Copy
Guideletter™ - zestaw poradników dla otwierających mobilną gastronomię
Zobacz tę wiadomość w przeglądarce.
Logotyp firmy LADEX


Guideletter
dodatek #1
Badania Sanepidu
Share
+1
Share
Forward
Lokal gastronomiczny – stacjonarny czy mobilny - to obecnie dość popularny pomysł na własny, dobrze rokujący biznes. Jednakże, aby móc go uruchomić, pomieszczenia, w których będzie się znajdował, muszą spełniać surowe wymagania narzucone przez Sanepid. Warto podkreślić przy tym, że różnią się one w zależności od typu gastronomii, a ich interpretacja zależy od postawy inspektora.
#lokalTradycyjny   #normyPrawne  #biznesMobilny   #Sanepid
 

Sanepid a tradycyjne lokale gastronomiczne
Najważniejsze i niekwestionowane warunki, które musi spełnić każda przyszła stacjonarna gastronomia dotyczą podstawowych parametrów lokalu. Należą do nich:

 • odpowiednia wysokość  sufitu – nie powinna być niższa niż 3,3 m;
 • oświetlenie naturalnym światłem – jest ono podstawowym wymogiem w pomieszczeniach, gdzie odbywa się praca stała (przebywanie ponad 4 h/dobę);
 • umiejscowienie powyżej poziomu otaczającego teren – jedynie podłoga na zapleczu może być równa temu poziomowi.
Kolejny ważny wymóg dotyczy wentylacji mechanicznej. Musi ona działać w sposób ciągły i nieprzerwany, zapewniając swobodną wymianę powietrza oraz podnosząc tym samym komfort przebywania w pomieszczeniach. 

Nie można łączyć pomieszczeń o różnych poziomach. Dopuszczalne są mechanizmy wentylacji o zmiennej wydajności – dopasowanej ściśle do warunków panujących w danym pomieszczeniu.

Wymogi Sanepidu dotyczą również stosowanej wody. Musi być ona wcześniej przebadana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dotyczy to zarówno wody przeznaczonej do celów spożywczych, jak i tej wykorzystywanej w celach gospodarczych.

Nie bez znaczenia są też regulacje dotyczące gromadzenia oraz przechowywania odpadów powstających przy produkcji wydawanej żywności.
Sanepid reguluje je w poniżej opisany sposób:
 • właściciel musi wydzielić osobne miejsce na gromadzenie i przechowywanie odpadków poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych;
 • do pomieszczenia musi być oddzielne wejście z zewnątrz;
 • pomieszczenie magazynowe musi znajdować się w tym samym budynku, co lokal główny.

Pozostałości po produktach muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach, nie dłużej jednak niż dwa dni.

Sanepid stworzył również odrębne wymagania dotyczące zatrudnianych w lokalu pracowników. Obowiązkowo muszą oni posiadać:

 • udokumentowane przygotowanie zawodowe,
 • doświadczenie,
 • aktualne badania lekarskie,
 • aktualną książeczkę zdrowia.

Ponadto właściciel lokalu musi:

 • zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy,
 • zadbać o ich higienę,
 • udostępnić pomieszczenie właściwie oświetlone,
 • zagwarantować pracownikom komfort pracy (właściwa temperatura, oraz wilgotność  i jakość powietrza).

Właściciel gastronomii powinien też pamiętać o tym, by stanowiska pracy były jak najbardziej ergonomiczne i ułatwiały wykonywanie określonych zadań.

Sanepid a food truck
Każdy, kto chce odnieść sukces w branży gastronomicznej, musi być dobrze zorientowany w potrzebach potencjalnych klientów. Jak powszechnie wiadomo, cenią oni sobie przede wszystkim wygodę i łatwodostępność towarów i usług. Stąd też obecny trend - na popularności zyskują mobilne lokale gastronomiczne tzw. food trucki.
Najważniejszym wymogiem stawianym przez Sanepid w tej kwestii jest złożenie wniosku o zgodę na powołanie obiektu ruchomego gastronomicznego na 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.

Najważniejsze wytyczne wymogów Sanepidu w przypadku ciężarówek z jedzeniem zamykają się w następujących punktach:

 • stan pojazdu, z którego wydawane są posiłki musi być bez zarzutu, czyli całkowicie sprawny i utrzymany w czystości;
 • urządzenia oraz wszelkie powierzchnie mające kontakt z żywnością powinny być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, gładkie oraz odporne na korozję i wykonane z nietoksycznego materiału;
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania jedzenia we właściwych, higienicznych oraz chłodniczych warunkach.

Otwierając własny punkt z żywnością warto wiedzieć, iż wszelkie urządzenia chłodnicze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania lokali i wozów gastronomicznych zapewnia - między innymi - firma Ladex.

Ponadto właściciel musi dbać o regularną utylizację powstałych odpadów – zarówno w czasie produkcji, jak i konsumpcji potraw. Odpady te muszą być przechowane w szczelnych, stabilnych pojemnikach.


Inspektor Sanepidu zażąda z pewnością - od prowadzącego food truck - umowy zawartej z właścicielem najbliżej znajdującej się łazienki. Należy też pamiętać o zabezpieczeniu zapasu wody ciepłej i zimnej przeznaczonej zarówno do celów spożywczych, jak i gospodarczych. Nie jest natomiast wymagany dostęp do bieżącego źródła wody.

Podobnie, jak w przypadku lokalu stacjonarnego, pracownicy zatrudniani w ruchomych obiektach gastronomicznych, winni posiadać udokumentowane umiejętności oraz doświadczenie w branży. Muszą też posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na kontakt z żywnością.

Wymagania Sanepidu dotyczące prowadzenia własnego biznesu gastronomicznego są jasno sprecyzowane. Chociaż wydają się rygorystyczne, mają one na względzie bezpieczeństwo obsługiwanych gości, wśród których mogą znaleźć się przecież również najmłodsi konsumenci.

Ażeby lokal działał bez zarzutu, warto dobrze przygotować się do inspekcji sanitarnej, aby uniknąć późniejszych nieprzyjemnych konsekwencji. Warto też pamiętać, że inspektor ma prawo zażądać wglądu w prowadzoną przez właściciela dokumentację typu faktury, zgody czy umowy z dostarczycielami produktów spożywczych. 

W kolejnym odcinku:
Klient zadowolony to klient chętnie wracający, czyli lojalny – to zasada, z którą zgadzają się wszyscy prowadzący własną działalność usługową, również w branży gastronomicznej. Od czego zależy przywiązanie klienta do danego obiektu gastronomicznego? W jaki sposób można wpłynąć na jej umocnienie? To właśnie na temat lojalności klienckiej będziesz miał okazję poczytać w kolejnym numerze e-kursu. Do usłyszenia!

 
Przejdź do eladex
materiał przygotował: Szymon Mydlarz, eLadex
szymon.mydlarz@ladex.com.pl
Krótko o Ladex
Nasza firma to niezbędnik w wyposażeniu małego i średniego biznesu gastronomicznego w Polsce. Długowieczność i niezawodność to dwie najważniejsze cechy urządzeń chłodniczych na które stawiamy, dlatego w naszej ofercie nie znajdziesz wszystkich możliwych producentów sprzętu chłodniczego ...
Facebook
Google Plus
Website
Email

Copyright © 2020 LADEX  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.

W związku z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) właściciel listy mailingowej informuje iż wiadomość została przesłana na niniejszy adres zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą (np. poprzez zapisanie na listę mailingową lub rejestrację konta w sklepie internetowym eLADEX).

Właściciel listy mailingowej:
LADEX Chłodnictwo-klimatyzacja Schwarz Mydlarz Sp. j z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 15, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004607, NIP: 777-10-05-507, REGON: 630269378, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 PLN (w pełni opłacony).

wypisz się z listy mailingowej  |  uaktualnij swoje preferencje subskrybcji

 
Masz uwagi odnośnie działania Guidelettera eLADEX? Czekam na maile szymon.mydlarz [at] ladex.com.pl