Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Nu går vi i gang!


Vi har igennem en længere periode gennemført en række forundersøgelser forud for kloakprojektet ved Langelinie. Vi er nu ved at være færdig med de undersøgelser, og dermed kan vi gå i gang med selve gravearbejdet.

Hvad sker der i disse måneder?
Krydsomlægninger
I midten af maj gik Odense Kommune i gang med at omlægge krydsene på Tietgens Allé på strækningen imellem Hjallesevej og Sdr. Boulevard. Vi kan nu gå i gang med kloakarbejdet i krydset Langelinie/Tietgens Allé.
 
Energi Fyn og øvrige ledningsejere er ligeledes begyndt at omlægge ledninger på Jagtvej. Når deres arbejde er færdigt, indleder vi vores arbejde med at renovere kloakledningerne på Langelinie.
 
Vi flytter motionsredskaberne
Motionsredskaberne, der i dag står ved Munke Mose motion, vil i en del af projektperioden være placeret ved Skovsøen. Dette skyldes, at vi etablerer et underjordisk bassin og en byggeplads på arealet i Mosen. Når kloakprojektet er afsluttet, flytter vi redskaberne tilbage til Munke Mose.
 
Træer og buske
Det er nødvendigt at fjerne nogle træer og buske, i de omrÃ¥der hvor vi skal arbejde. Vi tilstræber naturligvis at pÃ¥virke den eksisterende bevoksning sÃ¥ lidt som muligt. NÃ¥r vi har afsluttet vores arbejde, planter vi nye træer og buske.  
 
P-pladser
Imens vi arbejder, vil den offentlige parkeringsplads i Munke Mose samt p-pladsen ved Plejecenteret Munke Mose være inddraget til byggeplads. Efter byggeperioden reetablerer vi p-pladserne. Vi vil i byggeperioden etablere nogle få ekstra p-pladser på Munke Mose Allé.
 
Underjordiske forsinkelsesbassiner
Hen over sommeren begynder vi at etablere to forsinkelsesbassiner, et i Munkemose og et ved Tietgens Allé. Bassinerne har til formål at opmagasinere regn- og spildevand, når det regner så meget, at vandet ikke kan være i kloakledningerne. Når der igen bliver plads i dem, ledes vandet tilbage til kloakledningerne og videre ud til renseanlægget.
 
Kloakarbejde på Langelinie
Kloakledningerne under Langelinie er gamle og i dårlig stand. Derfor går vi efter sommerferien i gang med at udskifte dem, og vi forventer at være færdige i løbet af 2014. De nye kloakledninger vil være større end de gamle, så de i fremtiden kan håndtere kraftige regnskyl.
 
Vi forventer at påbegynde arbejdet med at udskifte kloakledningerne under de øvrige veje i Langelinie-kvarteret i 2015. Vi vil informere mere om dette arbejde senere i forløbet.

Byggepladser
Sidst i juni går vi i gang med at etablere to byggepladser: en i Munke Mose og en ved træningsarealerne ved Tietgens Allé. Vi skal benytte byggepladserne til både mandskab og materialer.Aktiviteter i Langelinie-området
Rigtig mange mennesker bruger Langelinie-omrÃ¥det til rekreative formÃ¥l     – ikke mindst i forbindelse med de forskellige motionsløb, hvis rute gÃ¥r igennem omrÃ¥det.

Vi har tæt kontakt til arrangørerne af disse løb.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Nena Krogsbo på nk@vandcenter.dk.

Copyright © 2013 VandCenter Syd