Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

En ny bro, en spærret hovedvej og lidt om vejbede

Det er overskrifterne for dette nyhedsbrev, hvor du kan læse om:


Etablering af midlertidig bro over Odense Ã…

Vi er ved at etablere et nyt underjordisk forsinkelsesbassin til kloakvand ved tennisbanerne pÃ¥ Tietgens Allé. 
For at kunne få kloakvand fra Søndre Boulevard hen til bassinet er det nødvendigt at bore to store rør under Odense Å og etablere et 8 meter dybt underjordisk bygværk ved åens brink.
Dette arbejde kræver meget store maskiner og tung arbejdskørsel, som vi af sikkerheds- og trafikmæssige hensyn holder væk fra Tietgens Allé. Derfor har vi i stedet bygget en midlertidig bro over åen til arbejdskørsel.
Å-stien er nu igen åbnet for cyklister og gående efter at have været spærret i 3 uger mens vi etablerede broen.

Til top

Sådan så det ud, da broen skulle etableres.
Og her er den taget i brug. Broen er bygget stor nok til, at Ã¥farten kan komme forbi. 

Ny kloak på tværs af Tietgens Allé

Vi udførte i 2013 en række kloakarbejder på Tietgens Allé i forbindelse med, at Odense Kommune ombyggede vejkryds. Vi fik afsluttet næsten alle arbejder, men enkelte delopgaver blev udskudt, da de ikke var mulige at udføre i forbindelse med de øvrige arbejder. De sidste delarbejder skal vi have udført nu, i perioden fra den 24. maj til forventeligt den 10. juni.

Ny stor kloakledning og renoveringsarbejde
Arbejdet omfatter etablering af en stor kloakledning, der skal krydse Tietgens Allé fra syd mod nord ud for Tietgens Allé 100. Denne nye kloakledning skal lede kloakvand fra Langelinie m.m. til det nye store forsinkelsesbassin, som vi bygger ved tennisbanerne.Derudover skal der etableres en kloakledning i krydset Langelinie/Tietgens Allé samt renoveres stikledninger mellem Langelinie og Sadolinsgade på Tietgens Allé.

Hvorfor graver vi nu?
Odense Kommune har bestemt, at arbejderne skal udføres nu – før Thomas B. Thriges Gade lukkes den 27. juni. Vi har valgt at lægge vores gravearbejde i ugerne efter den 24. maj, da denne periode indeholder en del helligdage, hvor vi ikke generer nær så mange trafikanter på vej til og fra arbejde.
Vi er blevet spurgt, hvorfor vi ikke venter med at grave i Tietgens Allé, indtil Odins Bro er åbnet og kan aflaste trafikken. Grunden er, at der kun er en kort periode fra broen åbner, til Thomas B. Thriges Gade lukkes. Og perioden er simpelthen for kort til, at vi vil kunne nå de nødvendige arbejder. Derudover vil en vejspærring i denne periode også ramme flere hverdage.

Spærring og omkørsel ved Tietgens Allé
Arbejdet skal udføres med store maskiner, som fylder meget. Vi er derfor nødt til at spærre Tietgens Allé midlertidigt fra Søndre Boulevard til Læssøegade. Der etableres omkørsel via motorvejen, som du kan se på kortet herunder. Vi sætter selvfølgelig også informationsskilte op i området, som kan guide både bilister, cyklister og fodgængere.Arbejdet er koordineret med Odense Kommune og politiet for at sikre den bedst mulige trafikafvikling.

Alle mand på opgaven
Det er vigtigt at gennemføre gravearbejdet på Tietgens Allé hurtigst muligt, så vejen igen kan åbnes for trafik. Derfor sætter vi de igangværende arbejder på Langelinie og Kastanievej i bero – og de folk, der ellers arbejder her, bliver midlertidigt flyttet til at arbejde på Tietgens Allé.

Til top

Her arbejder vi lige nu:


Langelinie – og vejbede i juni
Vi arbejder i øjeblikket på Langelinie mellem Platanvej og Finsens Allé. Når vi kommer til Finsens Allé, sætter vi kortvarigt vores arbejder på pause, mens hele arbejdsstyrken sendes ned på Tietgens Allé for at etablere det store kloakrør på tværs af vejen. Omkring 10. juni vil vi genoptage arbejdet på Langelinie igen.
Samtidig med at vi bevæger os ned ad Langelinie, vil vi i juni måned begynde at renovere stikledningerne på den strækning, hvor hovedkloakken er renoveret færdig. Det bliver mindre gravehold, der renoverer stikkene, og de vil ikke fylde så meget som de store gravhold, der etablerer hovedkloak. Vejen vil derfor kun blive delvist spærret omkring arbejdsstederne.

Samtidig med renoveringen af stikledninger vil vi begynde at etablere de vejbede, der skal anlægges på Langelinie. I starten af juni udsender vi en folder med mere information om vejbedene.

Kastanievej
Vi er nu færdige med at renovere hovedkloakken i  Kastanievej. I øjeblikket renoverer vi stikledninger ind til de enkelte ejendomme pÃ¥ vejen. PÃ¥ samme mÃ¥de som pÃ¥ Langelinie vil der blive en kort stilstand i arbejdet, mens vi etablerer kloak pÃ¥ Tietgens Allé. Strækningen mellem Sadolinsgade og Læssøegade vil dog stÃ¥ helt færdig, før vi flytter arbejdsfolkene til Tietgens Allé. SÃ¥ snart vi er færdige pÃ¥ Tietgens Alle, vil de sidste stikledninger pÃ¥ strækningen mellem Læssøegade og Hunderupvej blive renoveret.

Læssøegade – afsluttet før tid
Der er ikke længere spærret på Læssøegade ved Kastanievej og Bülowsvej. Vi blev færdige med arbejdet tre uger før planlagt, så nu er der igen fri passage.

Bassin i Munke Mose og ved Tietgens Allé
Arbejderne med bassinerne forløber efter planen, og vi er nu næsten færdige med at støbe vægge i begge bassiner. Næste skridt bliver at etablere dæk, og herefter skal vi installere diverse udstyr nede i bassinerne. Samtidig med dette installationsarbejde vil vi begynde at retablere arealerne ovenpå bassinerne, så området igen kan blive udnyttet til parkeringsplads og sportsplads som før. Begge bassiner forventes at stå færdige i december.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Signe Vestergaard Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

Copyright © 2014 VandCenter Syd