Copy

Nieuwsbrief #14 Kortingsactie voor u,
klantinterview en eindejaarsstukken. 

Eindejaarsstukken inleveren en kortingsactie! 
 
Wilt u gezwind uw eindejaarsstukken inleveren voor een snelle en goede afwikkeling van uw boekhoudkundig jaar 2014? Rond deze dagen ontvangt u, als klant, een brief van ons met informatie wat u allemaal dient in te leveren.
Hoe completer uw boekhouding en administratie is, hoe lager uw kosten aan ons! U heeft het dus zelf in de hand. Ook kunnen wij daardoor uw jaarstukken sneller opmaken!
 
En over kosten gesproken: tot 1 mei 2015 geven wij u een korting van 15% op uw eigen aangifte - exclusief btw - per aangeleverde nieuwe klant voor de belastingaangifte (particulier) en/of 15% korting, met een maximum van € 500 - exclusief btw - op uw jaarkosten bij het aanbrengen van een nieuwe zakelijke klant. De moeite waard om eens in uw familie- of vriendenkring te informeren?
 
Daarnaast willen wij u melden: hebt u een klacht vertel het ons, bent u tevreden meldt het anderen. Een oud niet versleten gezegde van stal gehaald, maar nog springlevend in ons huidige nieuwe jaar 2015! Teveel blijft naar ons idee onder de pet. Wij leren graag.
 

Nieuwe rubriek: Klant uitgelicht
Ed van Evert van ‘de Timmerman’ Kabelbaan 17, Leiderdorp

“’s Avonds even niet in houtjes denken”.

Auteur: Loes de Blok

Afgelopen woensdagavond kwam Ed langs om het spits af te bijten voor een interview voor deze nieuwe rubriek. Na een inleidend praatje over zijn nieuw verworven gehoorapparaatje aan één kant, die hij tijdens het zagen niet kan gebruiken, praten wij over het ontstaan van de Timmerman, destijds nog in Leiden aan de  Hooigracht en later aan de Herensingel.

 
“Mijn opa heeft in 1957 al  ‘de Timmerman’ opgestart. Mijn vader heeft dit voortgezet, met iemand die de winkel dreef, want hij had daarnaast nog een baan als inkoper. En wij zijn mede-eigenaar geworden rond 1983, toen hij nog leefde. In 1988 hebben mijn broer Ruud en ik de winkel overgenomen, toen mijn vader overleed. Dus we zitten al meer dan 30 jaar in het vak. We zijn er beiden echt ingerold. Ik was gestopt met mijn opleiding HTS, waar ik voor het timmeren natuurlijk geen fluit aan heb gehad. Wel om bijvoorbeeld via mijn wiskunde graden in hoeken uit te rekenen. Door doen en interesse tonen in het vak, heb ik het geleerd en door goed naar anderen te kijken”. (Gekscherend) “Als je dat lang genoeg doet, zien ze jou als de vakman”.
 
Doe je nog bijscholing?
“Nee, maar ik heb wel destijds mijn Vakdiploma en Middenstandsdiploma gehaald. Nee ik word volgende week 65. Mijn broer Ruud heeft een heel ander diploma: het slijtersvakdiploma”.
 
Sinds begin dit jaar zijn jullie geen Hubo meer hè?
Nee klopt. We kopen nog wel via Hubo in, *Klik*

Gratis WOZ-Check van uw huis en overige gemeentelijke belastingen.

Via een simpel invulformuliertje op onze homepagina van www.administratiecollectief.nl kunt u bij de calculator, na klikken, uw WOZ-waarde van uw huis en overige gemeentelijke belastingen berekenen of de hoogte terecht is en zo nodig gratis aan laten vechten. Dit is een speciale service van ons aan u. Door onze gespecialiseerde partners wordt de afwikkeling voor u gedaan. U betaalt alleen een gedeelte van de opbrengst die het voor u oplevert.
Geen opbrengst? Dan hoeft u niets te betalen.
 
Ga direct naar onze website. U kunt honderden tot soms zelfs duizenden euro’s besparen!

Wetsvoorstel Afschaffing geschriftenbescherming aangenomen
 
Afschaffing geschriftenbescherming, Kamerstukken I 2014-2015, 33 800 nr. 5.

Het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker (33 800) is zonder beraadslaging en zonder stemming op 28 oktober 2014 aangenomen.
 
Dit wetsvoorstel schaft in de Auteurswet de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker (niet-oorspronkelijke geschriften) af, de zogenaamde geschriftenbescherming. Hierbij moet gedacht worden aan geschriften waarbij geen sprake is van een creatieve prestatie, zoals (standaard) advertenties, telefoongidsen, catalogi, dienstregelingen, theaterprogramma's en gebruiksaanwijzingen. Voor databanken die geen auteursrechtelijke bescherming of sui-generis-bescherming (enige in zijn soort) genieten komt de geschriftenbescherming ook te vervallen.
 
Met dit voorstel wordt de vrije verspreiding van feitelijke informatie vergemakkelijkt. Met dit voorstel vallen voortaan alleen werken van letterkunde, wetenschap of kunst, met een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijke stempel van de maker onder het auteursrecht.

Meldpunt foutieve registratie persoonsgegevens overheid.
 
Een dooltocht eerste klas en komt werkelijk meer voor dan u denkt: foutieve registratie van uw persoonsgegevens bij de overheid. Of identiteitsfraude.
 
Sinds kort is hier een meldingsformulier van de overheid voor: *Klik*
 
En dit meldpunt, dat uw belangen helpt behartigen, bestaat al sinds oktober 2010: *Klik*
 
Doe er uw voordeel mee, mochten u of uw dierbaren, met deze vervelende zaak van doen hebben.

Aftrek kosten levensonderhoud kind vervalt.


Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015. Kan uw kind dat jonger is dan 21 jaar niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? En onderhoudt u dat kind? Bijvoorbeeld omdat u kinderalimentatie betaalt, of omdat u de kleding en voeding voor uw kind betaalt? Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat helaas niet meer.


Alleenstaande ouders gaan er fors op achteruit in 2015.

In het Belastingplan 2014 was de Wet hervorming kindregelingen opgenomen die in 2015 ingaat. Van de 11 bestaande regelingen blijven er in 2015 nog maar 5 over. Dit kan behoorlijke financiële gevolgen hebben voor alleenstaande ouders.


In de eerste plaats wordt de alleenstaande-ouderaftrek afgeschaft. Ook de ouderschapsverlofkorting vervalt. Daarnaast wordt de aftrek levensonderhoud kinderen (kinderalimentatie) afgeschaft. In antwoord op Kamervragen d.d. 21 november 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat dit tot gevolg kan hebben dat afspraken daarover tussen gescheiden ouders moeten worden herzien. En als de ouders daar samen niet uitkomen, is de gang naar de rechter onvermijdelijk.

Houd er rekening mee dat daar een behoorlijke tijd mee gemoeid kan zijn. Dit probleem tijdig aankaarten is aan te raden. En als dan ook nog wordt meegenomen dat voor hogere inkomens de algemene heffingskorting en de arbeidskorting versneld worden afgebouwd, kan het koopkrachtplaatje er een stuk slechter uit komen te zien in volgende jaren. Daar staat overigens tegenover dat de arbeidskorting voor inkomens tot € 120.000 fors wordt verhoogd, maar als een alleenstaande ouder geen arbeidsinkomen heeft maar bijvoorbeeld alimentatie, dan heb je daar niet veel aan. *Klik* voor een voorbeeldberekening en verdere info.
 
Copyright © *2014 Administratiecollectief, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@administratiecollectief.nl

Zaalbergweg 11A
2314 XS Leiden
unsubscribe from this list - update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp