Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Status på Langelinie-projektet

Foråret er kommet til Odense, og der er fuld damp på vores arbejde. Det milde og tørre vejr giver os optimale arbejdsbetingelser.
 

Her arbejder vi lige nu

Kastanievej, Læssøegade og Bülowsvej
Vi er i øjeblikket ved at lægge ny kloak pÃ¥ Kastanievej. Kloakken skal udskiftes, og der skal lægges større rør pÃ¥ strækningen fra nr. 14 til nr. 38. Arbejdet udføres i to etaper: Første etape udføres fra Kastanievej 38 og frem til krydset Kastanievej/Læssøegade. I krydset skal der etableres ny fjernvarme, og for ikke at skulle grave vejen op to gange koordinerer vi vores arbejde med Fjernvarme Fyn, sÃ¥ de renoverer deres rør, før vi fortsætter videre op ad Kastanievej med anden etape, der strækker sig fra krydset og op til Kastanievej 14.
 
Mens Fjernvarme Fyn arbejder i krydset, flytter vores gravehold op og renoverer kloakken på en strækning af Læssøegade og Bülowsvej. Når kloakken her er renoveret, vender graveholdet tilbage til Kastanievej og udfører anden etape af arbejdet.
 
På grund af arbejdet på ovennævnte vejstrækninger er vi nødt til at afspærre en del af Læssøegade. Fra uge 9 til uge 21 er der derfor omkørsel som vist på kortet.

Bassinerne ved Munke Mose og Tietgens Allé
Siden sidst er der blevet støbt bund i det bassin, som vi er ved at etablere i Munke Mose, og vi har fået styr på det grundvand, der har forsinket vores udgravninger til bassinet. Ved hjælp af de reinfiltrationsboringer, som vi beskrev i sidste nyhedsbrev, er det lykkedes at holde grundvandsspejlet på et niveau, hvor vi har kunnet udføre vores udgravning, uden at omkringliggende bygninger har været i fare for at sætte sig.
 
Også i bassinet ved Tietgens Allé er der blevet støbt bund, og her er de nu i gang med at støbe vægge.

Bunden i bassinet i Mosen er nu støbt, og de store tværgående afstivningsrør er blevet fjernet
Udløbskanalen i Munke Mose
I slutningen af 2013 satte vi spuns til den udløbskanal, som vi skal etablere fra bassinet i Munke Mose og ned til Odense Å. Spuns er store rustfarvede metalstykker, som man vibrerer i jorden for at lave en indfatning i forbindelse med en udgravning.
 
I uge 13 begynder vi udgravningen til kanalen, der efterfølgende skal støbes i beton. Den får et mål på ca. 3 x 1 m i tværsnit og kommer til at ligge under jorden, når vi er færdige. Stier, græs og blomsterløgene i græsplænen vil blive retableret og genplantet, så man efterfølgende ikke vil kunne se, at vi har arbejdet der.

Udløbskanalen skal fungere som en slags ”overløbsventil” for bassinet, de gange hvor det regner så voldsomt, at hele bassinet bliver fyldt. I disse sjældne tilfælde vil vandet i bassinet kunne løbe via udløbskanalen ud i Odense Å.

Vi etablerer spuns til udløbskanalen, der ender i Odense Å

Indløbskanalen i Mosen
For at få kloakvandet fra Langelinie-kvarteret dirigeret ned til bassinet i Mosen etablerer vi en indløbskanal. Kanalen støbes i beton og kommer til at ligge under jorden, så den kan ikke ses, når den er færdig. I øjeblikket er støbearbejderne i fuld gang.

På det store billede nedenfor graves og måles der op til indløbskanalen, og på venstre lille billede bliver bunden etableret og støbt. På billedet i højre hjørne bliver der støbt vægge og dæk.


Jagtvej, Langelinie
Vi er blevet færdige med at renovere kloakken pÃ¥ Jagtvej og har bevæget os videre ned ad Langelinie. Vi arbejder i disse uger pÃ¥ strækningen imellem Kastanievej og Platanvej og forventer at nÃ¥ Tietgens Allé ved Ã¥rsskiftet.
 

Orienteringsmøder

Før vi går i gang med at renovere kloakken på en given vejstrækning, afholder vi orienteringsmøder for de berørte beboere på vejen for at fortælle om vores arbejde. Vi inviterer ca. 30 husstande ad gangen, og det seneste orienterings-møde blev afholdt den 30. januar, hvor 23 beboere mødte op. Vi sætter stor pris på den store interesse for vores møder og for den gode dialog, der har været.
 

Lys i Munke Mose

Tidligere pÃ¥ Ã¥ret satte vi en række lamper op i Mosen pÃ¥ stien langs vores byggeplads, sÃ¥ stien nu er oplyst pÃ¥ strækningen imellem Jagtvej og stien langs Ã¥en. Dette har vi gjort, da flere beboere i omrÃ¥det har givet udtryk for, at de er utrygge ved at gÃ¥ pÃ¥ stien om aftenen. Lamperne er midlertidige, og sÃ¥ snart vi er færdige med vores arbejde, vil der igen blive etableret permanente lamper pÃ¥ stien langs boldbanen. 
 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Signe Vestergaard Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

Copyright © 2014 VandCenter Syd