Copy
Kære medlemmer i Netværket for Frivillig-fagnørder
Hermed det sidste nyhedsbrev til jer i 2022 og med det tid til at takke jer for alle de gange, vi har været i hinandens gode selvskab i året, der er gået. 

Årsgilde
Tak for jeres deltagelse på Årsgildet i septemer, hvor vi fik vendt og drejet nye deltagelsesformer i frivilligeden. Tak for jeres engagement, gode spørgsmål og grin.

To go-seminarer
Tak for jeres deltagelse på To go-seminarerne i årets løb i Aarhus, København og online. I har lyttet, stillet spørgsmål, delt viden og erfaring – både til os men også i høj grad til hinanden, og det er lige præcis det, vi sætter allermest vægt på  i Netværket – at I drager nytte af hinanden og med det, gør arbejdet med frivilligheden i Danmark bedre og sjovere.

2023 banker på
Ikke længe efter vi har lagt nytårshatten på hylden, skal vi ses igen – nemlig til årets første To go-seminar d. 24. januar i Aarhus og i København og online d. 26. januar.
Værterne denne gang er Frederik Boll og Lasse Petersen, og de vil, under overskriften FORANDRINGS-HOKUS POKUS ELLER RADIKALE FORANDRINGER?, udfordre den typiske forandring, hvor flotte frivilligstrategier, endeløse kursusrækker og store mængder inspirationsmaterialer skal få frivillige til at ændre praksis.

Ses vi – husk at tilmelde dig.

 
Glædelig jul, godt nytår og på gensyn i ´23.

Med venlig hilsen 
alle os fra Ingerfair

Frivilligstrategiens tre faldgruber 

Af Frederik C. Boll, stifter og direktør i Ingerfair og Lasse F. Petersen, partner i Ingerfair.
 

I en tid hvor ændringer i frivilligheden stiller nye og anderledes krav til de frivillige organisationer, bliver arbejdet med at få lavet en tidssvarende frivilligstategi tilsvarende vigtig.


Når en frivilligstrategi skal udarbejdes, er der tre faldgruber, organisationen bør undgå:
 • En frivilligstrategi der kun involverer de eksisterende frivillige.
 • En frivilligstrategi hvor målet er One size fits all.
 • En frivilligstrategi hvor en kursusrække er implementeringen af strategien.
 
Når en frivilligstrategi kun involverer de eksisterende frivillige
For nylig lavede vi et forsøg i en stor dansk organisation, som havde behov for flere yngre frivillige (frivillige i den erhvervsaktive alder). Her præsenterede vi for omkring 150 frivillige (Tordenskjolds soldater) udviklingstendenser inden for frivilligheden. Vi gav gode eksempler på, hvordan andre organisationer har løst udfordringer med at få de helt unge eller erhvervsaktive bedre med i det frivillige arbejde. Herefter lavede vi en øvelse, hvor vi ”brændte frivilligmiljøet ned til grunden” og bad de frivillige genopbygge frivilligmiljøet, så det var bedre rustet til fremtiden. 
 
Resultatet var, at de frivillige byggede præcist det samme frivilligmiljø, som de allerede kendte til. Samme organisering, samme aktiviteter, samme frivillige osv. 
 
Pointen her er, at det kan være svært for de nuværende frivillige selv at få øje på de justeringer eller nye tiltag, som kan være nødvendige for forandringer. I en tidligere artikel skriver vores kollega Line Lund Mikkelsen om, hvordan det faktisk kan hjælpe ”bare” at spørge de potentielle frivillige om, hvad de har behov for, og hvordan de gerne vil engagere sig, men at mange organisationer helt overser dette greb.
 
De frivillige i en organisation er ofte meget langt væk fra den udsigtspost, du har som medarbejder, leder eller medlem i hovedbestyrelsen. Selvfølgelig oplever de også forandringer, som kalder på handling eller nye planer. Men det er ofte de hverdagslige ting, som de frivillige kan pege på – ikke de bagvedliggende årsager. Det kan være, at forholdet til samarbejdet med kommunen er blevet svært, at de nye frivillige er svære at fastholde, eller at målgruppen ikke længere dukker op til aktiviteterne. Det er jo de ting, de gerne vil løse, og de gør det ofte ved at gøre mere af det samme eller få nogle lønnede medarbejdere til at hjælpe med at løse udfordringerne.
 
De frivillige kan på den baggrund godt tænke, at det ikke giver mening, at organisationen skal have en ny frivilligstrategi, når nu der er nogle helt konkrete udfordringer, som skal løses nu og her – og til dette har man altså ikke brug for en strategi.
 
Men – selvfølgelig skal de frivillige involveres i processen omkring udvikling af en ny frivilligstrategi, men det gode spørgsmål er: Hvad skal de involveres i? Og hvad giver dem ikke mening at være delagtiggjort i?
 


One size fits all
Det er måske for åbenlyst at sige, men frivillige er forskellige, og der er også stor forskel på landsdelene selv i vores lille land. Det er en typisk faldgrube, at frivilligstrategien får beskrevet en opskrift på, hvordan noget skal foregå på præcist samme måde alle steder i landet eller det område, organisationen dækker. Men one size does not fit all (anymore)!
 
I tidligere artikler omkring generationsudfordringerne i frivilligheden har vi eksempelvis beskrevet, hvordan den demografiske udvikling er forskellig på tværs af kommuner. Nogle steder i landet er der mange ’unge’ borgere, mens der i andre landsdele er færre unge, men til gengæld flere blandt de ældre generationer. 
Vi møder desværre ofte organisationen, hvis frivilligstrategi ikke tager højde for dette. I stedet står nævnt, hvordan en frivilligdrevet indsats skal foregå på samme måde, med samme organisering og med de samme slags frivillige alle steder i landet. 


I næste artikel beskæftiger vi os med, hvordan kursusrækker og inspirationsmaterialer anvendes på en god måde til at få strategien bredt ud i organisationen.
To go-seminar 24/1 i Aarhus og 26/1 i København og online

Forandrings-hokus pokus eller radikale forandringer?
 
Frivilligheden er under forandring, og hvordan kan man egentlig understøtte frivillige bestyrelser og -grupper, så de fx kan ændre deres tilgange til rekruttering eller tilpasse aktiviteter til nye krav og ønsker blandt målgruppen?

På dette To go-seminarer udfordrer vi den typiske tilgang til forandringer, hvor flotte frivilligstrategier, endeløse kursusrækker og store mængder inspirationsmaterialer skal få frivillige til at ændre praksis. Vi kommer bl.a. omkring:
 • Det første og mindste i en forandringsproces, og hvorfor arbejdet med holdninger kan være vigtigere end viden og redskaber.
 • Mikroforandringer som radikale forandringer, og hvorfor det nye IT-system aldrig bliver en succes
 • Ingerfairs engagementsmodel og praksiseksempler på gode forandringsprocesser

GRATIS E-BOG


Vil du vide mere om, hvordan du skriver en frivilligstrategi, der virker, Så hent kvit og frit vores e-bog.Og husk at tage en rundtur blandt vores øvrige bøger, gratis e-bøger og rapporter – måske der er noget, du kan bruge!

Stå stærkt som frivillighedskonsulent i en større organisation!
 • Få redskaber til at navigere i rollen som frivillighedskonsulent, hvor du både skal være facilitator og frivillighedsekspert.
 • Træn systematikken i konsulentens opgave i at behovsafdække, planlægge og afvikle processer med frivillige og samarbejdspartnere.
Læs mere og tilmeld dig.
FÅ PLADSER TILBAGE

Bliv din organisations ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer!
 • Lær hvordan du styrker frivilliges trivsel og motivation, så du udvikler et sundt og attraktivt frivilligmiljø.
 • Få styr på organisationsudvikling, og lær, hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.
Læs mere og tilmeld dig

Ledelse af frivillige er ofte mere end bare ledelse!
 • Et praksisorienteret kursus, der lærer dig, hvad der motiverer dine frivillige, og hvordan du stiller krav.
 • Få de bedste redskaber og teoretisk ballast til ledelsesopgaven. 
Læs mere og tilmeld dig
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark