Copy
Sterke ideeën voor Waarschoot


Nieuwsbrief Groen Waarschoot #2

Maart 2013

In deze nieuwsbrief
 

Besturen zonder inhoudelijk akkoord: een kwalijke gewoonte


Na verkiezingen wordt een bestuur vaak snel gevormd en de schepenfuncties vliegensvlug verdeeld. Op een bestuursakkoord is het vaak wat langer wachten. Inhoud is nochtans de kern van politiek. "Een kwalijke gewoonte die CD&V en Open VLD in Waarschoot gewoon overneemt", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. We pleiten dan ook voor een andere aanpak.

"De verkiezingen zijn al bijna een half jaar achter de rug. Groen verwacht dat stilaan duidelijk wordt welke beleidsinitiatieven het nieuwe bestuur zal nemen," zegt Cousaert. De nieuwe ploeg heeft al drie gemeenteraden achter de rug, maar bracht nauwelijks een inhoudelijk thema aan bod. Puur tijdsverlies.

Het voornaamste wat we tot nog toe weten is dat het 'een rustige bestuursperiode' zal worden (dixit burgemeester Ann Coopman). Groen verstaat hieronder dat alle middelen in de vorige legislatuur werden opgesoupeerd en dat nu zwaar moet worden bespaard.

Wij pleiten nu al, om het binnen zes jaar anders aan te pakken. Eerst moeten partijen een meerderheid vormen op basis van de inhoud. Met andere woorden: eerst onderhandelen over het te voeren beleid vooraleer postjes te verdelen. Naast onze oproep om schepenfuncties toe te wijzen op basis van doelstellingen (zie persbericht 27/11) reiken we twee concrete voorstellen aan over hoe een beleid beter vorm krijgt.

Foto: Yves Buysse
Terug naar menu

De bomen op het dorpsplein 


De gemeente plantte de voorbije weken iets meer dan 40 bomen aan in de dorpskern. Een goede zaak, hoewel het niet zorgde voor de oase van groene rust die het vorige bestuur beloofde. Jammer genoeg koos het bestuur ook niet voor streekeigen bomen. Een gemiste kans. 

Langs de rijbaan werden 32 Amberbomen aangeplant. Op het dorpsplein 14 Valse Christusdoorns. Beide soorten zijn van Noord-Amerika en worden daarom het best geweerd in openbare aanplantingen.

Streekeigen soorten worden om verschillende redenen overal aangeprezen. Er is een positieve impact op de biodiversiteit. H
et plantsoen is relatief goedkoper. De planten worden vaak ouder, ook omdat ze goed bestand zijn tegen ziekten, plagen en de grillen van ons klimaat. 

Foto: Gilbert De Bal

Terug naar menu

Herbevestiging erbarmelijke financiële toestand Waarschoot


Onze gemeente is de koploper van de schulden in het Meetjesland. De ermbarmelijke gemeentefinanciën worden herbevestigd. Waarschoot is daarenboven ook één van de slechtste leerlingen in de Vlaamse klas. Het wordt hoog tijd dat het nieuwe bestuur een plan opstelt om de gemeentelijke financiële huishouding op orde te brengen.

Waarschoot had in 2011 een schuldenlast van €17.764.098. Onze gemeente volgt daarmee de trend van de hoge schuldenlast bij de lokale besturen en staat daarmee op plaats 117 van 308 lokale besturen. Aanvaardbaar zou u denken? 

Niets is minder waar. We moeten deze schuldenlast immers plaatsen tegenover het aantal inwoners. En dan zien we dat Waarschoot een schuldenlast heeft van €2.233 per inwoner. We stranden daarmee op de 8ste plaats in Vlaanderen. Slechts 7 gemeenten doen het slechter. 

De informatie vindt u hier.


Foto: Yves Buysse

Terug naar menu

Groencafé: Toekomsten voor Groen Waarschoot
 

Samen met een enthousiaste groep leden en sympathisanten brainstormde Groen Waarschoot op 4 maart over de toekomst van de afdeling in onze gemeente. 

Met welke thema's kan Groen Waarschoot de komende jaren aan de slag gaan en hoe maken we van onze afdeling een magneet voor iedereen die links-progressief is? Dat waren twee centrale vragen tijdens onze denkoefening. We tekenden plannen uit over hoe we onze werking kunnen verbreden en keken ook naar de werking van Jong Groen.

Hiermee trekken we een belangrijk verkiezingsthema door in onze eigen werking, namelijk: inspraak vanuit de basis.

Op basis van de ideeën zal het bestuur een actieplan maken voor de periode 2013 - 2018.
 
Foto: Yves Buysse
Terug naar menu

Jong Groen lid van de Jeugdraad

Gwendolyne Thonon, voorzitter van Jong Groen in Waarschoot, is sinds begin dit jaar lid van de gemeentelijke jeugdraad. Ze zal enthousiast het jeugdbeleid in onze gemeente mee vorm geven.

De jeugdraad geeft advies en doet voorstellen over ieder onderwerp dat handelt over het Waarschootse jeugdbeleid. De jeugdraad organiseert evenementen voor jongeren zoals de 'Nacht van de Leiding' en de 'Dag van de Jeugd'.

Contacteer: thonongwendolyne@gmail.com


Terug naar menu

Peter Cousaert lid Politieke Raad Groen


De Politieke Raad is bevoegd voor de inhoudelijke politieke lijn van Groen. Dit omvat de uitwerking van de ideologie, de politieke doelstellingen en krachtlijnen, en de prioriteitsbepaling. De politieke raad zet dus de grote krijtlijnen uit voor de partij op landelijk niveau en kan beschouwd worden als het Groen parlement.

Peter werd onlangs verkozen door liefst 91% van de aanwezige leden van Groen Oost-Vlaanderen. Hij kwam als relatieve nieuwkomer uit tegen twee kandidaten die hun sporen al verdienden binnen de partij.

Hij wil binnen de partij vooral de thema's intergemeentelijke samenwerking, sociaal beleid, werkgelegenheids- en activeringsbeleid mee uitwerken. Hij zal daarbij pleiten voor oplossingen die zo dicht mogelijk bij de burger liggen. Steden, gemeenten en OCMW's moeten een belangrijker rol kunnen spelen.

Terug naar menu

Petitie coöperatief ondernemen in windenergie - Petitie Energent


EnerGent is ontstaan uit een groep van een 100-tal bewoners van Gent. Er is één ding dat hen bindt: samen willen ze instaan voor hun eigen energieproductie. 

Zij willen hun energie lokaal, proper, betaalbaar en onafhankelijk van grote producenten en dure grondstoffen. Ze willen dat het rendement van de energieproductie over zoveel mogelijk mensen wordt verdeeld. Dat kan door het oprichten van lokale energiecoöperaties waarvan heel veel mensen een aandeel kunnen kopen.

Omdat de provincie Oost-Vlaanderen op 20 maart een voorstel bespreekt dat het makkelijker maakt dat burgercoöperaties deelnemen in windmolenprojecten, starten we een actie om dat voorstel te steunen.

Groen Waarschoot doet een warme oproep om via hun website www.energent.be hun petitie te ondertekenen.

Een filmpje over Energent.

Terug naar menu
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Website Groen Waarschoot
Like
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2013, Groen Waarschoot, Alle rechten voorbehouden.

Email ons: peter@groenwaarschoot.be

schrijf je uit