Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

3 oktober 2014

In de e-Exercise Nieuwsbrief leest u het laatste nieuws rondom het onderzoek naar de effectiviteit van e-Exercise (combinatie fysiotherapie en een online beweegprogramma) in vergelijking met reguliere fysiotherapie bij patiënten met knie of heupartrose.
 
Belangrijk: patiënt online aanmelden
Het is erg belangrijk dat fysiotherapeuten hun artrose-patiënten digitaal aanmelden via de NIVEL website. Patiënten die ons een toestemmingsformulier toezenden, maar niet door een fysiotherapeut zijn aangemeld, kunnen wij helaas niet traceren en/of benaderen.
 
Aantal aangemelde patiënten
Nu alle fysiotherapeuten van start zijn gegaan met de werving van patiënten, beginnen de patiënt-aanmeldingen al behoorlijk binnen de stromen. Momenteel staat de teller op 43 aanmeldingen. 
Accelerometer; hoe werkt dat?
In het e-Exercise onderzoek kijken we onder andere naar het beweeggedrag van artrose-patiënten. De deelnemers krijgen een Actigraph Accelerometer thuisgestuurd met de vraag of zij deze 5 dagen willen dragen. In een accelerometer zit een sensor die versnellingen meet, dus beweging ten opzichte van rust. Er wordt in drie richtingen (assen) gemeten. Van seconde tot seconde worden deze bewegingen geregistreerd. Speciale software berekent uiteindelijk of het om hoog-, midden- of laag intensieve activiteiten gaat. Hoewel de accelerometer als één van de meest betrouwbare beweegmeters  wordt gezien, heeft ook dit meetinstrument nadelen. Het apparaat kan namelijk niet tijdens het zwemmen gedragen worden en daarnaast maakt de meter ook geen onderscheid in het heffen van een gewichts-dumbell ten opzicht van het nemen van een hand pinda’s… Dit illustreert hoe moeilijk het meten van beweeggedrag is. Door de Accelerometer te combineren met de SQUASH-vragenlijst, streven we naar een zo goed mogelijke weergave van het beweeggedrag van de deelnemende patiënten.

Instructie-avonden
De laatste instructie-avonden zitten erop. Uiteindelijk hebben 236 fysiotherapeuten uitleg gekregen over onze onderzoeksdoelstelling, het aanmelden van patiënten en (voor de interventiegroep) het gebruik van het online e-Exercise programma. Wij hebben met veel plezier de avonden georganiseerd en zijn erg blij dat er zoveel fysiotherapeuten geïnteresseerd zijn in wetenschap en de combinatie fysiotherapie en eHealth.

Publiciteit
Reumafonds; Het Reumafonds, één van de subsidieverleners voor het e-Exercise onderzoek, heeft op haar website een nieuwsbericht geplaats.
 
Culemborgse Courant; Fysiotherapeut John van den Berge heeft een stukje over zijn deelname aan het onderzoek in de Culemborgse Courant geplaatst.
 
Friesch Dagblad; Op 22 september stond er in het Friesch Dagblad een kort nieuwsbericht over het e-Exercise onderzoek.


 
Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2014 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons e-mailadres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen