Copy
Kære <<Navn>>

I foråret 2022 tillod vi os at stille dette udfordrende spørgsmål, da vi annoncerede efter fem frivillige organisationer, som gerne ville indgå i et projekt sammen med os. Blandt de knap 20 gode henvendelser valgte vi at tilbyde Osteoporoseforeningen, Kirkens Korshær Holstebro-Herning, SUMH, Paradiset og Sabaah at gå med i projektet.

Alle organisationer står overfor at udvikle deres tilgange til at involvere frivillige, og i alle fem organisationer kræver det et særligt blik på rolleklarhed og tidspres blandt de lønnede medarbejdere. Hen over foråret har vi interviewet alle medarbejdere, ledere, lavet fokusgruppeinterview med frivillige og gennemført trivselsundersøgelser blandt både frivillige og ansatte.
 
I denne artikel sætter vi fokus på projektets hovedtema, nemlig, hvordan man arbejder ‘rigtigt’ med frivillige, og hvordan netop dette spørgsmål har en stærk sammenhæng med lønnede medarbejderes trivsel i små og mellemstore frivillige organisationer.
 


Det rigtige arbejde med frivillige
De fleste mennesker søger selv at finde ’en mening’ i deres arbejde, og hvis der ikke er et (fag)sprog i organisationen for, hvordan der arbejdes med frivillige, så er der formentlig en masse uskrevne ’regler’ eller måder at gøre tingene på.
 
Det kan være, du finder spørgsmålet, hvad er rigtigt arbejde med frivillige? en smule overflødigt eller provokerende. 
Måske tænker du, kan man da arbejde forkert med frivillige? Eller du tænker måske, at det er indlysende, hvad det rigtige arbejde med frivillige er, det er jo rekruttering af frivillige
 
Men ja, du kan godt arbejde forkert med frivillige i den forstand, at du og dine kolleger bruger en masse tid og ressourcer på at løse opgaver, som ikke er de rigtige for, at frivilligheden bliver et virkemiddel til at nå målene (eller målet) i jeres organisation.
 
’Rigtigt arbejde’ henviser ikke til én bestemt opgave som eksempelvis ’rekruttering af frivillige’ eller en rigtig universel måde. Det henviser til den systematik, der er i, hvordan du arbejder med hvilke frivillige og med hvilket formål. Det handler om, hvordan I lige præcis i jeres organisation får et sprog for, hvordan I arbejder med frivillige enten med en fælles tilgang eller bevist forskellige tilgange.
 

Smugkig i undersøgelsen – to refleksionsniveauer
Et vigtigt resultat fra undersøgelserne i de fem organisationer er, at de er rigtig gode til at tale om, hvad de gør. De har gode (møde)strukturer for, at medarbejderne kan planlægge, afvikle, koordinere og orientere hinanden (også med de frivillige) om arbejdet med frivillige. Det er også på dette niveau, at langt det meste af arbejdet med frivillige bor. Og der det skal bo, for det er på dette niveau, de fem organisationer får eksekveret.
 
Vi fandt også en ulempe ved kun at være på dette eksekveringsniveau. Ulempen er, at de strukturer som fordrer eksekvering, ikke nødvendigvis giver mulighed for, at medarbejdere og ledere reflekterer over eller får talt sammen om, hvorfor de gør som de gør. Altså får talt om, hvordan man arbejder rigtigt med frivillige i lige netop denne organisation. Undersøgelsen viser, at oplevelsen af tidspres og uklarhed om ens rolle (opgaver, ansvarsområder mv.) skabes i relation til, hvordan organisationen har besluttet sig for at arbejde med frivillige.
 
I undersøgelsen ser vi, at når det ikke er tydeligt for medarbejderne, hvordan de arbejder med frivillige i organisationen, så kan der opstå usikkerhed ift. hvad der forventes af medarbejderne. Der kan opstå tvivl om hvorvidt, de gør det godt nok? Hvor længe man skal stå til rådighed for frivillige? Eller om de egentlig gør det rigtige?
 

Sådan kan du hjælpe din organisation med at drøfte, hvad ’rigtigt arbejde’ med frivillige er
Modellen herunder giver et overblik over, hvordan man går på opdagelse i, hvad der er ’det rigtige arbejde’ med frivillige i en organisation, der involverer frivillige.
Hvorfor frivillige’ handler om, hvorfor I overhovedet har frivillige i jeres organisation – hvordan er frivilligheden virkemidlet for, at I gør (noget af) det organisationen er sat i verden for? 
Hvem er de frivillige’ handler om at undersøge den eller de målgrupper af frivillige, I engagerer – hvad er meningsfuldt for dem? 
Tilgange’ handler om den eller de grundlæggende logikker, som præger den måde, I tænker og tilrettelægger, hvordan man kan engagere sig.
 
Modellen bygger på den vekselvirkning, der er mellem på den ene side, det jeres organisation er sat i verden for og på den anden side samspillet med de målgrupper af frivillige, I engagerer, hvilke tilgange I benytter, og hvad I forventer at opnå herved. Modellen tilbyder samtidig en fremgangsmåde til at konkretisere, hvordan I organiserer, rekrutterer og leder frivillige hos jer.
 

I næste artikel i denne serie vil vi dykke ned i de fem organisationer; Osteoporoseforeningen, Kirkens Korshær Holstebro-Herning, SUMH, Paradiset og Sabaah. 
Til trods for, at organisationerne er udvalgt, fordi de gerne vil udvikle deres arbejde med frivilligheden, så ser vi også en masse styrker i deres tilgang til arbejdet med frivillige, hvilket vi vil udfolde i den næste artikel.
Synes du, refleksionen om det ’rigtige’ arbejde er spændende?

 
Tilmeld dig To go-seminaret d. 4. oktober i København og 5. oktober i Aarhus. 

 
På dette To go-seminar deler vi de første resultater fra undersøgelserne i de fem frivillige organisationer, som handler om:
  • Hvorfor man ikke kun kan lade kulturen definerer, hvad der er den rigtige måde at arbejde med frivillige på.
  • Hvilken betydning det har på arbejdspladsen, at der er et fælles fagsprog for arbejdet med frivillige.
  • Hvordan fraværet af struktureret tid til refleksion (i teamet) har betydning for mulighederne for at udvikle frivilligmiljøet.
LÆS MERE OG TILMELD DIG TO GO-SEMINARET
NY UDDANNELSE TIL FRIVILLIGKONSULENTER!
Første hold begynder i foråret ´23.

Kompleksiteten i rollen som konsulent stiger i de store frivillige organisationer og kommuner. Der er høje krav til frivilligkonsulentens evne til at arbejde indad i egen organisation, håndtere samskabende processer med mange aktører og designe flere (og nye) engagementsmuligheder.
 
Uddannelsen til frivilligkonsulenter er praksisnær, og over 6 dage kommer du bl.a. omkring:
  • Konsulentens mange roller og positioner i egen organisation og eget team
  • Etablering af fællesskaber og forankring af initiativer
  • Engagement, motivationsbølger og adfærdsdesign
  • Design af forskellige inddragelsesprocesser: Den Katalytiske model, samskabelse og deltagerskab
  • Faciliteringsteknikker og læring i organisationer
 Introduktionspris; 18.000 kr. ex. moms (norm. pris 21.795 kr. ex. moms).
Vil du høre mere om uddannelsen og have at vide, 
når vi åbner op for tilmelding, så send en mail til stine@ingerfair.dk.
Har du allerede taget modul 1 og 2 på Frivilligkoordinatoruddannelsen,
så har du mulighed for i dette efterår at tage et 3. modul også.

Vi har fire pladser tilbage på holdet, så skynd dig, hvis en af dem skal blive din. 
Er du ansat til at udvikle lokalafdelingens bestyrelse med synes,
du mangler kompetencer og idéer til det?

Tilmeld dig vores endags kursus
 og få redskaber
til at facilitere bestyrelsesudviklingen.
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark