Nummer 1; schooljaar 2016-2017

Agenda

9 september: klas 10e, f en g naar toneelstuk The Tempest van Shakespeare in Huis Doorn
15 september: schoolfotograaf
16 september:  teamuitje (lessen vervallen vanaf 14.20 uur)
19 september: ouderavond klas 7
6, 7, 8 en 9 oktober: presentaties eindwerkstukken klas 12 (rooster volgt nog)
17 t/m 21 oktober: herfstvakantie

Start nieuwe schooljaar

De start van dit schooljaar brengt voor ons allen enkele grote veranderingen: de aanvang van de verbouwing, Freek geen rector meer op de ARH en voor de leerlingen in klas 7 een nieuwe school. In deze nieuwsbrief zal ik (Maria Kas) u informeren over deze zaken. Dat is nieuw voor mij want de afgelopen jaren heeft Freek deze nieuwsbrief verzorgd en u allen steeds weer op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op onze school. Totdat er een nieuwe rector is zal ik de taken van Freek waarnemen en dat begint bij het schrijven van deze eerste nieuwsbrief.

De verbouwing

Toen ik vorige week voor het eerst door de school liep, kwam ik in de gang bij de aula een deur tegen met daarop in grote rode letters: VERBODEN TOEGANG en tot mijn verbazing kon deze deur toen ik het probeerde gewoon open. Tja, dacht ik, dit is de kat op het spek binden want veel leerlingen en collega’s willen vast zien wat hier achter zit.
We hebben daarom voor alle docenten en leerlingen op de eerste dag een rondleiding georganiseerd zodat iedereen heeft kunnen zien wat er zich achter deze deur plaats vindt. De rondleiding werd opgeluisterd door een orkest van bouwvakkers (of waren dat nu docenten?)

Een deel van het gebouw op de Loudelsweg is nu bouwterrein. Dat geldt voor een deel van het schoolplein, het trappenhuis aan de achterzijde en de hele zolderverdieping. Om de veiligheid te waarborgen is het bouwterrein volledig afgesloten van de school. Buiten staan er hekken en binnen zijn er in de aula en de achterste gangen tijdelijke muren geplaatst. De deuren hierin moeten open kunnen in het geval van calamiteiten. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de belangrijkste regel: wegblijven van het bouwterrein.
Om de verbouwing te kunnen volgen is er een website ingericht waarop wekelijks berichten en foto’s zullen staan: www.verbouwing.arh.nl. Freek blijft de verbouwing begeleiden en dat is een hele geruststelling.
-Maria

Aanvullend van Freek
Lieve mensen,
Ik fiets niet langer iedere ochtend over het historische Daalmeerpad naar m'n werk maar met trein en metro naar de Fred Roeskestraat. Ik mis jullie! Maar als ik naar de onderste foto kijk is dat niet voor iedereen wederzijds ;-)

Nieuws over de bouw: De tweede verdieping is nu kaal gesloopt. Indrukwekkend gezicht. De hoogte, de historie, de ambacht. Nu gaat de aannemer het opbouwen. Een betavleugel een de ene kant, kantoren in het midden, biologie, ict en wiskunde aan de andere kant. De oplevering is met de kerst. Dan gaat die tweede verdieping in gebruik en beginnen ze aan een helft van de eerste verdieping. 
Het geeft hinder, roosterproblemen en overlast maar het is o-zo nodig. Nu die tweede verdieping leeg is zie je waar jarenlang het water naar binnen is gelopen, hoe oud het allemaal is. Maar wat gaat het mooi worden. En gaandeweg dit schooljaar zien de leerlingen iedere keer weer een nieuw stukje in gebruik komen. De generatie die dat nu meemaakt zegt over 30 jaar, als het weer opnieuw gerenoveerd wordt en ze er langs lopen met hun kinderen: "hmmm, dit gaat nooit zo mooi worden als in 2017". 
-Freek

Fotogalerij
De verbouwingssite

Tekort aan lokalen en het rooster

Door de verbouwing hebben we een tekort aan lokalen. We hebben een paar extra lokalen erbij gekregen:

  • Twee lokalen op het PCC aan de Loudelsweg.
  • Twee lokalen erbij doordat de aula is gesplitst.

Het lukt net om met deze lokalen het rooster rond te krijgen maar het blijft puzzelen. Er worden nu vaker negende uren ingeroosterd en alle ruimtes worden optimaal benut. Zo wordt ook de keuken regelmatig ingezet als lesruimte. Dat vraagt wel wat van de creativiteit van onze docenten. Maar het lukt. Wij realiseren ons dat het rooster voor zowel leerlingen als docenten niet altijd prettig is, dat er soms tussenuren ontstaan die niet nodig lijken of dat je les krijgt in een kleine ruimte. Onze roostermakers, Marian en Mark zijn in de zomervakantie en ook in deze eerste weken nog steeds aan het zoeken naar oplossingen. Het blijft lastig en we zullen allemaal af en toe moeten accepteren dat het even niet anders kan. Er staat tegenover dat we over  minder dan 1,5 jaar een volledig gerenoveerd gebouw terug krijgen.

Kluisjes

De kluisjes die op de tweede verdieping stonden zijn voor een deel verplaatst naar de begane grond. Op dit moment zijn er te weinig kluisjes om alle leerlingen van een kluisje te voorzien. De leerlingen uit de 7klas krijgen daarom nu nog geen kluisje, later in het jaar is dit misschien wel mogelijk.

De introductieweek van de 7de klassen (bijdrage van Max van der Made)

Een grote groep nieuwe 7de-klas leerlingen verzamelden zich aan het begin van de introductieweek voor de school. Spannend, beetje zenuwachtig misschien, maar in ieder geval verwachtingsvol  stonden ze te wachten….Hun mentoren kwamen hen ophalen voor de eerste kennismaking in de klas. Er werden roosters uitgedeeld  en schriften gekocht. Het was een druk geloop, trap op, trap af, naar de receptie. Het leukst was de rondleiding over de enorme zolder, die deze zomervakantie geheel gestript is. In de loop van de week kregen alle leerlingen verschillende lessen; taal en wiskunde, muziek en natuurkunde. Ze leerden hoe je een periode-schrift  hoort in te delen en waar je de pauze doorbrengt.
In de gang is het druk en vol. Bij het wisselen van lokaal ontmoeten ze elkaar; in de loop van de week raken ze steeds meer gewend aan hun nieuwe schoolomgeving, waar ze de komende jaren zullen doorbrengen. Ze worden drukker, vrijer en opener. Als op donderdag twee oudere-jaars leerlingen, Meike en Arend,  hun komen oproepen om zitting te nemen in de leerlingenraad, zitten ze met verwondering te luisteren. Fijn om zo serieus genomen te worden. Hun leven op de middelbare school is nu echt begonnen.

Fietsenstalling en kantine

Op de Loudelsweg is een nieuwe fietsenstalling gemaakt waar voorheen het voetbalveldje was. Het is nog even passen en meten maar dit werkt al goed. Op de Adelbertus moeten nu veel meer fietsen staan, we gaan daar nog op zoek naar meer ruimte. De leerlingen die les hebben op het PCC zetten hun fiets bij de Loudelsweg en lopen dan naar het PCC.
De kantine op de Loudelsweg kan tot de herfstvakantie worden gebruikt, daarna start ook hier de verbouwing. We zullen daarna enkele lokalen openstellen tijdens de pauzes. Op de Adelbertus gebruiken we het schoolplein zo veel mogelijk als kantine. Job heeft daar een aantal leuke zitjes gemaakt en we bekijken of we door middel van een groot doek een overkapping kunnen maken zodat we de buitenruimte  zo lang mogelijk kunnen gebruiken. Gelukkig is het deze eerste weken nog mooi weer en kunnen veel leerlingen buiten zitten.

Wie zit waar?

Door de verbouwing hebben er heel wat verschuivingen plaats gevonden van kantoren. Bij deze een opsomming waar iedereen zit:
Gerard (teamleider klas 7 en 8): tegenover de receptie op de Loudelsweg.
Eva (teamleider klas 9 en 10): Adelbertus, op het kantoor waar voorheen Freek zat.
Anouk (waarnemer leerlingenzaken klas 10v, 11 en 12): ): Adelbertus, bij Eva
Maria (waarnemend rector): Adelbertus, bij Eva en Anouk.
Jorinde (decaan havo/vwo) en Ivor (decaan vmbo-t): Adelbertus, zij delen een kantoortje.
Chris Brugman (zorgcoördinator): naast Gerard (voorheen kantoor Eva)
Naomi Nieuwenhuizen en Caroline Mulder (trajectbegeleiding): begane grond, vlakbij lokaal 3
Marian Janson (roostermaker): kabinet

Nieuwe collega’s

Dit schooljaar ontvangen wij weer een aantal nieuwe collega’s:
Inge Elsinga – Nederlands
James Hobbs – gym
Martijn de Graaf – scheikunde
Shannon Vlaar – natuurkunde
Elisa Beuger – drama
Lisanne Vlaar – textiel en periode kunstgeschiedenis
Marjolijn Hoedjes – receptie (vrijdag)
 
Stagiaires:
Hugo Castricum – economie / Kitty
Joost Veeken – biologie
Annemijn Leguijt – kunstgeschiedenis, textiel en tekenen
Ines Bon – kunstgeschiedenis, textiel en tekenen
Inge van Calken - wiskunde
Wij heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en wensen hen veel succes bij ons op school.

Vertrek Freek en procedure nieuwe rector

In de afgelopen 10 jaar heeft Freek enorm veel werk gedaan op de ARH en ons door verschillende lastige vraagstukken geleid. Hij is nu rector op het GGCA en wij wensen hem daar heel veel succes. We gaan nog op gepaste wijze afscheid van hem nemen maar willen dat graag goed voorbereiden dus dat doen wij over enkele maanden. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Er komt een wervingsprocedure voor een nieuwe rector. De bestuurder is deze op dit moment aan het inrichten. In de volgende nieuwsbrief zal ik u hierover informeren.
 
Ik wens iedereen een goed weekend.
Maria Kas
(waarnemend rector)

Volg onze Facebook
Copyright © 2016 Adriaan Roland Holstschool, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list