Copy
Projektet som testar smart styrning och energilager i verkligheten – ett samarbete mellan Energimyndigheten, Swedish Incubators & Science Parks och Sustainable Innovation

   NYHETSBREV DECEMBER   
 

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT

#intelligentenergy #smartgrid

Bild: Riksbyggen brf Viva, Tomorrow AB

Regeringen sänker skatten på solel, energibolag lanserar nya energilagringstjänster och Ihus, Glava Energy Center och Eskilstuna kommun möter det ökande behovet: Här installeras nya styrsystem för solel och energilager.


Testerna ingår i projektet Intelligent Energy Management (IEM) och nu är alla nyfikna på hur det fungerar i praktiken. Filmer från seminariet och det senaste från testpiloterna hittar ni i detta tindrande nyhetsbrev. God läsning!

Projektledare Jan Kristoffersson om IEM på Solelmässan (klicka för att se filmen)

Piloterna – det här händer just nu


Ihus, Uppsala
Inom Ihus bestånd kommer tre pilotanläggningar att uppföras. I Vaksala Eke industriområde uppgraderas strax en befintlig byggnad som redan är försedd med solceller och batterilager samtidigt som tre nya byggnader kommer att bindas samman i ett DC-nät tillsammans med Ferroamps EnergyHub. Ytterligare en EnergyHub inklusive energilager och solsträngsoptimerare kommer att installeras i Ihus kontorsfastighet.
 
Med hjälp av InnoEnergys lösning ska användandet av det lokala energisystemet analyseras, driften optimeras, ny styrning av energilager testas, rapporteringssystem implementeras för att öka den ekonomiska nyttan av solcellsanläggningen, liksom en webbaserad användarportal kopplas upp. 
 
Glava Energy Center, Arvika
I centret finns ca 28 solcellssystem, 11 batterilagringssystem och 8 likströmssystem. Ett av likströmssystemen utgör pilotanläggningen i IEM. Systemet är kopplat till elnätet så när energilagret inte räcker till används el från nätet. Här kommer smart styrning att testas för att få elen att räcka till i större utsträckning både över dygnet och året.
 
Med hjälp av Amzurs lösning kommer man att kunna styra energilagret för att öka egenanvändningen av solel, minska elkostnader och styra ventilation samt belysning för att möjliggöra reducerad energianvändning när tillgång på egenproducerad el är låg.
 
Slagstaskolan, Eskilstuna
Slagstaskolan har sedan 2014 ett system med solceller på taket och inom kort kommer även datainsamling gällande elmätning och energiproduktion att ske. Energilager kommer att installeras liksom smartare styrning och eventuell sammankoppling till laddning av elfordon och skolans frysar.
 
På skolan kommer ett energilager att installeras som täcker en del av överskottsproduktionen på dygnsbasis. Certs algoritm AGILE installeras för att styra energilagret och därmed öka egenanvändning av solel och minska elkostnader. En idé är även att ta hjälp av skolans frysar som energilager så att en ökad kylning sker med avseende på tillgänglig solenergi och lagrad energi.

Save the date
15 MARS Möte med framtida beställare, Stockholm (även som webinar)
6 APRIL Lunchseminarium om IEM och pågående tester, Karlshamn

VINNARNA SOM NU SKA INSTALLERAS

Här är de fyra vinnarna av Intelligent Energy Management Challenge som alla har kommit på lösningar som kan underlätta för lokal elproduktion och lagring. Priset var 10 000 euro vardera och matchning med deltagande kommuner för genomförande av pilotprojekt till ett värde av upp till 50 000 euro per kommun.

     CERTH, Grekland
Självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning.
     Amzur Technologies, USA 
Smart energimätare som förutser batteriförbrukning, hur mycket solkraft som genereras och hjälper användaren att ta smarta energibeslut.
     KIC InnoEnergy, Sverige
Innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion och som kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen.
     Ferroamp, Sverige
Plattform för lagring av förnybar energi som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll.

Samarbete med kommuner, företag och innovatörer

De som idag är involverade i projektet är kommunerna: Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala. Företagen: Riksbyggen, Ihus och Göteborg Energi. Innovationsaktörerna: STUNS Energi i Uppsala, Glava Energy Center, NetPort Science Park och Johanneberg Science Park.

I november var projektet på plats på Solelmässan i Uppsala för att berätta om satsningen och diskutera utmaningar och möjligheter med smart styrning av lokalproducerad el. Se filmen här >

Vet du någon mer som borde ta del av nyhetsbrevet? Vidarebefordra mailet eller anmäl dem till utskicken via den här länken: http://eepurl.com/b9p8Hr

Kontakta oss
Projektledare: jan.kristoffersson@sust.se

Nyhetsbrev
Vidarebefordra eller avbeställ

Mer info
www.energimyndigheten.se/iem