Copy
 Wordt deze mail niet goed weergegeven klik dan hier   Juni 2014 - Nummer 2

    
  

  
   

  
 


  
 


      
        
 

Verwijzen en Consultatie

Jellinek, PuntP, Novarum
en Mentrum
Tel 020 - 590 55 55

info@aanmeldingenadvies.nl 

NPI
Tel 020 - 590 47 00
aanmeldingnpi@npsai.nl 


Verwijzen via de stedelijke Verwijsbrief, die u hier kunt downloaden en printen.       

Aanmelding en Advies

 Fax de verwijsbrief
naar 020 - 590 55 90
(020 - 590 47 01 voor NPI)
of gebruik Edifact
 

Negatief effect persoonlijkheids-stoornis op behandeling van depressie

Recent onderzoek laat zien dat persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen een negatief effect kunnen hebben op de behandeling van depressie. Er was tot nu toe sprake van tegenstrijdige bevindingen hierover. Depressie werd vaak als zelfstandige stoornis behandeld. Het is echter bekend dat 2 van de 3 mensen met een depressie ook een persoonlijkheidsstoornis hebben; vaak is er sprake van een ontwijkende of vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Onderzoek, waar PuntP aan meewerkte, laat zien dat als je niet beide stoornissen aanpakt, de kans op succesvolle behandeling van depressie 50 % lager is. Lees verder.


TV programma over dilemma:
wel of geen maagoperatie?

In het tv programma De Wachtkamer besteedt de IKON op 25 juni rond 23.30 uur (na het voetbal) op Nederland 2 aandacht aan de problematiek rond bariatrische ingrepen. De uitzending gaat over een vrouw van 36 jaar. Ze kampt al vanaf haar kindertijd met overgewicht. Een permanente strijd tegen de overtollige kilo’s. Lees verder.


Casuïstiek in de Gespecialiseerde GGZ 

In deze casus wordt een vrouw met recidiverende depressieve stoornis, in combinatie met eetstoornis, alcoholmisbruik en aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis besproken.

Een vrouw van middelbare leeftijd wordt door het ABT (Acuut Behandel Team), aangemeld voor TFP (Transference Focussed Psychotherapy) bij het NPI. Bij het ABT werd zij behandeld vanwege haar suïcidale uitspraken en het ontbreken van een zorgkader. Diagnostisch was er sprake van een recidiverende depressieve stoornis in remissie, een eetstoornis van het purgerende type in korte remissie, alcoholmisbruik en aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis bij een vrouw met een psychiatrische voorgeschiedenis beginnend in de adolescentie en gekenmerkt door voornamelijk ambulante behandelingen van farmaco- en psychotherapeutische aard. Lees verder.


Casuïstiek Gameverslaving

Deze casus gaat over een 22-jarige student HBO, die zo’n 12 uur per dag aan gamen besteedde.

Hij kwam er niet van los en dreigde van de opleiding gestuurd te worden. Bij de intake gaf hij aan gecontroleerd te willen gamen. Om dit te bereiken spraken wij af dat hij zou beginnen tijdelijk niet het spel te spelen waar hij verslaafd aan was. Dat lukte hem. Hij gamede weliswaar ten tijde van de behandeling maar nooit langer dan een uur en altijd andere games. Zijn moeder en zus kwamen een paar keer mee om te horen waar hij mee bezig was, maar ook om hem te steunen bij het gestopt blijven. Ze gaven aan dat sinds cliënt was gestopt met overmatig gamen de sfeer in huis aanmerkelijk was verbeterd. Lees verder.
 

Nieuwe verwijsbrief GGZ 

Voor de Amsterdamse huisartsen is een nieuwe versie van de stedelijke verwijsbrief GGZ beschikbaar. De verwijsbrief kwam tot stand in overleg met 1e lijn Amsterdam (ELA), vertegenwoordigers van de Amsterdamse Huisartsen Vereniging (AHV), inGeest en Arkin. De verwijsbrief is geactualiseerd voor de nieuwe situatie met de basis-ggz en gespecialiseerde ggz en kunt u hier downloaden. U vindt de verwijsbrief op de website van PuntP, Jellinek, Novarum, Mentrum en van de Basis GGZ van Arkin. De brief kan digitaal worden ingevuld. U kunt de brief ook per e-mail opvragen bij info@aanmeldingenadvies.nl
 

Nieuwe locaties Mentrum Ouderen 


Vanaf half augustus zal Mentrum Ouderen verhuizen naar een nieuw behandelcentrum op de Nieuwe Kerkstraat 156 (naast Dr. Sarphatihuis). Cliënten kunnen in dit nieuwe behandelcentrum ook terecht voor de alcoholpoli, geheugenpoli, metabolepoli en de deeltijdbehandeling. Mentrum Ouderen blijft ook in de regio’s Noord en Oost/ Zuidoost actief. Begin oktober krijgen de huidige klinieken van Mentrum Ouderen een mooie plek in de nieuwe kliniek in Amstelveen (pand Sinaï). Lees verder
 

Sterk verband tussen partner-mishandeling en middelenmisbruik 


Bij veel plegers van partnermishandeling speelt middelenmisbruik een rol en relatief veel cliënten die in behandeling komen voor hun verslaving rapporteren partnergeweld in het afgelopen jaar. Het behandelen van deze groep helpt om de partnermishandeling te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek waar drs. Fleur Kraanen op 3 april 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op promoveerde. Kraanen deed onderzoek bij Jellinek en de forensische polikliniek De Waag. Lees verder.


Psychomotorische therapie voor jongeren


PuntP Jeugd en Jellinek Jeugd bieden sinds kort ook psychomotorische therapie (PMT) voor jongeren. PMT kan veel betekenen voor jongeren die niet zitten te wachten op moeilijke gesprekken of voor jongeren die ver van hun gevoel afstaan, bijvoorbeeld doordat ze enorm aan het malen zijn in hun hoofd. Vooral het oefenen van agressieregulatie is zinvol. PMT is ook geschikt voor jongeren met spanning en/ of paniekklachten. Lees verder.
 

POH GGZ opleiding iets voor uw POH GGZ?


Sinds vorig jaar september organiseert de post hbo SPV opleiding van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Arkin en Prezens een scholingstraject praktijkondersteuning POH GGZ. De opleiding besteedt veel aandacht aan het aanleren, versterken of opfrissen van methodieken die gericht zijn op begeleide zelfhulp, versterking van het probleemoplossend vermogen, shared decision making, ontwikkeling van netwerkstrategieën, E-health, collaborative care en preventieactiviteiten. Na het volgen van dit traject ontvangt de cursist het certificaat POH-GGZ. Lees verder.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Arkin, Curatieve Zorg. Vragen of 
suggesties kunt u mailen aan: theo.smit@arkin.nl of tel 020 - 590 15 48