Copy
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Schiedam

Een goed begin!

Op de foto rechtsboven zie je mij de nieuwjaarsspeech houden. Een verhaal van trots zijn op wat er op onze scholen allemaal gebeurt en blijdschap over de tijdsgeest waarin weer meer ruimte ontstaat om datgene te doen wat beter past in de visie van Primo, namelijk: aansluiten bij het kind als geheel. Ofwel: naast aandacht voor het cognitieve ook aandacht voor de lichamelijke, emotionele en spirituele ontwikkeling van onze leerlingen.

Daarnaast kondigde ik aan dat Betty van Dam de komende periode als interim directeur OBS De Violier gaat leiden en Jill Pallencaoe, bestuursondersteuner binnen Primo als interim-directeur aan de slag gaat op De Taaltuin. Deze move is gemaakt omdat Nuriye van Gelderen, directeur van De Violier, met ziekteverlof is.

Sinds 8 januari is er weer veel gebeurd. Zo heb ik een goede vergadering mogen bijwonen van onze cultuur coördinatoren. Met enthousiasme werden er zaken gedeeld en afspraken gemaakt over een verdere samenwerking. Een ding werd mij duidelijk tijdens deze bijeenkomst: cultuur leeft steeds meer op onze scholen. Jetta Hulshoff, de cultuurcoördinator van De Peperklip, wordt voorzitter van dit overleg. 

Daarnaast woonde ik een bijeenkomst van de kennisgroep Intern begeleiders bij. Ook hier werd enthousiast met elkaar kennis en ervaringen gedeeld. Een belangrijk onderwerp was een nadere oriëntatie op de invulling van de werkzaamheden van de intern begeleiders. Voor de verdere ontwikkeling van Primo is deze kennisuitwisseling zeer belangrijk.

Verder heeft het maken van de begroting veel tijd en energie gevraagd. Naast dat we erg moeten wennen aan de nieuwe systemen waarmee we nu werken, was ook het uitkomen op een acceptabel begrotingsresultaat geen sinecure. Het leerlingenaantal stijgt binnen Primo maar de inkomsten nemen duidelijk af. Dit vraagt veel van de scholen de komende periode. 

Verder heeft Anneke Elenbaas, voorzitter van de RvT, aandacht gevraagd voor de laaggeletterdheid binnen Schiedam. Ik raad iedereen aan om de film 'Buitenspel' te bekijken en vooral de leerkrachten bovenbouw met hun leerlingen.

We gaan met elkaar er weer een mooi jaar van maken!

Peter Jonkers

 

'Buitenspel'

In Schiedam en Rotterdam heeft 17 - 22 % van de beroepsbevolking grote moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit getal is alarmerend. Mensen dreigen maatschappelijk af te haken of zijn al afgehaakt omdat hun taalvaardigheid gering is. Taalambassadeurs en vrijwilligers vanuit verschillende organisaties in div. gemeenten hebben gezamenlijk de schouders er onder gezet. Vaak met succes. Toch blijft het moeilijk om in contact te komen en te blijven met de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Stichting Samenwerkende Serviceclubs Schiedam (4 S') wil daarom laaggeletterdheid onder de aandacht brengen met de film 'Buitenspel'.

Lees meer...

Cultuuronderwijs

Werkgroep Cultuur
Cultuuronderwijs maakt dat kinderen op een andere manier naar de wereld leren kijken.
Na jaren van bezuinigingen raakt men er van hogerhand gelukkig steeds meer van doordrongen dat cultuureducatie wel degelijk een belangrijke plaats binnen het onderwijs zou moeten innemen.

Lees meer...

Kunst = Taal en rekenen
Drie jaar lang, iedere week, gaf kunstenaar Wolf Brinkman kunstlessen aan de leerlingen van De Taaltuin. Museum Boijmans van Beuningen vormde een voedingsbron voor deze lessen. De ervaringen zijn gebundeld in 'Het Boijmans Taal- en rekenboek' en biedt een blik achter de schermen van drie jaar uitwisseling tussen school, kunstenaar en museum.
Elsje Miedema, onder andere cultuurcoördinator op De Taaltuin is co-auteur.

Lees meer....

Primo Academie

Met de start van het nieuwe jaar is het een mooi moment om bij te praten over de Primo Academie. Silvana Herben is het nieuwe gezicht van de Academie geworden en stelt zich voor: " Vanaf nu zal ik de coördinatie van de Primo Academie op me nemen en samen met de werkgroep bijeenkomsten voor Primo medewerkers uitzetten. Ik zie het als een uitdaging om met elkaar de Academie vorm te geven; zie het als vraag en aanbod vanuit het veld. Leren doen we van en met elkaar!

De doelen voor het komende halfjaar zijn: inventariseren van vraag en aanbod vanuit de scholen, duidelijke agenda en communicatie naar de scholen, afstemmen met verschillende partners.

Ik ben te bereiken via s.herben@primoschiedam.nl of 06-15268979

In de afgelopen periode heeft een Kanjertraining plaatsgevonden voor diverse leerkrachten van Primo en zijn er op zaterdag 28 januari 20 collega's (leerkrachten en directeuren) een dag naar het NOT geweest.

En het nieuwe boek van Anton Horeweg, master of Sen en leerkracht op De Peperklip is verschenen:
Wat stuitert daar door je klas!  

Primo Academie Agenda


Nieuw! Kenniskring het jonge kind
Woensdag 8 maart van 13.30 - 15.00 

 

Muziekworkshop 'In the groove'- van nazingen naar muziek maken 
Door Kade40 en Stichting Mooi Werk!
Woensdag 15 maart van 14.00 tot 17.00 uur

 


Beeldende workshop 'Optical Art'- De illusie ontmaskerd
Door Kade40 en Stichting Mooi Werk!
Woensdag 29 maart van 14.00 tot 17.00 uur
.


Verdiepingsdag Breinkennis door Frank van den Oetelaar
Woensdag 10 mei van 9.00 tot 17.00


 

 

 

 

De Schoolmakers 281

Door Robert Streunding

Binnen Primo staan de collega's nooit stil. Ze vliegen en rennen niet alleen door het gebouw, maar twee collega's zetten zich dit jaar ook weer in voor de Roparun. Dit is een hardloopevent van 500 km van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Jetta Hulshoff (Peperklip) en Robert Steunding (Singel) lopen dit jaar weer met De Schoolmakers 281. Zij doen dit om geld in te zamelen voor mensen met kanker.

Daarom wordt er dit jaar voor de 2e keer Primo's Got Talent georganiseerd op De Peperklip en wel op woensdagmiddag 31 mei. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de Roparun.

Meer info over Primo's Got Talent verschijnt via de mail en op de website.

 

Veranderingen bij de peuterspeelzalen

Door Silvana Herben
 
De peutergroepen van OBS De Singel (locatie BHW) zijn per 1 januari jl. overgegaan naar kinderopvang Mundo. De peutergroepen van SWS zijn overgenomen door kinderopvang Mundo en Komkids. De scholen gaan samen werken met deze kinderopvangpartner aan de totstandkoming van een IKC.
 
De peutergroepen van het Startblok zijn een samenwerking aangegaan met dagbehandeling Trivium Lindenhof. Met als doel de zorgomgeving voor peuters met een ontwikkelingsachterstand beter in te richten. In februari/maart gaat een pilot van start, waarbij er wordt gewerkt met Coaching on the job door Trivium Lindenhof. Deze pilot wordt uitgevoerd op twee locaties van Komkids, een locatie van Mundo en een bij Primo (Het Startblok).

Wil je hier meer over weten, dan kun je contact opnemen met Silvana Herben, VVE-specialist stichting Primo/ kinderopvang Mundo  (
s.herben@primoschiedam.nl). 

 

 
This email was sent to n.capel@primoschiedam.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Primo Schiedam · Burgemeester van Lierplein 77 · Vlaardingen, ZH 3134 ZB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp