Agenda

31 oktober – 11 november: stage klas 10 b, c en d.
2 november:       ouderavond klas 12
2 november:       excursie klas 12d (na gym)
2 november:       excursie klas 8a
9 november:       excursie klas 12 e (na gym)
14 – 25 november: stage klas 10 e, f en g.
14 november:    stagepresentaties klas 10b
15 november:    stagepresentaties klas 10c
16 november:    stagepresentaties klas 10d
21 – 25 november: se-week voor klas 9a, 10a, 11hv en 12 hv
28 november:    stagepresentaties klas 10e
29 november:    stagepresentaties klas 10f
30 november:    stagepresentaties klas 10g
30 november:    10g naar de rechtbank
5 december:       sinterklaasfeest in de ochtend, vanaf het 5e lesuur zijn de leerlingen vrij
6 december:       adviesvergaderingen, leerlingen zijn deze dag vrij
12 en 13 november: informatieavonden vervolgopleidingen voor 11e klassen
16 december:    uitdelen eerste tussengetuigschriften
23 december:    10 e naar de rechtbank
26 december t/m 5 januari: kerstvakantie

Presentatie eindwerkstukken

Op 6, 7, 8 en 9 oktober hebben alle 12e klas leerlingen een presentatie gehouden over hun eindwerkstuk. Dit jaar hebben we dit gedaan bij Koel 310 waar we een kleine zaal en een expositieruimte tot onze beschikking hadden. In de twee weken ervoor is hier dagelijks geoefend onder begeleiding van de eindwerkstukbegeleiders. Het was wel even wennen voor iedereen omdat het in Alkmaar was en zowel docenten als leerlingen wat meer tijd nodig hadden om hier te komen. Uiteindelijk is het goed verlopen en heeft iedere klas een mooie avond gehad. Het is prachtig om te zien hoe iedere leerling het podium neemt en het publiek (ouders, docenten en medeleerlingen) meeneemt in de ontwikkeling die hij/zij het afgelopen half jaar heeft doorgemaakt. De tentoonstelling was prachtig. Lof aan alle 12e klassers die deze dagen samen tot een prachtig geheel hebben gemaakt. Dank jullie wel.
- Maria

Michaelsfeest

Het Michaelsfeest was dit jaar op donderdag 13 oktober en stond in het teken van samenkomst. We zijn met alle leerlingen tegelijk op pad gegaan. Langs verschillende wegen fietsend en wandelend kwamen we samen op het strand bij Camperduin, waar boven het binnenmeer een draak hing. De draak moest verslagen worden met pijl en boog. Na vele verwoede pogingen is dit gelukt. Ondertussen werden de leerlingen op het strand voorzien van warme soep. Ook dit jaar had Dirk weer gezorgd voor een enorme hoeveelheid heerlijke soep.
Het was een vermoeiende dag voor iedereen maar na een paar uur thuis uitrusten zijn veel leerlingen ’s avonds naar het Michaelsfeest gekomen bij Koel 310. Aldaar hebben zowel leerlingen als docenten het podium beklommen en hebben zij opgetreden. In de grote zaal draaide DJ Daniel (jawel onze eigen gymdocent). Al met al een geslaagde Michaelsdag waarin veel leerlingen en docenten weer hun grenzen hebben verkend en uitdagingen zijn aangegaan.

Verbouwing

In de herfstvakantie is er hard gewerkt op school. Er zijn heel wat gaten geboord, het dak boven de hal is open geweest en op de tweede verdieping zijn alle ramen vervangen. Het heeft wel geleid tot veel stof in de hele school en dus moest op zondag de schoonmaker het hele gebouw grondig schoonmaken. Dat is redelijk gelukt maar het gaf maandag wel wat opstartproblemen. Zo moesten er nog verschillende lokalen goed ingericht worden, stoelen gezocht en tafeltjes schoongemaakt. Doordat de stroom er een tijd heeft afgelegen waren er ook problemen met internet. Het belangrijkste apparaat voor internet is door deze stroomstoring defect geraakt en was niet meer te herstellen. Een nieuwe moest uit het buitenland komen en was pas woensdag beschikbaar. André heeft alles weer hersteld en we gaan er vanuit dat het internet weer goed werkt. Mocht u dus deze week geen of laat reactie hebben gehad op email dan ligt het aan het feit dat wij vanuit school niet konden mailen.
De verbouwing ligt nog steeds op schema en de verwachting is dat na de kerstvakantie de tweede verdieping in gebruik kan worden genomen. Daarna wordt direct verder gegaan met de gehele eerste verdieping. Die wordt in één keer aangepakt. Zie voor verdere informatie de verbouwingswebsite.

Pauze en studieruimte voor de leerlingen

Door de verbouwing is de kantine op de Loudelsweg niet meer in gebruik. Althans het uitgiftepunt bestaat niet meer en er wordt dus op de Loudelsweg vanaf nu geen eten en drinken meer verkocht. Een groot deel van de kantine is nog wel beschikbaar voor de leerlingen om te zitten en te pauzeren. Verder worden lokaal 15, 16 en 17 in de pauze geopend zodat de leerlingen ook daar hun broodje kunnen eten.
Op de Adelbertus is nu wel een kleine kantine voorziening. Op het schoolplein hangt een groot tentdoek met daaronder banken (uit de oude kantine) en een kleine voorziening van waaruit koffie/thee en tosties worden verkocht.
Voor de klassen 11 en 12 is er behoefte aan een studieruimte. We hebben nog eens heel scherp naar het lesrooster gekeken en het is gelukt om dagelijks vanaf het 3e lesuur een lokaal vrij te roosteren als studielokaal. Alleen op vrijdag het 4e lesuur lukt dit niet, dan zijn alle lokalen in gebruik. Vanaf deze week is lokaal A4 beschikbaar als studielokaal voor de leerlingen van klas 9a, 10a, 11 en 12. Alim houdt toezicht en verschaft de leerlingen een laptop als zij dit nodig hebben.

Fietsen op de Adelbertus

Het schoolplein op de Adelbertus is anders ingericht. Er is meer ruimte nodig om alle fietsen en brommers te plaatsen. Leerlingen dienen vanaf deze week hun fietsen te plaatsen in de rekken op het schoolplein. Brommers worden geplaatst direct bij binnenkomst op het schoolplein in het daarvoor aangegeven vak. Docenten zetten hun fietsen aan de voorkant van school in de fietsenrekken. Als iedereen zich houdt aan de aangewezen plaatsen dan blijft het schoolplein voor iedereen goed toegankelijk.

Gymlokaal

Naast de grote verbouwing op de Loudelsweg is ook de gymzaal dit jaar stevig aangepakt door de gemeente. Afgelopen week is deze opgeleverd en hij ziet er prachtig uit. We hebben nu een volwaardige gymzaal waarin onze gymdocenten op en top les kunnen geven. Geen geluidsoverlast meer en een goede gymvloer waarop je fatsoenlijk kunt vallen. Ik zou zeggen, laat maar komen die ballen!

Het Buddy Project

Het Buddy Project voor de taalklas is dit schooljaar van start gegaan. Leerlingen van onze school konden zich aanmelden als buddy voor een leerling uit de taalklas. De buddy’s hebben een intensieve cursus gevolgd, waarin zij leerden over cultuurverschillen, omgaan met emoties en gesprekjes voeren met de spreekwoordelijke handen en voeten. En nu hebben de leerlingen dan eindelijk ook met elkaar kennisgemaakt.  Ze zullen elke week samen sporten en ook na schooltijd met elkaar afspreken. Zodat onze taalklas leerlingen zich hier op school en daar buiten hopelijk (nog) sneller op hun gemak zullen voelen.
Vorig schooljaar hebben we vele aanmeldingen gehad, waartussen vele mooie en enthousiaste brieven zaten. ‘Helaas’ zitten er in de taalklas ‘maar’ 14 leerlingen, 3 meisjes en 11 jongens en we hebben dus lang niet alle leerlingen kunnen koppelen.
Wil je evengoed betrokken zijn bij de taalklas, dan kan dat zeker. Marjolijn en Patrick kunnen alle hulp in de klas bij de uitleg van de Nederlandse taal zeer goed gebruiken en Carla bij rekenen. Dus heb je een tussenuur of ben je vroeg uit, loop eens langs het lokaal (A9 – op de zolder van de Adelbertus) en help mee.

Bijdrage van Stephanie

Copyright © 2016 Adriaan Roland Holstschool, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list