Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

18 mei 2015

e-Exercise kan nog steeds gebruikt worden!
Ondanks dat het niet meer mogelijk is om patiënten voor het onderzoek aan te melden, kan e-Exercise nog steeds gebruikt blijven worden. Patiënten voor wie u een account aanmaakt worden niet gevolgd voor het onderzoek en zullen ook geen vragenlijsten ontvangen.

Huidige onderzoeksactiviteiten
De 208 deelnemende patiënten nemen een jaar lang deel aan het artrose-onderzoek. Gedurende dit jaar krijgen patiënten zeven keer een vragenlijst en drie keer een beweegmeter. Dus ook al is de fysiotherapiebehandeling wellicht al afgesloten, het onderzoek loopt nog door.  We zijn namelijk niet alleen geïnteresseerd in de effecten van fysiotherapie op korte termijn, maar ook op lange termijn.
 
76 fysiotherapeuten krijgen accreditatiepunten
Van alle 250 deelnemende fysiotherapeuten zijn er  76 fysiotherapeuten die twee of meer patiënten voor het onderzoek hebben aangemeld. Deze fysiotherapeuten krijgen als dank voor hun inzet dit jaar 8 accreditatiepunten bijgeschreven.

Belangrijk: retourneer het behandeljournaal
Bij een groot deel van de patiënten die deelnemen aan het onderzoek, zal de behandeling inmiddels zijn afgesloten. Wij willen u vragen om zo snel mogelijk na afloop van het behandeltraject het behandeljournaal retour te sturen. U kunt gebruik maken van de antwoordenveloppen die in de cursus map waren bijgevoegd.

ZonMw Programmadag  Sport
Op 22 april vond de jaarlijkse ZonMw Programmadag “Sport” plaats. Het e-Exercise onderzoek wordt samen met nog 24 projecten vanuit dit programma gefinancierd. De programmadag bood gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere projecten. Projectleider Cindy Veenhof gaf een presentatie over hoe de implementatiefase van e-Exercise eruit ziet. Daarnaast was er een posterwedstrijd, waarbij e-Exercise op een gedeelde tweede plaats eindigde. Meer informatie over het Onderzoeksprogramma Sport en de andere projecten vindt u hier: www.sportonderzoek.com

Controlegroep? Save the date: dinsdag 7 juli 2015
In juli 2015 krijgen ook de fysiotherapeuten uit de controlegroep een account voor e-Exercise.  Per mail worden er inlog-gegevens verstrekt en tevens komt er een digitale handleiding over hoe e-Exercise. Fysiotherapeuten krijgen ook de mogelijkheid om naar een instructie-avond te komen, deze staat gepland op dinsdag 7 juli 2015, van 18.30h tot circa 19.30h. Deelname hieraan is vrijblijvend. Verdere informatie over deze avond en  aanmelding volgt nog.

Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2015 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons adres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen