Copy

Nieuwsbrief #16
Machtigingsformulier Belastingdienst, interview Ria & Tatjana en CAPSLOCKDAY.

Een noot vooraf: door omstandigheden is deze Nieuwsbrief verstuurd, een week nadat u Fiscaal Nieuws hebt binnen gekregen. Wij hopen dat dit u niet weerhoudt om deze Nieuwsbrief met aandacht te lezen. 


Vooraf ingevulde aangifte
Hebt u ons gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting? Dan kunnen wij  vanaf het aangiftejaar 2014 gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van de belastingdienst. Maar wij ontvangen die gegevens alleen als u daar toestemming voor geeft. U ontvangt daarover een brief van de belastingdienst. Als u ons toestemming wilt verlenen stuurt u de brief dan naar ons, wij verzorgen de rest. U hoeft deze niet verder in te vullen. Op de website van de belastingdienst kunt u het nalezen: *Klik* 
 
Serviceberichten en kopieaanslagen
Hebt u ons gemachtigd voor het doen van alle soorten aangiftes? Dan kunnen wij digitaal uw gegevens krijgen van de aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen. U moet daar wel nog toestemming voor geven. U ontvangt hierover een registratiebrief van de Belastingdienst.
 
Geeft u toestemming, dan stuurt de Belastingdienst nog steeds de originele gegevens op papier naar u en krijgen wij de gegevens digitaal: het Servicebericht Aanslag: *Klik*  en de elektronische kopieaanslag: *Klik* 
 
N.B. Stuur deze brief niet ingevuld naar de Belastingdienst terug, tenzij u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. De brief is nogal verwarrend en een aantal klanten vult hem in en stuurt deze ten onrechte naar de Belastingdienst. Wij hebben hieraan veel extra werk om dit recht te zetten. Als u ons toestemming wilt verlenen stuurt of brengt u de brief dan oningevuld naar ons, wij verzorgen de rest. Het balletje gaat dan rollen.
 
Op de website van de belastingdienst kunt u dit nalezen: *Klik* 


Alternatieve financieringsvormen voor MKB
Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond. Volgens het ministerie van Economische Zaken lijken de vorig jaar opgerichte alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’ hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden. 

Het initiatief ‘MKB Financiering’ is een samenwerkingsverband van ABN AMRO en een groep van negen verzekeraars en opgericht in juni 2014. In totaal hebben de bank en verzekeraars een bedrag van 280 miljoen euro beschikbaar gesteld (ieder de helft) voor leningen tussen € 75.000 en € 1 miljoen.

Het MKB Impulsfonds is eind november 2014 van start gegaan en verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen. In dit fonds neemt onder meer het Pensioenfonds Detailhandel deel voor zo’n € 40 miljoen. Het MKB Impulsfonds verwacht snel ook andere institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds vergroten.

Beide fondsen verstrekken in toenemende mate leningen. Doelgroep voor de fondsen zijn het kleinere MKB met een financieringsvraag tot € 1 miljoen. De successen tonen volgens het ministerie van Economische Zaken aan dat er behoefte bestaat aan een dergelijke financieringsfaciliteit. Zeker nu de economie de weg omhoog heeft ingeslagen hebben ondernemers externe financiering in het bedrijf hard nodig om te kunnen investeren. 
Bron: Rendero Actueel 20-03-2015 *Klik* 

Onze fax is niet meer…
Alweer een tijdje geleden is onze fax overleden. Terwijl de uitvinder van de fax Rudolf Hell in 2002 alweer, op de eerbiedwaardige leeftijd van 100 jaar, is overleden, *Klik* is zijn uitvinding bij ons niet ververst.
 
Omdat er nog maar weinig gebruik van onze fax werd gemaakt, hebben wij gemeend deze niet te hoeven vervangen. (Gescande) bijlagen bij de e-mails hebben de toekomst en onze voorkeur!
 
Pogingen ons te faxen zijn voortaan helaas gedoemd te mislukken. Maar natuurlijk staan wij voor u klaar om bijlagen in te scannen, mocht u daar problemen mee hebben.  

Wet Werk en Zekerheid


De nieuwe wet: Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De doelstelling is een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij het verschil op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden.

De wet is definitief geworden op 10 juni 2014. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.
 
De kern van het voorstel betreft: 
  • rechtspositie van flexwerkers te versterken;
  • ontslagrecht; sneller, goedkoper en eerlijker te maken;
  • WW; goedkoper en de mensen sneller aan het werk te krijgen. 
 
Met welke wijzigingen dient u in 2015 en 2016 rekening te houden?

 
Flexibele arbeid  

Proeftijdbeding
Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever geen proeftijd meer hanteren in een contract van 6 maanden of korter. Voor 1 januari 2015 mag dat nog wel. Voor een contract van 6 maanden tot 2 jaar geldt een proeftijd van max. 1 maand. Voor contracten groter dan 2 jaar en onbepaalde contracten geldt een proeftijd van max. 2 maanden.

Concurrentiebeding
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding te hanteren bij een contract van bepaalde tijd, tenzij... lees verder 


Nieuwe loot aan onze stam: Ria van Veldhuizen.
Door: Loes de Blok
 
Aan de telefoon krijgt ‘onze’ Ria steeds meer vragen van klanten, wie ze is en wat ze bij ons doet. Tijd om haar voor te stellen. Maar eerst even melden dat Tatjana (receptioniste) zwanger is en vanaf 31 augustus tot 1 januari 2016 dus met zwangerschapsverlof gaat.
 
We waren net in zee gegaan met Ria (51) op een werkervaringsplek receptioniste, toen Tatjana zwanger bleek. Ria’s status als stagiaire gaan we nu omzetten in een contract  van 1 augustus tot 1 januari 2016. Maar tot die tijd zult u haar ook nog regelmatig zien of horen. Eerst komt Ria aan het woord, daarna Tatjana.
 
Ria: “Via mijn coach, die mij begeleidt nadat ik helaas een burn-out heb gehad, ben ik bij jullie gekomen. Sinds mijn 17de werk ik al in de administratie in heel veel verschillende gebieden, kortweg van parfum naar vuilnis. Van de Marine tot werk op een uitzendbureau. Heel divers dus, en altijd voor langere tijd. De automatisering heb ik helemaal meegemaakt vanaf het begin”.
 
“Ik heb het erg naar mijn zin hier, ik begin lekker ingewerkt te raken. Ondanks de grote reisafstand vanaf IJmuiden, waar ik woon, (twee uur heen en twee uur terug)...Lees verder

 

Voorlopig geen nieuw belastingstelsel  

Het is onwaarschijnlijk dat het kabinet nog voor de zomer met een schets van de voorgenomen herziening van het belastingstelsel komt. De plannen zijn sterk afhankelijk van de opstelling van de oppositie, verklaarde premier Rutte dinsdagavond tijdens het jaarlijkse Verantwoordingsdebat.

Er moet rekening worden gehouden met een fasering van de belastingherzieningen. Door de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer na de verkiezingen van dinsdag moet een nog breder draagvlak ontstaan voor de plannen. Rutte wil eerst achter de schermen brede overeenstemming bereiken over een plan dat zowel in de Tweede als Eerste Kamer kan worden aangenomen.
Bron: Taxence 27-05-2015 *Klik*

Risico van onjuiste adressering lag bij belastingplichtige
 
Belastingaanslagen worden in de regel geadresseerd aan het vestigingsadres dat in het handelsregister van de KvK is ingeschreven. Bedrijven die correspondentie van de fiscus op een ander adres willen ontvangen, moeten uitdrukkelijk hierom verzoeken. Ontbreekt dit verzoek, dan ligt het risico van een onjuiste adressering bij de belastingplichtige.
 
Zo oordeelde Rechtbank Gelderland in een zaak, die een bv had aangespannen nadat de fiscus haar bezwaar niet-ontvankelijk had verklaard wegens termijnoverschrijding. De bv stelde dat de aanslag als gevolg van het hanteren van een onjuist toezendadres door de fiscus niet op de voorgeschreven wijze was bekend gemaakt. De inspecteur had de aanslag namelijk gestuurd naar het vestigingsadres...lees verder


De dag:
INTERNATIONALE CAPSLOCKDAY op 28 juni
 
SLOOP JE CAPSLOCK VOORLOPIG NOG MAAR NIET VAN JE TOETSENBORD, WANT BINNENKORT HEB JE HEM NODIG!
 
INTERNATIONALE CAPSLOCKDAG KOMT VOORT UIT EEN INTERNETINITIATIEF VAN MENSEN DIE EENS LEKKER VAN ZICH AF WILDEN SCHREEUWEN. MEESTAL WORDT HET ALS IRRITANT ERVAREN, MAAR EIGENLIJK IS CAPSLOCK NATUURLIJK DE CRUISE CONTROL VOOR 'COOL'. WAT ALS EEN GRAP BEGON IS EIGENLIJK UITGELOPEN TOT EEN WERELDWIJDE HIT. IEDEREEN DOET ER OP 28 JUNI (GRAAG) AAN MEE.

DIT JAAR DOEN ZELFS KRANTEN ALS SP!TS EN NRC MEE AAN DE LUDIEKE ACTIE. OOK OP TWITTER ZAL ER VEEL ANIMO ZIJN OM MEE TE DOEN MET CAPSLOCKSHOUTING. FIJNEDAGVAN DOET DEZE KEER OOK LEKKER MEE. GEWOON EEN KEER (NIET PER ONGELUK) DIE CAPSLOCKKNOP AANZETTEN EN TYPEN VOOR HET LEVEN. EERLIJK GEZEGD BEVALT ONS DAT WEL. MAAR DAN WEL MET MATE.

CAPSLOCKDAG VALT TWEE KEER PER JAAR: EEN KEER OP 28 JUNI EN NOG EENS OP 22 OKTOBER. WAAROM DAT PRECIES IS, WORDT NERGENS ECHT DUIDELIJK GEMAAKT. MAAR MISSCHIEN MAAKT DAT OP DEZE DAGEN HELEMAAL NIKS UIT...
BRON: *KLIK*

 
Copyright © *2015 Administratiecollectief, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@administratiecollectief.nl

Zaalbergweg 11A
2314 XS Leiden
unsubscribe from this list - update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp