft op onze administratieve dienstverlening, voor u goed beveiligd zullen opslaan. U kunt u nu - zonder kosten - abonneren op dit digitale dossier, zodat u altijd inzage heeft in al uw administratieve bescheiden. Alleen voor onze klanten.
De eerste pioniers onder onze klanten hebben zich gemeld om ermee te werken. Al is het programma DigiRecord de kinderschoenen allang ontgroeid.
De eerste bevindingen zijn voorzichtig maar goed.

Koudwatervrees?
Wij begeleiden u met uw DigiRecord-stappen zoveel als u wilt, omdat digitalisering geen doel is maar een probaat hulpmiddel. Mail:JanVerbooy@administratiecollectief.nl

Voordelen DigiRecord
- altijd inzage in documenten, aangiftes, (concept)jaarrekeningen, akten en polissen en rapportages
- digitaal internetdossier en daarmee 7 dagen per week /24 uur per dag inzicht
- automatische berichtgeving vanuit DigiRecord bij mutaties in uw dossier via e-mail (aan u en ons) *KLIK*


200e Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2015 naar Tweede Kamer

Op de 200e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn (tweede) troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat volgend jaar geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn en voor ongeveer € 1 mld aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet hoeft te worden doorgevoerd, omdat het overheidstekort in 2015 naar verwachting daalt tot 2,2%. Ook kondigde de Koning aan dat de regering voor de langere termijn werkt aan een herziening van het belastingstelsel. De doelstelling daarvan is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. Dat laatste kan door de lasten op arbeid te verlagen. De inzet van de regering is dat hierdoor de baankans van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit en dat iedereen die werk vindt, er ook echt op vooruitgaat. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

In de Rijksbegroting en Miljoenennota zijn enkele beleidsvoornemens met betrekking tot de Belastingdienst opgenomen.
 

  1. Belastingplan 2015.
  2. Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Verder heeft de staatssecretaris de brief “Keuzes voor een beter belastingstelsel” aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ministerie van Algemene Zaken 16-9-2014
Miljoenennota en Rijksbegroting 2015 [ALG]
 *KLIK*

 

Hoge boete gebrekkige rittenregistratie blijft
Is uw kilometeradministratie onvolledig en onnauwkeurig, dan kan de Belastingdienst u een vergrijpboete van 100% opleggen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten dat hij deze hogere boete wil blijven handhaven, ondanks een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Bij de aanwezigheid van grove schuld kan de inspecteur u een boete opleggen van 25%. Er geldt echter een hogere vergrijpboete als de bijtelling voor het privégebruik van de auto ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. Is dat dan ook nog het gevolg van grove schuld dan geldt er een vergrijpboete van 40%. Bij opzet kan dit percentage zelfs oplopen tot 80%. Is er sprake van een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie, dan mag de Belastingdienst u zelfs een boete van 100% opleggen. Het is aan de inspecteur om te bepalen of de boete in een bepaalde situatie passend en geboden is.

Leuker kunnen we het niet maken…
 

Wet Incassokosten (WIK)
Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Sinds de invoering van de wet moet een debiteur in gebreke worden gesteld middels de ‘14-dagenbrief/herinneringsbrief’ waarin u:
 

  • Uw debiteur 14 dagen de tijd geeft om zonder bijkomende kosten de openstaande rekening te voldoen.
  • U exact aangeeft wat de incassokosten zijn als er desondanks niet wordt betaald (enkel verwijzen naar de staffel van de WIK is niet voldoende).

Extra eisen aan de brief
Door een aantal recente gerechtelijke uitspraken worden aan deze aanmaning ofwel 14-dagenbrief extra eisen gesteld. Wij vragen u om deze wijziging in uw aanmaning door te voeren. *KLIK*

Meldpunt misgelopen zwangerschapsuitkering 2004 – 2008
FNV Vrouw zet zich in voor een meldpunt bij de FNV voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 hun zwangerschapsuitkering misliepen en neemt alvast het voortouw. *KLIK* voor de link naar het Meldpunt met nadere informatie en het e-mailadres.Nieuw: as. donderdag eerste Nationale krokettendag
En als uitsmijter van deze Nieuwsbrief, nu eens niets over belastingen, regels en wetten maar wel een spiksplinternieuwe Nationale dag: donderdag 9 oktober is door Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar uitgeroepen tot de eerste Nationale krokettendag in verband met het verschijnen van Het Krokettenboek van Johannes van Dam. In Amsterdam zelfs met een workshop van de bekende Kwekkeboom en Van Dobben. De workshop begint om 15.00 in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, hier zijn geen kosten aan verbonden. Of koop ook een kroketje op deze dag?

 


 

Copyright © *2014 Administratiecollectief, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@administratiecollectief.nl

Zaalbergweg 11A
2314 XS Leiden
 
unsubscribe from this list - update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp