NIEUWSBRIEF NUMMER VIJF
November 2016

Agenda

21 – 25 november: se-week voor klas 9a, 10a, 11hv en 12 hv
28 november:   stagepresentaties klas 10e
29 november:   stagepresentaties klas 10f
30 november:   stagepresentaties klas 10g
30 november:   10g naar de rechtbank
5 december:     sinterklaasfeest in de ochtend,
                         vanaf het 5e lesuur zijn de leerlingen vrij
6 december:     adviesvergaderingen, leerlingen zijn deze dag vrij
12 en 13 december: informatieavonden vervolgopleidingen voor 11e klassen
16 december:   uitdelen eerste tussengetuigschriften
22 december:   kerstviering met de hele school (zie bericht verderop)
23 december:   klas 7 t/m 10 hele dag vrij,
                         m.u.v. 10E want zij gaan in de ochtend naar de rechtbank
                         klas 11 en 12 hebben 3e t/m 6e uur les en zijn daarna vrij.
26 december t/m 5 januari: kerstvakantie

Nieuwe rector

Beste ouders, beste leerlingen,
 
Afgelopen woensdag hebben verschillende collega’s kennis gemaakt met onze nieuwe rector Adriaan Slob. Hij was deze dag voor een eerste kennismaking op school. Op 1 december start hij als rector op onze school en geef ik het stokje aan hem over. De afgelopen maanden zijn voor mij een hele nieuwe en leerzame ervaring geweest. Ik ben blij dat ik dit heb mogen doen en ben ook blij dat Adriaan Slob het van me over gaat nemen. In de maanden december en januari blijft Anouk mij nog ondersteunen en de leerlingenzaken van klas 10v, 11 en 12 doen zodat ik Adriaan in kan werken en wat achterstallig onderhoud in kan halen. Adriaan komt in de maand december bij Eva en mij in het kantoor zitten, Anouk zal in december en januari te vinden zijn op de administratie.
In deze nieuwsbrief stelt Adriaan Slob zich aan u voor.
Maria

Even voorstellen: Adriaan Slob

Vanaf  1 december zien jullie een ander gezicht in het kantoor van de rector. Half september werd ik door mijn echtgenote gewezen op een vacature waarin om een rector voor de Adriaan Roland Holst school gevraagd werd. Na een sollicitatieronde waarin de keuze op mij viel,  heb ik eind oktober de knoop doorgehakt om hier te komen werken.
Ik ben van bouwjaar 1958 en vader van drie kinderen van 26, 23 en 20. Bij de vrije school ben ik op een of andere manier betrokken vanaf 1983. Ik ben toen met een 7e klas meegegaan op werkweek. Mijn vrouw was leerkracht op een vrije school in Gouda. Later werkte ze op de vrije school onderbouw in Rotterdam en in Zwolle en nu is ze coördinator van de bovenbouw in Zwolle. Ik ben als echtgenoot van, vader van (onderbouw Zwolle) en bestuurslid betrokken geweest. In 1988 zijn we vanuit de Randstad verhuisd naar Zwolle, waar we nu nog wonen. Ik ben in dat jaar afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daar heb ik Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. De planning is dat we rond de zomervakantie naar (de omgeving van) Bergen verhuizen. Tot die tijd heb ik voor mezelf tijdelijke woonruimte.
In 1989 ben ik in het onderwijs gaan werken. Eerst bij een Mavo/ Havo en bij de vrije school Groningen en later bij hogeschool Windesheim. Eerst als invaller en vanaf 1990 helemaal bij hogeschool Windesheim. In 2002 heb ik de master onderwijsmanagement gehaald en ben ik opleidingsmanager geworden bij Windesheim op de afdeling nascholing voor leraren. Vanaf 2010 ben ik rector geweest van het Parcival College, vrijeschool VO in Groningen.
Ik zie als opdracht van een school dat er goed lesgegeven wordt en waar het voor leerlingen en personeel prettig en veilig is. Op deze zaken zal ik mij inzetten, door te zorgen dat ik bereikbaar ben en dat de zaken die gewoon goed moeten gaan ook echt goed gaan. Ik probeer zaken die fout gaan snel op te lossen.
Ik ga, samen met de leraren en het OOP en de andere leden van de schoolleiding mijn best doen om van de Adriaan Roland Holst school een nog mooiere en betere school te maken!
Ik zie uit naar de kennismaking met personeel, leerlingen en ouders.
 
Adriaan Slob, rector Adriaan Roland Holst school

Afscheid Freek

We hebben het afscheid van Freek even uitgesteld maar binnenkort zullen wij met het team hier aandacht aan besteden. Omdat Freek nog steeds bij de school betrokken is in verband met de verbouwing voelt dat ook wat vreemd. Als de verbouwing klaar is wordt dit natuurlijk gevierd in het bijzijn van Freek, dan houdt zijn werk op de ARH echt helemaal op en dan zal er ook gelegenheid zijn voor ouders om afscheid te nemen.

Lezing ouderraad

Op 13 oktober jl heeft dr. Moolenburgh   op uitnodiging van de ouderraad, een lezing gehouden op de zolder van de Adelbertus over zijn visie op de ontwikkeling van de mens. 
Het was een goedbezochte avond waarop de 91 jarige huisarts ons meenam in zijn vlammend betoog. Wendela Smit ( ouder en lid van de ouderraad) heeft een verslag gemaakt van deze lezing. Het verslag is terug te vinden op de website.
Audrey (voorzitter ouderraad)

Mona

Mona Chemel is al een paar weken afwezig omdat zij ziek is en zij zal de komende tijd nog niet aan het werk gaan. Zij is onder behandeling maar dit heeft tijd nodig. Het is op dit moment onduidelijk wanneer Mona weer aan het werk kan.
Vanaf volgende week zullen Jenny van de Heuvel en Ahmed Bamba de lessen  van Mona vervangen.
Jenny gaat les geven aan de klassen 7a, 8a, 8b, 8d en 9b
Ahmed gaat les geven aan de klassen 8c, 9a, 9c, 9d, 9e en 10a
Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de teamleiders.

Het buddyproject bij Een vandaag

We zijn dit schooljaar gestart met een buddyproject voor de taalklas. Zo’n 20 leerlingen zijn door het bureau Peer2peer opgeleid tot buddy en vanaf half oktober zijn zij allen buddy van een leerling uit de taalklas. Van dit traject is een reportage gemaakt door Een Vandaag en deze is afgelopen dinsdag uitgezonden. We zien prachtig in beeld hoe Jesse en Laura buddy worden van Abdiresaag en Maram. Mocht u de uitzending niet hebben gezien dan kan dat als nog door op onderstaande link te klikken.
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70277/scholier_als_buddy_voor_een_vluchteling_

Verbouwing

De verbouwing van de tweede verdieping gaat snel en het ligt in de verwachting dat de oplevering vlak voor de kerstvakantie gaat lukken. Omdat daarna de hele eerste verdieping aangepakt gaat worden is op de tweede verdieping de indeling van lokalen tijdelijk iets anders. Uiteindelijk worden de lokalen daar bestemd voor de vakken scheikunde, natuurkunde, wiskunde en biologie. Echter de lokalen voor scheikunde en natuurkunde worden nog niet dusdanig ingericht omdat nog niet alle benodigde aansluitingen er liggen. Deze lokalen worden multifunctioneel ingericht. Het kabinet wordt ook als lokaal ingericht en op de plaats waar 2 kantoren zouden komen, komt voorlopig ook een lokaal. Verder komen er op de zolder in eerste instantie 3 kantoren, dat worden er later in totaal 5 en er komt een spreekruimte.
Vlak voor de kerstvakantie moet al het meubilair van de eerste verdieping naar de tweede verdieping verhuisd worden en daarom kan op de Loudelsweg op donderdag 22 en vrijdag 23 december geen les worden gegeven. We gaan dat als volgt oplossen:
Op donderdag 22 december vieren we met de hele school het kerstfeest, dat doen we voor een deel op de Adelbertus en voor een deel op andere locaties (zie bericht kerstspelen).
Op vrijdag 23 december zijn de klassen 7 t/m 10 vrij (m.u.v. klas 10 e want zij gaan naar de rechtbank). Klas 11 en 12 heeft het 3e t/m 6e lesuur les op de Adelbertus, om 14.20 uur start voor hen de kerstvakantie. 

Kerstviering en adventtijd

De verbouwing maakt dat het gebouw op de Loudelsweg niet altijd even gezellig is en dat het op de Adelbertus erg druk kan zijn. In deze drukke tijd is het dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan de adventtijd en aan kerstmis. Even stilstaan bij de boodschap die volgens ons de adventtijd en kerstmis in zich draagt: saamhorigheid, aandacht en begrip voor anderen, vrede, stilte, verstilling.
 
Op donderdag 22 december vieren we met de hele school het kerstfeest. Overdag doen we dat in de verschillende jaarlagen en rond 16.00 uur eindigen we allemaal samen.  

  • Klas 7 en 8 gaan naar het kerstspel kijken dat opgevoerd wordt door leerlingen uit klas 11 en 12 op de zolder van de Adelbertus.
  • Klas 9 gaat naar een alternatief kerstspel in koel 310, opgevoerd door leerlingen van klas 11.
  • Klas 10 gaat naar een alternatief kerstspel in het scoutinggebouw in Bergen, opgevoerd door leerlingen van klas 11.
  • De leerlingen van klas 11 en 12 zijn actief in het uitvoeren en voorbereiden van de vieringen.

Rond 16.00 uur worden alle klassen en collega’s verwacht in Koel 310 in Alkmaar voor een gezamenlijk afsluiting in de grote zaal.
De exacte tijdsplanning van deze dag volgt nog.
 
Een aantal leerlingen van klas 11 is in deze week op pad om het kleine kerstspel op te voeren voor de onderbouwen in onze regio. Dit is een traditie die we al jarenlang in stand kunnen houden doordat er ieder jaar weer leerlingen zijn die zich hiervoor in willen zetten. Het is goed om te zien dat de ouderejaars iets willen en kunnen geven aan de jonge leerlingen. De begeleiding van het kleine kerstspel is in handen van Solange en Joost.
 
Tot slot, het is mooi om te zien hoe de leerlingen, ondanks alle drukte en hectiek op school toch hun eigen plekje vinden om bijvoorbeeld te studeren. In de gang kun je dan zomaar opeens onderstaande dames tegenkomen die eigenlijk niet op de foto willen, maar mij toch toestemming geven om hem in de nieuwsbrief te zetten.

Copyright © 2016 Adriaan Roland Holstschool, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list