Copy
Nieuwsbrief #12 Btw en vakantie, lonen contant uitbetalen, wijzigingen werkkostenregeling voor uw werknemers, VAR en oplossing DigiRecord. 

BTW-vakantie
 
Laat de aangifte BTW-periode nou net weer middenin de vakantie vallen bij u? Vrijdag 29 juli is de deadline voor de BTW-aangifte. Begin daarom alvast met gezwinde spoed aan deze klus, en u kunt zorgeloos op vakantie. Zonder achterstand en zonder stress. Wij wensen u een fijne vakantie of u nu naar een tropisch eiland gaat of dichtbij in Nederland, of wie weet lekker thuis gaat rommelen. Vakantie is een tijd om op te laden en nieuwe indrukken op te doen. Zodat u opgepept en met nieuwe gezichtspunten weer aan de slag kunt. Met een frisse blik kijkt naar alle processen in uw bedrijf. En wie weet: met nieuwe creatieve oplossingen komt. 
 
Van hieruit wensen wij u een zorgeloze BTW-vakantie met daarna veel nieuwe inzichten. En natuurlijk staan wij ervoor open, fiscaal rakende nieuwe ideeën met u door te nemen! Niet alleen de BTW. Maar voor nu: vergeet uw BTW-aangifte niet. Veel vakantieplezier!
 
N.B.: wij gaan gespreid op vakantie en blijven de hele zomer bereikbaar voor u!  

*** Heeft u al een gratis abonnement genomen op DigiRecord? Zie laatste artikel ***


Betaalt u de lonen contant uit?
Aanpak schijnconstructies
Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon per bank overgemaakt worden. Het salaris mag dus niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon effectiever bestreden worden. Daarnaast mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen, maar wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt.

Eerlijk loon
Om eerlijk loon te kunnen handhaven is het loonstrookje... *Klik*

Wijziging werkkostenregeling voor uw werknemers gaat door
 
Per 1 januari 2015 moet de gewijzigde werkkostenregeling (WKR) verplicht worden toegepast. Het overgangsrecht wordt daarmee per 1 januari aanstaande beëindigd.
 
De vijf te wijzigen onderdelen heten in vakjargon:
 
1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
2. introductie van een jaarlijkse afrekensystematiek;
3. concernregeling;
4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
5. het wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.
 
In verband met de invoering van deze maatregelen zal het percentage van de vrije ruimte per werknemer worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van zijn jaarsalaris.
 
Bijvoorbeeld het geliefde fietsenplan voor uw werknemer wordt hiermee ook gewijzigd, maar niet totaal van tafel geveegd.   
 
*Klik* om de brief van staatssecretaris van Financiën Wiebes te downloaden. Maar natuurlijk kunnen wij u ook alle gewenste raad geven.

*** Heeft u al een gratis abonnement genomen op DigiRecord? Zie laatste artikel ***

VAR-regeling wordt gewijzigd.
 
De VAR-verklaringen (Verklaring ArbeidsRelatie) die voor het jaar 2014 zijn afgegeven, mogen ook in de eerste maanden van 2015 nog worden gebruikt. Dit in afwachting van het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes over de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Een wetsvoorstel dat naar verwachting eind augustus naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.
 
VAR-houders hoeven voorlopig geen verzoek te doen voor het jaar 2015. De precieze termijn van de verlengde geldigheidsduur is afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel.

 
*Klik* voor brief van staatssecretaris Wiebes

Oplossing toegankelijkheid administratie: DigiRecord
 
Al een tijdje werken wij met enkele klanten, die er erg tevreden over zijn, met DigiRecord. De dozen op het plaatje zijn echt verleden tijd. DigiRecord, een applicatie via internet, waarin wij alle relevante documentatie, die betrekking heeft op onze administratieve dienstverlening, voor u goed beveiligd zullen opslaan. U kunt u nu gratis abonneren op dit digitale dossier, zodat u altijd inzage heeft in uw administratieve bescheiden.
 
Voordelen DigiRecord
- altijd inzage in documenten, aangiftes,… *Klik* 
 
Copyright © 2014 Administratiecollectief, All rights reserved


Our mailing address is:
info@administratiecollectief.nl


Zaalbergweg 11A
2314 XS Leiden
 
unsubscribe from this list - update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp