Copy
Nieuwsbrief
10 - 22 juni 2013
LAATSTE LANGE NIEUWSBRIEF VOOR DE ZOMER
De zomer lonkt. In deze laatste nieuwsbrief van de lente is er zo veel te melden dat een inhoudsopgave op zijn plaats is.
 • Gratis workshops voor Coaches in Deventer
 • Vermelding Guusje Nederhorst foundation
 • Creëren vanuit pijn of vreugde: een nieuwe ontdekking in de Tzolkin
 • Het Witte Spiegel levenspad
 • Persoonlijk profiel: André Hazes

26 juni: Gratis workshop voor coaches in Deventer
In samenwerking met Het Coachuis Deventer verzorg ik een thema en netwerkavond over Maya wijsheid in de coachpraktijk. De eerste avond  op 19 juni was al snel volgeboekt. Daarom is er extra avond gepland op woensdag 26 juni.
Werk je als coach, trainer, therapeut of begeleider anderszins (onderwijs, HRM, zorg, jongerenwerk etc.) en ben je nieuwsgierig wat voor jouw werk de toegevoegde waarde kan zijn van de Tzolkin (de Mayakalender)? Meld je dan aan voor deze gratis thema en netwerkbijeenkomst. Je ontvangt deze avond ook gratis jouw persoonlijke creatieprofiel. Aanmelden en meer info: http://www.hetcoachhuis.nl


Vermelding website Guusje Nederhorst foundation
Na een actie in het Gele Mens levenspad werd mayawijsheid.nl micro donateur van de Guusje Nederhorst foundation. Inmiddels staan we vermeld op de website. Kijk eens rond. Er zijn nog veel meer manieren om een bijdrage te leveren aan hun mooie werk.
Creëren vanuit pijn of vreugde?
Een nieuwe ontdekking in de Tzolkin
Nu 2012, een jaar van grote transformaties, ver achter ons ligt, wordt steeds duidelijker dat de tijd rijp is om in beweging te komen. Het is tijd om te handelen, te focussen op de toekomst en daadwerkelijk onze creatiekracht in te zetten. De Tzolkin kan ons hierbij ondersteunen. De kalender openbaart namelijk onze mogelijkheden, helpt ons om hiermee bewust om te gaan en laat ons bovendien zien hoe we dagelijks kunnen meesurfen op de energie.
 
Dat deze kalender leeft en steeds weer nieuwe mogelijkheden openbaart, ervoer ik op 12 mei 2013, toen ik een nieuwe ontdekking deed in de Tzolkin. Het bleek een volgende stap te zijn in het proces op weg naar creëren vanuit volledige harmonie en vreugde. De rotonde waarop we soms eindeloos rondjes lijken te draaien, veranderde voor mijn geestesoog in een creatiespiraal met als basis de driehoek van de drie tellingen.
 
Tijdens de intervisiebijeenkomst eind mei met ‘Maya wijzen’ uit het Noorden hebben we de nieuwe inzichten getest en ook individueel heb ik inmiddels met verschillende mensen ervaren dat het tijd is voor een nieuwe vorm van lichtheid en harmonie en dat de poort hiervoor wijd open staat.

Groeien met pijn en moeite
In mijn boek ‘Mayawijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’ heb ik voor het eerst de driehoek van de drie tellingen geïntroduceerd. Deze driehoek is een combinatie van je geboorte-energie (zegel en toon) volgens de Dreamspell telling, de Klassieke Quiche telling van de oude Maya’s en de Kosmische telling, die door Marc Smulders werd geïntroduceerd in 2008.
De driehoek bevat de kernkwaliteiten en creatiekracht (zegels en tonen) van je geboortedag in drie tellingen die elk een deel van jezelf representeren:
 • je persoonlijkheid – Dreamspell telling
 • je moeiteloze Zelf – Kosmische telling
 • je drijfveer van je ziel – Klassieke telling
Afbeelding: de creatiedriehoek met drie kernkwaliteiten

Die ziel heeft al heel wat meegemaakt. Levens achtereen ben je bezig lessen te leren rond jouw eigen thema (weergegeven door je zegel en toon in de Klassieke telling). Vanuit deze drijfveer heb je allerlei kanten van je potentieel ervaren en geleefd. Je hebt ervan genoten, er anderen mee geholpen, je bent er slachtoffer van geworden en je hebt je potentieel ook ooit misbruikt vanuit macht. Al die ervaringen sla je op in je systeem.
Wie op weg is om zijn eigen grootsheid te ontdekken, loopt vaak tegen veel weerstand in zichzelf aan vanuit ervaringen uit het verleden. Keer op keer herhalen we die ervaringen, tot de lessen zijn geleerd en het karma is ingelost. We groeien - gedreven door onze ervaringen - dus eigenlijk vanuit lijden.
Vrij van karma?
Ik heb in 2012 van verschillende kanten gehoord, dat de tijd van karma inlossen voorbij is en vroeg me dan af hoe dat kan. De driehoek geeft daar antwoord op.
De eerste stap op weg naar vreugde was de ontdekking van de derde Kosmische telling. Tot die tijd waren er twee tellingen: die van je ziel en je persoonlijkheid. Ze lieten zien hoe ver we zijn afgedreven van onszelf in de dualiteit en hielpen ons opnieuw verbinding te maken met wie we werkelijk zijn en waarvoor we op aarde zijn gekomen.
De Kosmische telling laat het zegel en de toon van je moeiteloze Zelf zien: de creatiekracht en kernkwaliteit die tevoorschijn komen als je ziel en persoonlijkheid opnieuw zijn verbonden en met elkaar gaan samenwerken*. Hoe meer je persoonlijk groeit door ballast uit je verleden los te laten en verbinding maakt met je ziel en je bestemming, des te meer kun je doen wat je het liefste wilt en op die manier een constructieve bijdrage leveren aan het grote geheel. Je wordt de beste versie van jezelf: moeiteloos en met plezier doe je wat je het gemakkelijkst af gaat.
 
De weg naar moeiteloosheid en plezier kan tegenstrijdig genoeg soms enorm zwaar aanvoelen. Wie zijn grootste kracht wil leven, loopt in zichzelf tegen muren aan, draait soms eindeloos rondjes op een rotonde die geen afslag lijkt te hebben en moet regelmatig door diepe dalen heen.
 
In het boek ‘Aardevrouwen spreken’ heb ik al laten zien dat focus op de toekomst, in plaats van op het verleden, die weg al enorm veel lichter maakt. Wat je aandacht geeft groeit. Het scheelt enorm als je elke schijnbare blokkade in jezelf ziet als een teken van bevrijding. Je kunt jezelf beter afvragen welke stap voorwaarts je hebt genomen, dat deze hindernis is omgevallen, dan tegen een blokkade aankijken die je tegenhoudt. De enige reden dat een blokkade zich aandient, is namelijk dat het tijd is voor bevrijding. Toch ben je ook op deze manier, weliswaar met positieve focus, nog steeds bezig met groeien vanuit lijden. Ook dat hoeft niet meer. Het kan nog makkelijker.

Van groei naar creatie
De Maya’s leren ons dat we niet alleen een product van de schepping zijn, maar ook de schepper zelf. Dit vraagt om een heel nieuwe denkwijze. Wij zijn namelijk niet gewend om te scheppen, we zijn gewend om te groeien. En dat doen we vanzelf. De één wat harder dan de ander, maar groeien doen we. We groeien met de seizoenen mee. Elk jaar een jaar ouder, soms ook wijzer, en dat duurt totdat we hier klaar zijn en de aarde verruilen voor de eeuwigheid.
De Tzolkin gaat echter niet uit van groei. Deze kalender gaat namelijk dwars tegen de seizoenen in. Na een rode dag (de kleur van het Oosten, de lente en een nieuw begin) volgt geen gele dag (Zuid, zomer en volwassenheid) maar een witte. En wit staat voor het Noorden, de winter. Daarna volgt Blauw, de kleur van het westen en de transformerende kracht van de herfst. De kalender draait dus tegen de seizoenen in. En dat is precies het verschil tussen groeien en creëren.


Afbeelding: de creatiecyclus draait tegen de seizoenen in.

Creëren gaat als volgt. In de energie van rood ontvangen we inspiratie, een impuls voor een nieuwe creatie. Voordat dit idee volwassen kan worden, heeft het verfijning nodig en vooral bevestiging dat het een impuls is met eeuwigheidswaarde: iets wat werkelijk gemanifesteerd wil worden. In de energie van wit mogen we het direct weer loslaten, niet om het te laten gaan, maar om afstand te nemen zodat we het kunnen zien zoals het is. We nemen de tijd om het idee af te stemmen met de hemel en alle hulp die daar beschikbaar is: de steun van onze krachtige voorouders, onze gidsen en de engelen. In de energie van blauw ontvang je het weer terug, verfijnd en geleid vanuit de eeuwigheid. Het is helemaal voor jou – je mag het aannemen, transformeren en er jouw eigen ding van maken. Met de energie van Geel maak je vervolgens je creatie af. Het idee mag daarmee daadwerkelijk in de vorm neergezet worden op Aarde. Rood, wit, blauw, geel, tegen de klok en tegen de groeicyclus is scheppen: de Hemel op Aarde brengen: creëren in plaats van groeien.
Als mens op aarde groeien we, dat gaat vanzelf. Maar je hebt heel duidelijk een tweede rol: je bent zelf de schepper en kunt bewust creëren. Dat maakt je verantwoordelijk voor je intenties. Wat je aandacht geeft, bewust of onbewust, groeit namelijk als kool.
Op reis in de creatiespiraal
De draairichting is bepaald. Ik neem je mee op reis door de creatiespiraal, tegen de richting van de klok in. We beginnen bij het begin: de eeuwigheid waar je vandaan komt en je drijfveer vanuit de Klassieke telling. Vanuit deze eeuwigheid kom je op aarde en ontwikkel je jezelf onder de specifieke omstandigheden waarin jij opgroeit tot wie je bent. Deze persoonlijkheid vind je terug in de rechterpunt van de driehoek met je geboortezegel en -toon vanuit de Dreamspell telling. Hier ontwikkel je jouw persoonlijkheid en maak je verbinding met je ziel. Dan gaan je persoonlijkheid en ziel samenwerken en komt je moeiteloze Zelf tevoorschijn. Je stijgt als het ware op naar de top van de driehoek. Het zegel dat en de toon die hierbij horen, bereken je door vanaf je Dreamspell zegel vier zegels terug te tellen en bij je geboortetoon twee tonen op te tellen.
 
Voorbeeld: Je rekent Dreamspell Gele Ster toon 11 om naar de Kosmische telling. Vier zegels terugtellen vanaf Gele Ster betekent dat je vier stappen terug doet en via Blauwe Hand, Witte Wereldoverbrugger, Rode Slang terecht komt bij Geel Zaad. Vervolgens tel je bij toon 11 twee tonen op en kom je uit op toon 13. Gele Ster toon 11 in de Dreamspell telling wordt dus Geel Zaad toon 13 in de Kosmische telling.

Afbeelding: creatiedriehoek met drijfveer vanuit lijden
Creatie vauit vreugde: De Nieuwe Aarde telling
Als je vanuit de top terugkeert naar de linkerpunt van de driehoek, je geboortezegel en -toon in de Klassieke telling, draai je in een kringetje rond. De Tzolkin is echter geen cirkel maar een spiraal, een creatiespiraal. Deze spiraalbeweging komt tevoorschijn in de driehoek als we voor de drijfveer niet de Klassieke maar een andere telling toepassen. Ik noem deze telling De Nieuwe Aarde telling. De telling is overigens niet nieuw, want die hebben we vier jaar lang kunnen ervaren: tussen 2008 en 2012, toen de drie tellingen in perfecte harmonie naast elkaar liepen, met tussenpozen van precies 24 dagen. Nu we in 2013 weer een schrikkeldag hebben gehad, loopt de Klassieke telling weer één dag uit de pas met de Dreamspell en de Kosmische telling.


Afbeelding: creatiedriehoek inclusief DNA signatuur: drijfveer vanuit vreugde

Als je echter de schrikkeldagen en de Klassieke telling laat staan en vanaf je Kosmische zegel en toon dezelfde formule toepast als van Dreamspell telling naar Kosmische telling, krijg je het zegel dat en de toon die in perfecte harmonie zijn met de andere punten van de driehoek. In het voorbeeld is dat Gele Zon toon 2.
Zet je deze Nieuwe Aarde signatuur links naast jouw Klassieke zegel en toon, dan krijg je een spiraalbeweging: de creatiespiraal. Je laat de beladenheid van jouw Klassieke zegel en toon los en maakt de stap naar de lichtheid van je drijfveer vanuit De Nieuwe Aarde telling. De zegel-en-tooncombinatie die uit deze berekening komt, laat zien hoe jij creëert vanuit vreugde. Vanuit deze energie kun je je licht laten stralen, dwars door al het lijden heen verbinding maken met jezelf. Het lijden lost op, op een lichte manier en jouw creatiekracht komt vrij in volledige harmonie.
Ik nodig je van harte uit verbinding te maken met jouw DNA signatuur en de volgende stap maken in de creatiespiraal: de stap naar lichtheid en harmonie in jezelf.
Wat gebeurt er als je je verbindt met je DNA signatuur
In de korte tijd dat ik nu werk met De Nieuwe Aarde telling zijn er al prachtige resultaten merkbaar. Wat er gebeurt verschilt natuurlijk per persoon. Voor sommigen is het nieuwe bewustzijn het sluitstuk van een lang proces, voor anderen het begin daarvan of een boost om verder te gaan. Van de mensen met wie ik de nieuwe creatiedriehoek heb onderzocht heb ik reacties verzameld. Ze geven een idee hoe voor hen de creatiedriehoek werkt.
 
"Elvira heeft mij in een kort overzicht van mijn Maya driehoek een enorm geschenk gegeven. Het was het laatste puzzelstukje wat ik nodig had, waardoor letterlijk alles op z'n plek viel. Sindsdien is voor mij alles helder, innerlijk rustig en vol vertrouwen en in de praktijk betekent dit: ik ga als een speer! Superblij mee en voor iedereen een warme aanbeveling om de Maya wijsheid jou te laten ondersteunen op jouw pad! " Jolande Pit, Praktijk voor ouder-kindcontact
 
"Mijn nieuwe zegel en toon van mijn vreugde-drijfveer is Blauwe Storm toon 11. Ik heb deze nieuwe zegel en toon bij de opleidingsmodule 'De kracht van de Rode Zegels’ op 24 mei jl. bij Elvira ontdekt en een paar uur later meteen kunnen activeren en manifesteren (op een toon 10 dag Rode Draak) door me fysiek als gids in een partnerkruis op te stellen. Door me te verbinden met mijn nieuwe zegel en toon heb ik de persoon waar het in dit geval om ging kunnen healen via oogcontact en mijn nieuwe energieveld. Toen dit gebeurde was ik me hiervan nog niet zo bewust (het was immers voor mij ook nogal vers allemaal) maar de betreffende persoon heeft mij later bevestigd dat er door deze sessie veel was gebeurd en veel was opgeruimd bij haar. Heerlijk om te horen. Ik hoef dus niet meer hard te werken om gewoon mezelf te kunnen zijn (ofwel om mijn bestemming te kunnen leven) en om anderen te helpen en healen. En hoe mooi klopt het weer met de dagenergie van 24 mei 2013: Toon 10: “Vandaag ga je jouw creatie de wereld in brengen. Iets wat eerst alleen jouw idee was, wat je hebt vormgegeven en bezield, wordt nu iets wat tastbaar is voor iedereen". Annette van Oorspronk, Praktijk voor Wezenlijke groei
 
"Verbinden met mijn nieuwe zegel en toon gaf een gevoel van opluchting, bevrijding. Ik kon met gemak uitstijgen boven het gevoel dat mij altijd neerdrukte, of meer er dwars doorheen gaan. Diezelfde week kwam mijn leven in een nieuwe stroom terecht, alles werkte mee: een nieuwe baan, hulp van mensen die me tot dan toe eerder tegen- dan meewerkten. De creatiekracht van mijn moeiteloze Zelf is toon 13, de toon van voleinding. Ik kan echt merken dat het genieten is begonnen." Nicole Boeijink, Je Natuurlijke Zelf
 
“Wat ik vooral merk is dat ik bleef worstelen met mijn zielezegel in de Klassieke telling. Ik herkende hem wel, maar hij voelde toch niet lekker. Nu snap ik dat dat met het karma te maken heeft. Mijn zielezegel zonder karma was het missende stukje dat past bij de ontwikkeling die ik nu doormaak. Ik voel rust in de nieuwe driehoek. Ik word blij van mijn zielezegel zonder karma. Mijn kern is nu geheel wit en gaat dus over zuiveren. Dat voelt zo natuurlijk. Caroline Rijnbeek, innovatieadviseur Syntens
 
* Zie mijn artikel hierover: ‘De toekomst is nu beschikbaar’ in het boek Aardevrouwen spreken, uitgegeven in 2012 door A3 boeken.
 
Binnenkort kun je op www.mayawijsheid.nl jouw persoonlijke creatieprofiel bestellen met de nieuwe driehoek. Houd de nieuwsbrief in de gaten. We hebben een mooie startaanbieding bij dit profiel.
Het Witte Spiegel levenspad
10 - 22 juni 2013

Witte Spiegel energie
Witte Spiegel energie is helder en haarscherp. De spiegel laat genadeloos alles zien wat er is. Aan jou de schone taak om onderscheid te maken wat je precies ziet als je om je heen kijkt. Zie je de ander of zie je een reflectie van jezelf? Als je bedenkt dat we allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen. Erger je jezelf aan iemand, vraag je dan af wat het is in jezelf dat je nog niet hebt gezien en geaccepteerd. Bewonder je iemand mateloos? Realiseer je dat je dat alleen maar kunt zien omdat je  herkent wat je ziet. Je hebt de eigenschap die je bewondert zelf ook!
Geboren in dit levenspad?
Mensen die in dit levenspad zijn geboren zijn bereid zichzelf in situaties te brengen waar ze de motor zijn achter vernieuwing in het leven van anderen. Ze stellen alles in het werk om veranderingen in zichzelf en anderen te bevorderen, toegewijd om het onderste uit de kan te halen. Ze vinden balans als ze in alle onrust en veranderingen ook tevreden kunnen zijn met zichzelf en hoe het nu is.
 
Ben je zelf geboren het Witte Spiegel levenspad, dan zijn dit bijzondere dagen voor je. Je krijgt te maken met mensen en situaties die je laten zien hoe je ervoor staat in je leven. Dus wees bewust van de dingen die je meemaakt. Ze zeggen iets over jou en waar je je bevindt op je levenspad. Reken met de calculator op mayawijsheid.nl of met de Maya wijsheid app zelf uit in welk levenspad jij bent geboren.

De kern van dit levenspad
Het gaat in het Witte Spiegel levenspad om jou en je spiegelbeeld. Kijk in de spiegel en zie je toekomstige Zelf. Alles wat je vervolgens om je heen ziet, kun je gebruiken ter vervolmaking om de beste versie van jezelf te zijn.
Je wordt uitgedaagd deze dertien dagen om jouw eigen plek hier op aarde in te nemen. Er is maar één plek voor jou bestemd. Als jij ‘m niet inneemt, blijft ie leeg. Als je op de plek van een ander staat, houd je die unieke plek van een ander bezet. Waar sta jij?

Tips voor deze dertien dagen
 • Je vindt inspiratie door onderscheid te maken. Wat is van wie? Wat hoort waar thuis. Schep orde in jezelf en om je heen.
 • Je bekrachtigt jezelf door te communiceren. Spreek je eigen waarheid. Laat de woorden maar vanzelf komen. Dan zul je nog verbaasd zijn van wat je te zeggen hebt.
 • Je brengt je idealen naar buiten en zet door om ze te bereiken door bruggen te slaan of juist vol overgave afstand te nemen. Elk einde is een nieuw begin.
 • Geniet van het leven door trouw te zijn aan je hart en je bestemming. De medestanders en maatjes op je pad zullen je dan vergezellen en jou naar een hoger niveau van Zijn tillen.
Dagelijks kun je meesurfen met de energie van de Tzolkin. Download daarvoor de mayawijsheid app voor Apple en Android.

Persoonlijk profiel: André Hazes
Geboortedatum:             30 juni 1951
Kernkwaliteit:             Gele Ster, harmonie
Creatiekracht:             Toon 11, bevrijding
Levenspad: Witte Spiegel, inzicht, zelfreflectie

Andre Hazes leeft voort! De musical over deze volkszanger trekt een topaantal bezoekers. Hij bewandelt als Gele Ster toon 11 het Witte Spiegel levenspad. Wat komen we te weten over zijn kwaliteiten op basis van de Tzolkin? Bekijk hier zijn profiel en lees mee.
Stralend je eigen plek innemen
Gele Ster is de kernkwaliteit van Hazes’ persoonlijkheid. Het is de kwaliteit die ervoor zorgt dat je stralend en in harmonie je eigen plek inneemt. Mensen met dit geboortezegel ervaren daar in hun leven ook de andere kant van: niet op je plek zijn en disharmonie in je leven.
Het heeft even geduurd voordat Hazes de plek innam die hem onsterfelijk maakte. Zijn eerste ontdekking als kindster door Johnny Kraaykamp sr. In 1959 leidde tot een single maar daarna bleef het stil. In 1976 werd Hazes voor de tweede keer ontdekt; deze keer door Willy Alberti. Nadat hij eerder aan de kost was gekomen als fabrieksarbeider, lichtmatroos, boekbinder, bloemenbesteller, fietsenmaker, schoorsteenveger, slagersknecht, bouwvakker, grondwerker, sloper, diskjockey, marktkoopman en kelner, werkte Hazes op dat moment als barkeeper. Zingen was zijn hobby. Soms kost het veel omwegen om je plek en je pad te vinden. Zijn ruggesteun de Rode Hemelwandelaar hielp hem te ontdekken dat wat je het liefste doet ook echt je werk mag zijn en dat je daarmee een bijdrage levert aan het leven van anderen.

Lichaamswijsheid
Hazes' drijfveer vanuit de klassieke Tzolkin telling is Rode Slang toon 13. Deze signatuur gaat over aanwezig zijn in je lichaam, zodat je bewust kunt omgaan met de signalen die je lichaam je geeft. Je zou kunnen zeggen dat hij vanuit het perspectief van de klassieke telling, die het thema van je ziel weergeeft, in dit leven daarvan de schaduwzijden kwam onderzoeken. Hazes kwam in de jaren '90 steeds vaker in het nieuws vanwege de funeste invloed die zijn levenswijze op zijn gezondheid had; hij werd een paar keer in het ziekenhuis opgenomen. Met name onder roddeljournalisten werd het steeds populairder om Hazes als een drankorgel af te schilderen. In een interview met de Volkskrant deed zijn vrouw Rachel na de dood van Hazes een bekentenis, die André door zijn vroege dood niet zelf heeft kunnen doen. Het gaat er om dat Hazes acht maanden voor zijn dood heeft verklaard, dat hij in zijn jeugd seksueel misbruikt is. Hij gaf dit als reden voor zijn gedrag en liefde voor de fles, en dit zou volgens Rachel zijn persoon in een ander perspectief zetten, wat eigenlijk ook geldt voor zijn liedjes.

Mens zijn op Aarde: bloed, zweet en tranen
In de kosmische telling, waar het signatuur van Hazes’ Moeiteloze Zelf te vinden is, bewandelt hij als Geel Zaad toon 13 het Gele Mens levenspad. Zo moeiteloos als zijn liedjes hits werden, was zijn eigen leven bepaald niet. Aan je moeiteloze Zelf kun je niet, zoals aan je persoonlijke ontwikkeling, direct werken. Dat moeiteloze deel, komt tevoorschijn als je aan de basis van de driehoek (drijfveer en persoonlijkheid) het werk gedaan hebt dat nodig is om je persoonlijkheid en ziel met elkaar te laten samenwerken. Voor hem persoonlijk lijkt de een van de schaduwkanten van Geel Zaad ervoor gezorgd te hebben dat hij zelf niet echt kon genieten van wat hij de wereld te brengen had. Geel zaad is je seksuele oerkracht en daar is blijkbaar in zijn jeugd een flinke blokkade op gekomen die hij nooit heeft kunnen oplossen.
Hazes drijfveer vanuit vreugde, nog niet opgenomen in dit profiel, is Gele Zon toon 2. Toon 2 is de balans die ontstaat als je je uitdagingen en beperkingen overwint. De kwaliteit van Gele Zon is de onvoorwaardelijke liefde en het licht van de zon dat zonder oordeel of voorbehoud zijn warmte geeft aan alles wat is. Zijn persoonlijke uitdagingen heeft hij in dit leven niet overwonnen. Dat Hazes met zijn liedjes de Hemel op Aarde heeft gebracht, leidt voor mij geen twijfel. Hij heeft als Gele Ster veel mensen geraakt en de weg gewezen naar hun gevoel en hun eigen plek in het leven.

Nieuwsgierig naar je eigen geboortedriehoek? Bestel hier je persoonlijk profiel.
Agenda
21 juni: Leerweg ‘Coachen met de Tzolkin’ module ‘De kracht van de gele gele zegels’
21 juni: Workshop van harte delen-geven met Mayawijsheid, Nexxt Level
22 juni: Workshop ‘Jouw levenspad’ Hartekracht, Reiki coaching & Training
26 juni: Workshop ‘Coachen met Tzolkin profielen’, het Coachhuis
6 juli: Introductieavond, praktijk voor Levenspadcoaching

Kijk hier voor de complete agenda.
<<E-Mail>> uitschrijven

Maya wijsheid is een website van de Levenspadvinderij. Wij begeleiden coaches, trainers en therapeuten om de Tzolkin in te zetten in leven en werk als instrument voor bewustwording, talentontwikkeling en samenwerking.
 
de Levenspadvinderij
Oranjestraat 46
6881 SG  VELP
T. 026-8400610

Email Marketing Powered by Mailchimp