Copy

e-Exercise Nieuwsbrief

15 april 2015

Hoera: 207 aanmeldingen!
Wat was het spannend in de laatste week van maart! Heel even waren we bang dat we de 200 patiënten net niet zouden halen. Maar gelukkig resulteerde een laatste oproep via de mail in nog flink wat nieuwe aanmeldingen. We hebben de 200 patiënten ruimschoots gehaald: er zijn maar liefst 207 patiënten het onderzoek ingestroomd: 109 in de interventiegroep en 98 in de controlegroep. We hebben nu genoeg deelnemers om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over de (kosten-) effectiviteit van e-Exercise. Inmiddels is het daarom ook niet meer mogelijk om patiënten aan te melden voor het onderzoek.
Appeltaart voor de 200e patiënt
De 200e patiënt is aangemeld door Fysiotherapiepraktijk Visser uit Pannerden.
Fysiotherapeuten Anouk Visser en Roos van Mierlo-ter Wijlen hebben in de laatste week nog maar liefst zeven nieuwe patiënten voor het onderzoek aangemeld.
Dit grote aantal aanmeldingen was te danken aan het krantenstukje dat zij op 18 maart in weekblad
Rijnwaarden/Zevenaar Post plaatsten.
Anouk en Roos: bedankt voor jullie inzet! De appeltaart is onderweg!
 
e-Exercise kan nog steeds gebruikt worden!
Ondanks dat het niet meer mogelijk is om patiënten voor het onderzoek aan te melden, kan e-Exercise nog steeds gebruikt blijven worden. Patiënten voor wie u een account aanmaakt worden niet gevold voor het onderzoek en zullen ook geen vragenlijsten ontvangen.

e-Exercise instructie-avond voor de controlegroep: dinsdag 7 juli 2015
In juli 2015 krijgen ook de fysiotherapeuten uit de controlegroep een account voor e-Exercise.  Per mail worden er inlog-gegevens verstrekt en tevens komt er een digitale handleiding over hoe e-Exercise werkt. Fysiotherapeuten krijgen daarnaast de mogelijkheid om naar een instructie-avond te komen, deze staat gepland op dinsdag 7 juli 2015, van 18.30h tot circa 19.30h. Deelname hieraan is vrijblijvend. Verdere informatie over deze avond en  aanmelding volgt nog.
 
Belangrijk: retourneer het behandeljournaal
Bij een deel van de patiënten die deelnemen aan het onderzoek, zal de behandeling inmiddels zijn afgesloten. Wij willen u vragen om zo snel mogelijk na afloop van het behandeltraject het behandeljournaal retour te sturen. U kunt gebruik maken van de antwoordenveloppen die in de cursus map waren bijgevoegd.

Contactgegevens
Corelien Kloek, onderzoeker en fysiotherapeute
Tilburg University & NIVEL
Mail: c.j.j.kloek@uvt.nl
Telefoon: 030-272 9865 / 013-4668271
www: www.e-exercise.nl
Twitter: @ArtroseExercise
 
Copyright © 2015 NIVEL
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan of geïnteresseerd bent in het e-exercise project.
Ons adres:
NIVEL
Postbus 1568
Utrecht, 3500 BN
Netherlands

Add us to your address book


uw abonnement opzeggen    uw gegevens wijzigen