Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

16 oktober 2014

In de e-Exercise Nieuwsbrief leest u het laatste nieuws rondom het onderzoek naar de effectiviteit van e-Exercise (combinatie fysiotherapie en een online beweegprogramma) in vergelijking met reguliere fysiotherapie bij patiënten met knie of heupartrose.
 
Belangrijk: patiënt online aanmelden
Het is erg belangrijk dat fysiotherapeuten hun artrose-patiënten digitaal aanmelden via de NIVEL website. Patiënten die ons een toestemmingsformulier toezenden, maar niet door een fysiotherapeut zijn aangemeld, kunnen wij helaas niet traceren en/of benaderen.
 
Aantal aangemelde patiënten
Inmiddels zijn er 52 patiënten aangemeld voor het onderzoek. Gezien onze doelstelling van 200 patiënten zijn we dus op ruim een kwart. De interventiegroep loopt iets voor ten opzichte van de controlegroep; 32 patiënten in de interventiegroep ten opzichte van 20 patiënten in de controlegroep.
 
Wervings-topper van oktober
Praktijk Fysio- en Manuele therapie Verloop uit Den Bosch is deze maand beloond met een boeket bloemen. Fysiotherapeuten Paulette Verloop en Aniek Horsten hebben gezamenlijk al vier patiënten voor het onderzoek aangemeld. Hiermee hebben zij van alle 145 participerende fysiotherapiepraktijken tot nu toe de meeste patiënten aangeleverd. Aniek vertelt over haar gouden wervings-tip: “Laat nog eens bij de huisarts vallen dat je als praktijk meedoet met het onderzoek. De huisarts waar wij mee samenwerken heeft een flink aantal patiënten doorgestuurd. Wel merken we dat veel ouderen helaas geen gebruik van internet maken en dus niet in aanmerking komen voor het onderzoek, desalniettemin hebben we er al vier aangemeld”.

Cindy Veenhof benoemd als hoogleraar Fysiotherapiewetenschap bij UMC Utrecht
Cindy Veenhof, één van de leden van de e-Exercise projectgroep, is sinds 1 oktober door het UMC Utrecht benoemd als Hoogleraar Klinische Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder Fysiotherapiewetenschap binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport. Cindy Veenhof promoveerde in 2006 op het onderwerp Graded Activity bij knie-heup artrose, een behandelvorm die ook in e-Exercise is geïntegreerd. De laatste jaren was Cindy bij het NIVEL als Programmaleider Paramedische Zorg werkzaam.
Wij zijn erg blij dat Cindy ondanks haar nieuwe werkplek, gewoon bij e-Exercise betrokken blijft. De andere hoogleraren uit de e-Exercise projectgroep zijn Prof. Dr. Dinny de Bakker (Tilburg University en NIVEL) en Prof. Dr. Joost Dekker (VUmc en EMGO instituut).

Publiciteit
Weekkrant Meppel; Fysiotherapiepraktijk Medisport Meppel heeft een stukje over hun deelname aan het onderzoek in de Weekkrant Meppel geplaatst.
 
Sportonderzoek; Het e-Exercise onderzoek wordt mede gefinancierd vanuit het ZonMw onderzoeksprogramma Sport. Op de website www.sportonderzoek.com staan alle onderzoeken uit dit programma beschreven. Op de pagina over e-Exercise zijn tevens de oude nieuwsbrieven terug te vinden.

Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2014 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons e-mailadres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen