Copy
Nieuwsbrief
12 - 24 februari 2014
Let op de tovenaar!
We leven in een tijd waarin we linksom of rechtsom gedwongen worden te transformeren naar een nieuw bewustzijn. Witte Tovenaar reikt ons de kracht aan om de overstap te maken. In het Rode Slang levenspad waarin we ons deze dertien dagen bevinden, neemt Tovenaar een belangrijke plek in: toon 10, de toon van manifestatie. Deze toon heeft de creatiekracht om idee en materie te laten samensmelten tot iets tastbaars. Als je alert bent, kun je deze dertien dagen een prachtige omslag in bewustzijn manifesteren. Doe je mee?

Ik merk het op allerlei gebieden: voeding, gezondheid, geld, relaties. We kunnen ons niet meer verzetten tegen veranderingen. Alle oude vormen van bewustzijn hebben hun tijd gehad. Waar zie ik dat aan? Steeds meer mensen kiezen biologisch, medicijnen maken meer en meer plaats voor natuurlijke vormen van genezing. Sociale ondernemingen zijn creatief met geld en creëren hun eigen overvloed, midden in een tijd van ‘crisis en tekorten’. Kortom: meer en meer bevrijden we onszelf uit de greep van afhankelijkheid, manipulatie en verleiding. We nemen de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en kiezen met ons hart.
Poef! Weg tovenaar
Afhankelijkheid, manipulatie en verleiding zijn het fundament van oude vormen - vormen van samenwerking, hulpverlening, ondernemen, genezen, noem maar op. Ze zijn allemaal verbonden aan de schaduwzijde van het zegel Witte Tovenaar: handelen vanuit macht en eigen belang voorop stellen.
De lichte zijde van Witte Tovenaar gaat over kracht, gezamenlijk belang en de goddelijke wil. Dit zijn de belangrijkste kwaliteiten die we nodig hebben om de omslag te maken naar het nieuwe bewustzijn.
Elke keer dat je geconfronteerd wordt met gevoelens als angst, schuld, slachtofferschap of andere uitvloeisels van macht, krijg je de kans ze recht in de ogen te kijken. Je kent toch wel die sprookjes van tovenaars die maar tegen één ding niet bestand zijn: liefde. Kijk je wat voor vorm van machtsvertoon dan ook recht in de ogen: Poef! het verpulvert waar je bij staat. Het is de oude Tovenaar die afscheid van je komt nemen en de nieuwe die je de weg wijst naar je hart. Daar lost alle negativiteit van het oude bewustzijn op.
Nieuw DNA
Het Rode Slang levenspad dat vandaag begint is een pad met tien van de tweeënvijftig poortdagen van de Tzolkin. Je herkent ze in de kalender aan de zwarte vakjes. Je krijgt enorme kansen om veranderingen in jezelf en in de wereld te bewerkstelligen. Dat is de manier om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, veranderingen te brengen in je DNA en op De Nieuwe Aarde.
 
Wil je bewust een nieuwe toekomst creëren voor jezelf en de wereld? Meld je dan aan voor de volgende e-creatiecursus en ontdek hoe jij een magneet bent voor de toekomst die je wenst.
Meld je nu aan: e-Creatiecursus Witte Spiegel levenspad
Op 25 februari gaat het Witte Spiegel levenspad van start en dus ook de e-creatiecursus volgens dit levenspad. Spiegel nodigt je uit je toekomstige zelf in de spiegel te zien en te vervolmaken wat daarvoor nodig is. Wat ga jij creëren in dit levenspad?


Het Witte Spiegel levenspad eindigt in het hart van de Tzolkin, middenin de middenkolom. In deze kolom komen verleden en toekomst bij elkaar in het hier en nu. Het kunnen dagen zijn van stilte en aanwezigheid, maar ook van onrust en confrontatie. Het wordt dan duidelijk in hoeverre je erin bent geslaagd je plannen, voornemens en wensen te integreren in je leven en wat je nog te doen staat om werkelijk in het hier en nu te kunnen ZIJN.
Meld je nu aan en ontvang direct het startdocument en toegang tot zes inspirerende creatiefilmpjes.
Nieuwe app in de maak
Na de tweede druk van 'Maya wijsheid voor je levenspad' kan een tweede, geheel herziene versie van de Maya wijsheid app niet uitblijven. Momenteel wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe versie die ook een calculator voor de Klassieke telling zal hebben. Tot die tijd kun je nog steeds gratis de mayawijsheid app voor Apple en Android downloaden met behalve de dagenergie, calculator, teamcalculator en alle zegel, -toon en levenspadomschrijvingen.

    

CADEAU bij je bestelling op www.mayawijsheid.nl
Bij iedere bestelling op www.mayawijsheid.nl ontvang je momenteel een cadeautje: de mp3 versie van het teleseminar over coachen met de creatiedriehoek van 5 februari. Martijn Meima van TrainerCoachCafé interviewde mij over (zelf)coaching met de creatiedriehoek.

Meld je nu aan: 13 februari 'Coachen met de creatiedriehoek'
Wil je zelf ervaren hoe de creatiedriehoek werkt? Geef je dan op voor de workshop ‘Coachen met de creatiedriehoek op 13 februari 2014 in Apeldoorn.
 
Aanmelden voor de Leerweg nog steeds mogelijk
Voor de Leerweg 'Coachen met de Tzolkin' 2014 is een mooie groep aan het ontstaan. De eerste deelnemers zijn inmiddels van start gegaan met de voorbereidingen.
Overweeg je om je aan te melden, wacht dan niet te lang. Het is fijn als je jezelf de tijd gunt om vooraf nog te starten met de e-creatiecursus (gratis voor deelnemers aan de leerweg) en de voorbereidingsopdracht. Zo lang er nog plek is kun je je aanmelden.
  • Aanmelden kost € 157,30. Je kunt je daarna direct inschrijven voor de e-creatiecursus en ontvangt een complete set geboorteprofielen en de voorbereidingsopdracht voor de eerste module.
  • Het overige cursusgeld betaal je in termijnen.
  • Het programma start op 4 en 5 april.
  • Lees hier meer of meld je direct aan.
     
Meer Maya wijsheid bij Banyan: 24 april workshop
De lezing bij het Banyan Centre van Thermen Bussloo vroeg om een vervolg. Daarom geef ik op 24 april een workshop van een halve dag. Een kans om zelf te ervaren wat de Tzolkin voor je kan betekenen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je gratis jouw creatieprofiel, zodat je goed voorbereid kunt deelnemen. Jij staat centraal deze middag. Meld je je aan, dan krijg je ook nog een cadeautje van Thermen Bussloo: gratis gebruik van de Sauna. Geef je op via de website van Banyan.
 
Het Rode Slang levenspad
12 - 24 februari 2014

Rode Slang Energie
Rode Slang energie is heel basaal. Een Slang heeft niets anders dan zijn oerinstinct om op af te gaan. Dat instinct zit in het limbisch brein en bepaalt het verschil tussen leven en niet leven. Een slang die in de zon ligt, laadt zich op en verzamelt energie om te leven. Een slang in de kou is niet dood, maar heeft ook niet genoeg energie om actief te zijn.
Waar haal jij je energie uit? Volg je je instinct? Ook al hebben wij veel meer hersens dan alleen het oerbrein waarover reptielen beschikken. We hebben het wel! Maak je er gebruik van of gebruik je alleen je denkvermogen?

Een intens levenspad met 10 poortdagen
Het Rode Slang levenspad is een pad met tien van de tweeënvijftig poortdagen van de Tzolkin. Je herkent ze in de kalender aan de zwarte vakjes. Tijdens deze poortdagen zijn de sluiers dun en zijn we extra ontvankelijk voor de kosmische energie. Zorg goed voor jezelf, open jezelf voor wat zich aandient en wees erop bedacht dat deze dagen heel intens kunnen zijn. 

Geboren in dit levenspad?
Mensen die in dit levenspad zijn geboren, willen graag de beste zijn en steeds blijven werken aan zichzelf. Ze zijn graag bezig met doelen stellen en bereiken. Het zijn ook goede leraren en daarom graag een voorbeeld voor anderen. Ze mogen er wel op letten dat ze ook ruimte laten voor opvattingen van anderen en niet naast hun schoenen gaan lopen omdat je zichzelf zo goed vinden.
Ben je zelf geboren het Rode Slang levenspad, dan zijn dit bijzondere dagen voor je. Je krijgt te maken met mensen en situaties die je laten zien hoe je ervoor staat in je leven. Dus wees bewust van de dingen die je meemaakt. Ze zeggen iets over jou en waar je je bevindt op je levenspad. Reken met de calculator op mayawijsheid.nl of met de Maya wijsheid app zelf uit in welk levenspad jij bent geboren.
De kern van dit levenspad
Het gaat in het Rode Slang levenspad om het hoogste en het laagste. Je oerinstinct dat weet dat je een straatje om moet zonder dat je weet dat daar een wegversperring is. Je onderbuikgevoel dat zegt dat je niet in zee moet gaan met die aardige persoon, die pas veel later een oplichter blijkt te zijn. Je wordt uitgedaagd deze dertien dagen bewust om te gaan met de wijsheid van je lichaam en het hoogste en laagste verbinden in jezelf.

Tips voor deze dertien dagen
  • Je vindt inspiratie door te luisteren naar je lichaam. Dat heeft een heel intelligente manier om jou te laten weten wat goed voor je is. Doe vooral datgene wat energie geeft en passie oproept.
  • Je bekrachtigt jezelf door vol zelfvertrouwen ruimte te geven aan je gevoel en de stroom van je gevoel te volgen: go with the flow.
  • Je brengt je idealen naar buiten en zet door om ze te bereiken door grenzen te verleggen. Doe de dingen eens anders dan je gewend bent, stap uit je comfortzone en ga moedig voorwaarts. De wijsheid die je nodig hebt komt onderweg vanzelf naar je toe.
  • Geniet van het leven door te gaan waar je voeten je brengen (en niet je hoofd). Toevallige ontmoetingen tillen je naar een hoger niveau deze dagen. Zorg dat je alert en aanwezig bent zodat je kunt aannemen wat je toevalt.
Agenda
13 februari 2014: Workshop 'Coachen met de creatiedriehoek', TrainerCoachCafé  
4 en 5 april: Start Leerweg ‘Coachen met de Tzolkin’
24 april 2014: Workshop Maya wijsheid, Banyan centre (Thermen Bussloo) Voorst
 
<<E-Mail>> uitschrijven
 
Maya wijsheid ontwikkelt tools, workshops en opleidingen voor coaching en zelfcoaching met behulp van de Maya Tzolkin kalender als instrument voor bewustwording, talentontwikkeling en samenwerking.
 
Maya wijsheid
Oranjestraat 46
6881 SG  VELP
T. 026-8400610