Copy

Frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel er vigtige elementer i at skabe bæredygtige frivilligmiljøer. Men hvad motiverer egentlig de frivilliges engagement på tværs af alder, og hvordan kan man arbejde på at styrke de frivilliges tilfredshed og trivsel? Alt dette, og mere til, har vi sat os for at undersøge i den nye Frivilligundersøgelse fra Ingerfair. 
 
Af Emilie S. Grønning, Juniorkonsulent i Ingerfair

 
I Ingerfair har vi over de seneste 2 år kortlagt frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel på tværs af sektorer og organisationer af forskellige størrelser. Dette har resulteret i Frivilligundersøgelsen 2021, der samler besvarelser fra næsten 1600 frivillige på tværs af 17 organisationer. De adspurgte frivillige har svaret på spørgsmål, indenfor bl.a. temaerne; rammer for frivillighed, anerkendelse, værdier, motiver, samarbejde og klassiske trivselsspørgsmål ift. stress og mobning.

I Frivilligundersøgelsen 2021 har vi to særlige fokuspunkter. Det ene handler om, hvad der er vigtigt ift. frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation. I det andet fokuspunkt er vi dykket ned i forskelle og ligheder ved de fem generationer i frivilligheden: Generation mellemkrig, Generation babyboomer, Generation X, Generation Y og Generation Z. Du kan i det følgende læse lidt mere om, hvad vi har fundet ud af.
 

De tilfredse anbefaler frivilligheden
Vores første store fokuspunkt i undersøgelsen tager fat i den generelle problematik, der handler om, hvordan man som organisation bedre kan lykkes med rekruttering af frivillige.
 
Vi tager i undersøgelsen udgangspunkt i det faktum, at de bedste til at rekruttere nye frivillige, ofte er de eksisterende frivillige. På den baggrund satte vi os for at undersøge, hvad der påvirker de frivilliges sandsynlighed for at promovere frivillighed i deres organisation til andre. Her finder vi, at en høj generel tilfredshed med at være frivillig, hænger stærkt sammen med en høj sandsynlighed for, at den frivillige vil anbefale andre at være frivillige.
 
I undersøgelsen stiller vi derfor skarpt på, præcis hvilke faktorer, der kan være med til at skabe en høj tilfredshed blandt frivillige – og hvilke faktorer, der trækker tilfredsheden ned. Blandt de faktorer, der hænger stærkest sammen med en høj tilfredshed kan nævnes: Det at man bliver glad af at være frivillig, det at man oplever at have meningsfulde opgaver, at gøre en forskel sin organisations sag, og at indgå i et meningsfuldt fællesskab. En uddybelse af disse, samt yderligere faktorer, kan læses i Frivilligundersøgelsen 2021. Herigennem bidrager undersøgelsen med vigtig viden til organisationer, der ønsker at styrke rekrutteringen af frivillige, idet vi udpeger konkrete steder, man kan sætte ind, for at øge tilfredsheden blandt sine frivillige, og derved også sandsynligheden for, at de anbefaler frivilligheden til andre. 
 

Generationerne i frivilligheden
Udover den generelle udfordring i at rekruttere nye frivillige, som mange organisationer står med, findes også en aldersmæssig udfordring, som langt de fleste organisationer deler: Nye generationer af frivillige skal snart tage over, hvis organisationerne skal forsætte deres virke, som det er i dag. Men der er flere udfordringer forbundet med rekrutteringen af yngre generationer. 
 
Først og fremmest er der betydeligt færre mennesker i de yngre generationer end i de ældre, hvilket betyder, at der vil værre færre frivillige for organisationerne at bejle til i fremtiden. Derudover er der også forskel på, hvordan forskellige generationer af frivillige agerer og ønsker at engagere sig. Netop derfor har vi i Frivilligundersøgelsen 2021 valgt at dykke ned i forskelle og ligheder i generationernes forhold til frivillighed.
Ønsker man, som organisation, at nå flere generationer af frivillige, kan et større kendskab til disse forskelle altså være afgørende for både fremtidig rekruttering, motivation og trivsel blandt ens frivillige.  
Undersøgelsen viser nemlig, at der er nogle forskelle på særligt Generation mellemkrig, - babyboomer og de helt unge Z’ere sammenlignet med de mellemste generationer X og Y. 
 
Dyk selv ned i Frivillighedsundersøgelsen 2021 og bliv klogere på, hvordan frivilligheden i Danmark har det i dag.
Få lavet en frivillighedsundersøgelse i din organisation
Når vi laver en frivillighedsundersøgelse i din organisation, så kan du sammenligne dit frivilligmiljø på tværs af gennemsnittet af andre organisationers frivilligmiljøer. På den måde kan I bedre vurderer, hvor I skal sætte ind med tiltag for at styrke frivilligheden.
Vi sætter spørgeundersøgelsen op indsamler besvarelser og præsenterer resultater og anbefalinger for jer.

En frivillighedsundersøgelse koster fra 15.000 kr. ekskl. moms og kan kombineres med undersøgelser af potentielle frivilliges ønsker og behov.
Vil du høre nærmere? Så tag fat i Line på line@ingerfair.dk
Stå stærkt som frivillighedskonsulent i en større organisation
  • Få redskaber til at navigere i rollen som frivillighedskonsulent, hvor du både skal være facilitator og frivillighedsekspert.
  • Træn systematikken i konsulentens opgave i at behovsafdække, planlægge og afvikle processer med frivillige og samarbejdspartnere.
  • Få designguider for forskellige engagementsmodeller, så du styrker din organisation i involveringen og samarbejdet med frivillige.
  • Sådan arbejder du med modstand i processer.
Tilmeld dig senest d. 30. oktober og få uddannelsen til introduktionspris; 18.000 kr. ex. moms
(normalpris 21.795 kr. ex. moms).
Er du ansat til at udvikle lokalafdelingens bestyrelse med synes, du mangler kompetencer og idéer til det?
Tilmeld dig vores endags kursus
 og få redskaber til at facilitere bestyrelsesudviklingen.
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark