Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Nyt fra Langelinieprojektet - september 2014

SÃ¥ er vi kommet godt i gang med vores arbejde igen efter sommerferien. I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om Ã¥bent hus i regnvandsbassinet, og hvordan vi er blevet udfordret af kraftige regnskyl
Vi giver også en status for arbejdet med at lægge nye kloakledninger og anlægge vejbede på Langelinie
Og sÃ¥ er der sidste nyt om vores regnvandsbassiner, der tager form og en historie om to store rør under Odense Ã….

God læselyst.

Kom under jorden til åbent hus


Den 18. september kl. 15-18 holder vi Ã¥bent hus i bassinet i Munke Mose. Her fÃ¥r du mulighed for at komme ned i bassinet og se, hvordan den store konstruktion ser ud indefra – inden der begynder at komme kloakvand i den. Og sÃ¥ fÃ¥r du selvfølgelig lejlighed til at stille en masse spørgsmÃ¥l om bÃ¥de bassinet og Langelinieprojektet generelt. 
Der er adgang til bassinet både via Jagtvej (ved Jagtvej 59) og via Munke Mose Allé, som bassinet er placeret for enden af.

Udfordret af sommerregn

Vand i bassin før tid
I forbindelse med et af de store sommerregnskyl fik vi vand i bassinet ved Tietgens Allé. Det var ellers ikke planen, at der allerede nu skulle ledes vand til bassinet, men et skybrud skabte en stor sø af regnvand på Tietgens Allé, som selvfølgelig løb til det laveste punkt i området og direkte ned i bassinet. Der skete ikke nogle større skader, men arbejdet blev sat på standby, indtil bassinet var tømt igen.
Sådan håndterer vi regnvand, mens vi graver
NÃ¥r vi graver de gamle rør op og lægger nye, etablerer vi en sÃ¥kaldt overpumpning, der pumper kloakvandet uden om arbejdsstedet for at holde udgravningen tør. De pumper, der foretager overpumpningen, kan hÃ¥ndtere den daglige spildevandsstrøm og mindre regnskyl. Men kommer der meget store regnskyl, vil kloakvandet fÃ¥ frit løb gennem udgravningen – forbi pumpen og ind i de nye kloakrør, der er lagt. Dette gøres for at undgÃ¥, at vandet bremses og ”presses” tilbage til husene. 

Vand i kælderen
De store sommerregnskyl gav vand i kælderen hos flere beboere i omrÃ¥det. Der kom sÃ¥ meget vand, at kloakkerne ikke havde en chance for at følge med. 
Når hele Langelinieprojektet er gennemført, og alle de nye og større rør og bassiner kan tages i brug, vil kloakken kunne håndtere langt større vandmængder end i dag, og kælderoversvømmelser vil derfor ske sjældnere – hvis overhovedet.

Ledningsarbejde på Platanvej og Langelinie

Arbejdet med at forny kloakledninger i området skrider planmæssigt fremad. Vi arbejder i øjeblikket på Platanvej mellem Langelinie og Sadolinsgade og arbejder os op ad vejen. Det vil tage ca. et år, før vi når den anden ende af Platanvej ved Hunderupvej.
Samtidig arbejder vi videre på Langelinie. I øjeblikket er vi ved at forny kloakken mellem Finsens Allé og Hannerupgårdsvej.

Vejbede på Langelinie

Vi er sÃ¥ smÃ¥t gÃ¥et i gang med at etablere vejbede pÃ¥ Langelinie mellem Kastanievej og Finsens Allé. I første omgang er de riste, der skal stÃ¥ inde i bedene, placeret pÃ¥ strækningen fra Kastanievej til Platanvej. Om fÃ¥ uger vil asfalten blive skÃ¥ret op, der hvor bedene skal ligge, og selve bedene vil blive anlagt. 
I takt med at de første bede anlægges, fortsætter vi detailplanlægningen af bedene på resten af Langelinie. Da der er meget lidt fald på vejen visse steder, er det en stor udfordring at få projekteret bedene og vejen, så vejvandet kan løbe ind i dem. Placeringen af bedene er i høj grad bestemt af trafiksikkerhedsmæssige forhold samt de mange ledninger, der ligger under vejen. Det er alt i alt lidt af et puslespil.
Vi udsendte i juli måned en folder om vejbedene til beboere på Langelinie mellem Kastanievej og Tietgens Allé. Folderen orienterer om, hvor vi regner med at placere bedene, hvordan de er opbygget osv. Folderen kan også ses her. Til næste år udsender vi en folder til beboerne på Langelinie syd for Tietgens Allé, når vi skal til at anlægge vejbede på strækningen dér.

Regnvandsbassiner tager form

Arbejdet pÃ¥ bassinerne i Munke Mose og ved Tietgens Allé er nu kommet sÃ¥ langt, at vi kun mangler inventar, dvs. pumper, trapper, el m.v. nede i bassinerne. 
Vi er i gang med at installere inventaret og bliver færdige i løbet af efterÃ¥ret. Omkring Ã¥rsskiftet vil det blive prøvekørt i begge bassiner for at teste, om det hele fungerer korrekt. 
NÃ¥r inventaret er installeret, skal der laves belægning og beplantning oven pÃ¥ bassinerne. Meningen er, at omrÃ¥det fremover skal bruges til ophold og p-pladser m.v. Derfor har vi sammen med Odense Kommune planlagt at beplante bassinerne pÃ¥ en mÃ¥de, der camouflerer det tekniske anlæg under jorden. 

Kloakrør under Odense Å

Vi etablerer et nyt overløbsbygværk mellem Odense Ã… og Sdr. Boulevard. Det indebærer, at vi skal bore to store rør (1 meter i diameter) under Ã¥en. Dette arbejde pÃ¥begyndes i uge 35. 
Rørene skal lede kloakvand fra Sdr. Boulevard op til bassinet ved Tietgens Allé, når kloakken bliver overfyldt. I det tilfælde ”parkeres” vandet i bassinet, indtil der igen er plads i kloakken.
Den røde dobbeltstreg pÃ¥ billedet herunder viser de nye rør. Rørene skal bores under Ã¥en ved den midlertidige bro. 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Signe Vestergaard Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

Copyright © 2014 VandCenter Syd