Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

28 januari 2015

Aantal aanmeldingen
Het beoogde aantal van 200 deelnemende patiënten met artrose aan de heup en/of knie komt in zicht! De teller staat momenteel op 175 aangemelde patiënten, 82 in de controlegroep en 93 in de interventiegroep.e-Exercise onderzoek… hoe zat het ook alweer?
De instructie-avonden over de onderzoeksprocedure en het e-Exercise programma zijn alweer enige tijd geleden. Zijn er onduidelijkheden of zijn bepaalde dingen weggezakt? Neem voor vragen gerust contact op via c.j.j.kloek@uvt.nl of 030-272 9865.

Artrose-voorlichtingsochtend in Houten: een win-win situatie
Fysiotherapiepraktijk De Molen uit Houten heeft recent een speciale artrose-informatieochtend georganiseerd. De ochtend was bedoeld voor mensen die interesse hadden getoond naar aanleiding van het krantenstukje, doorverwezen waren door de samenwerkende huisartsen en  voor bekende artrose-patiënten uit de praktijk.  Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag wat artrose is en wat er allemaal voor behandelmogelijkheden zijn. Na afloop van de voorlichting was er nog een spreekuur voor individuele vragen. Met 12 deelnemers zorgde  de voorlichtingsochtend voor mooi wat publiciteit, tevreden mensen én een aantal nieuwe patiënten. Als e-Exercise onderzoeksteam zijn wij enorm blij met de vier patiënten die deze ochtend heeft opgeleverd voor het onderzoek. Fysiotherapeuten Iris van den Berg en Renske Duim: naast de verdiende accreditatiepunten komt er ook een boeket bloemen jullie kant op!

Met de hele praktijk aan de appeltaart?
Het krantenstukje van e-Exercise heeft inmiddels in maar liefst 25 verschillende krantenen/of op websites gestaan. Het is overduidelijk dat de praktijken die de media op hebben gezocht de praktijken zijn met veel artrose patiënten. Met nog één maand te gaan om patiënten aan te melden (de werving sluit op 28 februari 2015), is dit nog een mooie laatste kans om ook de publiciteit op te zoeken. De voorbeeldtekst om in de krant te plaatsen is op te vragen via c.j.j.kloek@uvt.nl. De praktijken die alsnog een stukje in de krant plaatsen, worden beloond met een lekkere appeltaart! 
 
Belangrijk: retourneer het behandeljournaal
Bij een deel van de patiënten die deelnemen aan het onderzoek, zal de behandeling inmiddels zijn afgesloten. Wij willen u vragen om zo snel mogelijk na afloop van het behandeltraject het behandeljournaal retour te sturen. U kunt gebruik maken van de antwoordenveloppen die in de cursus map waren bijgevoegd.

Publiciteit
Arnhemse Koerier: Fysiotherapiepraktijk van Gilst (Arnhem), Fysiotherapie Oud Zuid (Arnhem) en de Praktijk voor fysiotherapie Broersen en van Oeyen (Huissen) stonden met hun deelname aan het onderzoek in de Arnhemse Koerier.

Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2015 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons adres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen