Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

2 juli 2015

Controlegroep krijgt toegang tot e-Exercise
Deze week krijgen ook de fysiotherapeuten uit de controlegroep toegang tot het e-Exercise programma. Deze 125 fysiotherapeuten hebben nu, net zoals de interventiegroep, een persoonlijk account op www.e-exercise.nl en kunnen e-Exercise inzetten in de dagelijkse praktijk. Op het besloten gedeelte van de website hebben we een digitale handleiding toegevoegd, waarin wordt uitgelegd hoe het programma werkt. De patiënten die nu worden aangemeld voor e-Exercise maken geen deel uit van het onderzoek en ontvangen dan ook geen vragenlijsten.
 
Belangrijk: retourneer het behandeljournaal
Bij een groot deel van de patiënten die deelnemen aan het onderzoek zal de behandeling inmiddels zijn afgesloten. Wij missen echter nog een flink aantal behandeljournaals. We willen deelnemende fysiotherapeuten vragen om dit behandeljournaal alsnog retour te sturen. U kunt gebruik maken van de antwoordenveloppen die in de cursus map waren bijgevoegd.

Wat vind u van e-Exercise? Vragenlijst voor interventiegroep
Fysiotherapeuten uit de interventiegroep ontvangen volgende week een vragenlijst over hun ervaringen met het programma e-Exercise. Tijdens de inclusieperiode van het onderzoek hebben we gezien dat er een groep fysiotherapeuten is die het programma veel gebruikt en een groep die het programma niet of nauwelijks gebruikt. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we een vragenlijst gemaakt om te achterhalen wat redenen zijn om e-Exercise wel of niet te gebruiken. De resultaten kunnen gebruikt worden tijdens de implementatie-fase van e-Exercise.
 
Even voorstellen: stagiaire Herman de Vries
Binnen het team van e-Exercise mogen we een stagiair verwelkomen!
Mijn naam is Herman de Vries, ik ben 31 jaar en werk sinds 7 jaar als fysiotherapeut in een eerstelijns praktijk in Assen. Sinds medio 2013 studeer ik Fysiotherapiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. In de vorm van een onderzoeksstage zal ik de komende maanden meewerken bij e-Exercise en me daar met name inzetten om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van deelnemende fysiotherapeuten met e-Exercise. Hiervoor zal ik met diverse fysiotherapeuten contact opnemen om een interview af te nemen. Ik heb er veel zin in en wellicht tot ziens!
 
Publiciteit
Uitgebreid artikel over e-Exercise in het tijdschrift “International Innovation”
 
Oude nieuwsbrieven nog eens teruglezen?
Oude nieuwsbrieven kunnen teruggelezen worden via de website van het ZonMw Programma Sport
 
Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2015 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons adres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen