Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Maj 2016
Nyt fra Langelinie-projektet

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 
  • Hvad sker der i Munke Mose?
  • Dræn og forårsblomster
  • Her arbejder vi lige nu

Hvad sker der i Munke Mose?

Vi får en del spørgsmål om området ved boldbanerne i Munke Mose, hvor vi før havde byggeplads. Byggepladsen er flyttet, og vi er ved at genetablere området. 

Nu skal vi til at gøre boldbanerne klar igen med jævning af jorden og nyt rullegræs. Vi genetablerer også den tidligere gang- og cykelsti langs med træerne. Gangstien bliver i første omgang anlagt med grus, og efter sommerferien kommer der fast belægning på. Både boldbaner, asfalteret cykelsti og gangsti med grus regner vi dog med at have klar til brug i midten af juli. 

Vi har benyttet os af lejligheden til at lave en ekstra nedgangsbrønd som "indgang", når vores folk fremover skal udføre service på det underjordiske bassin. Derfor har der været gravet et ordentligt hul i jorden mod Jagtvej. 
 
Dræn og forårsblomster
Munke Mose er kendt for sit flotte blomstertæppe i det tidlige forår. Derfor genplantede vi naturligvis også masser af blomsterløg i det område, hvor vi havde anlagt en ny udløbskanal til åen.

I år har der dog været problemer med afvandingen i området, hvor vi har arbejdet, og mange af de plantede blomsterløg er desværre gået til af at stå under vand. Derfor lægger vi dræn i området i den nærmeste fremtid, og til efteråret planter vi nye blomsterløg, så næste års forårsblomster forhåbentlig kommer til at stå lige så tæt og flot som før.

Status: Her arbejder vi lige nu

Vi er nu færdige med hovedkloakken på Engvej. Graveholdet rykker derfor videre og skal til at starte anlægsarbejdet på Langelinie Syd.Arbejdet med stikledninger fortsætter på Engvej øst for Læssøegade.

Hannerupgårdsvej har vi fået plantet 18 nye rødtjørn som vejtræer.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Per Hallager på ph@vandcenter.dk
Du kan også læse mere på vandcenter.dk/langelinie 
Afmeld dette nyhedsbrev
Copyright © 2016 VandCenter Syd, All rights reserved.