Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Godt i gang!


Vi er i løbet af sommeren kommet godt i gang med projektet, og vi er nu meget synlige flere steder i området omkring Langelinie.

Hvad sker der i øjeblikket?
Krydsomlægninger
Vi har nu i en længere periode været i gang med kloakarbejdet i krydset Langelinie/ Tietgens Allé. Vores arbejde skrider planmæssigt frem, og vi er i tæt dialog med Odense Kommune, som jo er i gang med at omlægge flere af krydsene på Tietgens Allé. Odense Kommune forventer at omlægge krydset Langelinie/Tietgens Allé i slutningen af august 2013.

Vi koordinerer også løbende vores arbejde med kommunens entreprenør, og sammen har vi planlagt at færdiggøre arbejdet på den sydlige del af Tietgens Allé, inden vi går i gang på den nordlige del. På denne måde mindsker vi de trafikale gener, for de mange mennesker som hver dag færdes i denne del af Odense.

Arbejdet på Tietgens Allé er i fuld gang
I Tietgens Allé har vi i løbet af sommeren lagt betonrør med en diameter pÃ¥ en meter, der ligger i op til fem meters dybde. Vi har ogsÃ¥ renoveret de offentlige dele af stik-ledningerne, dvs. frem til skel. I forbindelse med dette arbejde har vi i Langelinie etableret et sÃ¥kaldt samlebygværk, som har til opgave at lede det daglige spildevand fra Tietgens Allé ind i kloakledningen pÃ¥ Langelinie. Hvis der pÃ¥ grund af kraftige regnskyl i fremtiden pludselig ikke er plads nok i kloakledningen pÃ¥ Langeline, vil overskydende regn- og spildevand fra bÃ¥de Tietgens Allé og Langelinie blive ledt til et stort under-jordisk bassin, som vi etablerer under tennisbanerne ved Tietgens Allé. Her vil kloak-vandet blive opbevaret, indtil der igen er plads i kloakken.
Samlebygværk i krydset ved Tietgens Allé/Langelinie
Underjordisk bassin ved Tietgens Allé
Under tennisbanerne ved Tietgens Allé etablerer vi et lukket underjordisk forsinkelses-bassin på 1400 m3. I løbet af sommeren har vi fjernet hegn, træer og buske i det grønne bælte op mod Tietgens Allé, så der er indkørsel til byggepladsen direkte fra Tietgens Allé. De træer, som vi har fældet, har vi nøje udpeget i samarbejde med Odense Kommune, da vi ønsker at bevare så mange træer som muligt.

Underjordisk bassin i Munke Mose
Under den offentlige p-plads i Munke Mose etablerer vi ligeledes et lukket underjordisk forsinkelsesbassin på 3100 m3. Da grundvandsstanden i Munke Mose er meget høj, har vi etableret i alt 80 jordankre for at holde bassinet nede i jorden. I øjeblikket er vi i fuld gang med dette arbejde, som vi skal have afsluttet, før vi kan gå i gang med at grave.

I Munke Mose Allé har vi i løbet af sommeren etableret en stor kloakledning, som vil blive tilsluttet forsinkelsesbassinet i Munke Mose. Vi har desuden fjernet en række træer og buske, i de områder hvor vi skal arbejde. De pågældende træer og buske har vi nøje udpeget i samarbejde med Odense Kommune, så vi påvirker den eksisterende bevoks-ning så lidt som muligt. Når vi har afsluttet vores arbejde, planter vi nye træer og buske.
SÃ¥ er den store kloakledning kommet i jorden under Munke Mose Allé
Imens vi arbejder, vil den offentlige parkeringsplads i Munke Mose samt p-pladsen ved Plejecenteret Munke Mose være inddraget til byggeplads. Det betyder blandt andet, at brugerne af klubhuset ved Munke Mose Motion vil opleve, at det er sværere at komme til og fra klubhuset. Vi vil dog sørge for, at der altid er adgang til klubhuset og banen fra Jagtvej/Langelinie.

Når vi er færdige med vores arbejde, reetablerer vi p-pladserne. Vi har i byggeperioden etableret nogle få ekstra p-pladser på Munke Mose Allé ved Syddansk Erhvervsskole.

Kloakarbejde på Langelinie
Vi forventer snart at kunne gå i gang med at udskifte de gamle og nedslidte kloak-ledninger under Langelinie. De nye kloakledninger vil være større end de gamle, så de i fremtiden kan håndtere kraftige regnskyl. Inden arbejdet påbegyndes, vil beboerne i området, der berøres af arbejdet, blive orienteret om arbejdets omfang og karakter.

Vi spærrer krydset Jagtvej/Sadolinsgade
I løbet af uge 35 spærres krydset Jagtvej/Sadolinsgade for gennemkørsel, da vi går i gang med at koble det nye forsinkelsesbassin i Munke Mose til det eksisterende kloak-system. Vi sætter skilte op, som henviser biler, cyklister og gående til alternative ruter i området. Vi forventer, at krydset vil være spærret i minimum fem uger.

Vi har flyttet motionsredskaberne
Vi har sat de motionsredskaber, der tidligere stod i Munke Mose, op ved Skovsøen. Når vi er færdige med kloakprojektet i området, flytter vi efter aftale med Odense Kommune redskaberne tilbage til Munke Mose.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Signe Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

Copyright © 2013 VandCenter Syd