Copy
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Schiedam

Inspiratie

Zo vlak voor de vakantie de laatste nieuwsbrief met initiatieven die wij jullie niet willen onthouden. Het is een kleine greep uit de vele activiteiten die binnen Primo hebben plaatsgevonden. Leuk, goed en mogelijk inspirerend voor volgend jaar!!!

Een nieuw initiatief is het 'Onderwijs café' elkaar informeel ontmoeten om goede gesprekken over Onderwijs met elkaar te gaan voeren. De eerste uitnodiging ontvang je na de zomervakantie en verder komt ook dit jaar de Primo brede studiedag eraan. Een nieuw en spannend initiatief want deze wordt georganiseerd samen met Onderwijs dat Past. Het belooft nu al een boeiende, inspirerende en energierijke dag te worden.  

Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie!  Veel dank voor je inzet voor de 3300 kinderen die aan ons waren toevertrouwd het afgelopen schooljaar! Een hele fijne vakantie toegewenst!

Peter Jonkers

Primo's got talent!

In het teken van het goede doel 'De Roparun' werd dit jaar op 11 mei voor het eerst de lunch-entertainment-show 'Primo's got talent' georganiseerd. Terwijl we met collega's van verschillende Primo scholen onder elkaar genoten van een overheerlijke lunch, haalden andere collega's het beste uit zichzelf op het podium van De Peperklip.

Er was een diversiteit aan acts, er werd gezongen, muziek gemaakt en uit eigen werk voorgelezen. Het is mooi om te zien hoe divers de talenten van Primo zijn! De winnares van de middag was unaniem Jetta!

We kijken uit naar volgend jaar, dan zal deze happening weer plaatsvinden en deze keer wil niemand het meer missen!

Over Drijven 

Op 15 juni opende de tentoonstelling Over Drijven in museum Boijmans van Beuningen. Hiermee sluit De Taaltuin een 3-jarig samenwerkingsprogramma met kunstenaar Wolf Brinkman en het Boijmans van Beuningen museum af.

Een innovatief project op het gebied van cultuureducatie waarin is onderzocht hoe Kunst een bijdrage kan leveren aan taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen.

Lees meer over het project en de tentoonstelling ...

Primo's 1e Inspiratiemiddag

Op woensdagmiddag 8 juli kwamen 7 leerkrachten, 5 directeuren en de bestuurder van Primo in het Wennekerpand bij elkaar. De leerkrachten waren uitgenodigd om mee te denken over de manier waarop het leren van professionals binnen Primo het best gestimuleerd en vormgegeven kan worden ten behoeve van onze uitdaging: het vormgeven van het onderwijs van de toekomst.
 
‘We weten dat onderwijs in de huidige vorm niet meer voldoet en willen een voortrekkersrol spelen in de transformatie van het onderwijs en wat betekent dat dan voor de voortgang en voor het leren binnen de organisatie", met deze vraag werd de middag geopend.  

Aan de hand van stellingen en vragen werd in twee groepen gewerkt, input vanuit de leerkrachten en input vanuit de directeuren. Er werden mooie dialogen en pittige discussies gevoerd, met een krachtig eindresultaat waar Primo ook echt mee aan de slag gaat. 

Lees meer over deze middag en wat Primo gaat doen...

De Inspirerende Academie

Het afgelopen jaar zijn er meerdere workshops verzorgd vanuit de kenniskring Hoogbegaafden. Tjeerd en Machiel sluiten op woensdagmiddag 5 oktober deze serie af met de workshop 'Sociaal emotionele ontwikkeling van de begaafde leerling'. Meer weten over deze middag of direct aanmelden kan door een mail te sturen naar n.capel@primoschiedam.nl

Een ander mooi voorbeeld is de workshop 'Daar zit muziek in...' verzorgd door Stichting Mooi werk. In mei is deze workshop goed bezocht door 20 leerkrachten en een aantal directeuren. Kitty Rijkers, leerkracht van de Peperklip heeft deze middag bijgewoond. Kitty: "De workshop was erg inspirerend! Ik heb deelgenomen aan twee verschillende workshops waarin je met elkaar leuke werkvormen ging oefenen die ik meteen de volgende dag in de klas heb gebruikt. Laagdrempelig en leuk om te doen".

Klik hier voor een impressie van deze workshop

 

"Onderwijs Schetsen..."

Op woensdag 12 oktober vindt de Primo brede studiedag weer plaats. Dit jaar wordt deze dag samen met Onderwijs dat Past georganiseerd.  In september ontvangt iedereen het programma, we zitten de hele dag in Schiedam. Jaarverslag 2015

Het jaarverslag is gereed, klik hier om te lezen.
 

 

Agenda

Jubilarissen
40 jaar in onderwijsdienst
14 juli Eric van Kampen (Het Kleurrijk)

16 juli Vimla Bokma (De Singel)
1 augustus Gonneke Berkhoudt - Breit (Montessori Schiedam)
18 augustus Sulamie Helmy (De Peperklip)

25 jaar in onderwijsdienst
14 augustus Rob van Duppen (De Violier)
19 augustus Petra Drop (CON)
2 september Silvana Herben (Het Startblok)

Zomervakantie 11 juli tot 22 augustus 2016