Copy

En af de helt store udfordringer hos mange organisationer er rekruttering af frivillige. I de kommende år tyder det desuden på, at denne udfordring skærpes af et aldersmæssigt aspekt, for mange organisationer, hvor aldersgennemsnittet blandt frivillige er højt, står på tærsklen til en reel generationsudskiftning, hvis organisationerne skal forsætte deres virke som nu. 
 
Af Emilie S. Grønning, Juniorkonsulent i Ingerfair

Fra forskellige statistikker ved vi, at der er betydeligt færre mennesker i de yngre generationer end i de ældre, hvilket betyder, at der i fremtiden vil værre langt færre frivillige for organisationerne at bejle til. Her er det dog vigtigt at pointere, at vi kigger en del år frem i tiden, da der heldigvis fortsat er rig mulighed for at rekruttere nye frivillige fra den store Generation babyboomer, der dækker over aldrene 57-77 år. Men meget tyder på, at rekrutteringsopgaven ikke bliver nemmere i fremtiden, og det helt store spørgsmål, for organisationerne, bliver derfor, hvem de nye frivillige, der skal rekrutteres, er, og hvordan man kan lykkes med rekrutteringen af dem – også i fremtiden.

På den baggrund har vi i Frivilligundersøgelsen 2021 valgt at dykke ned i forskelle og ligheder ved de fem generationer, vi møder i frivilligheden:

Generation mellemkrig (78-89 år)
Generation babyboomer (57-77 år)
Generation X (43-56 år)
Generation Y (25-42 år)
Generation Z (16-24 år)

– for at blive klogere på forskellene i hvad der spiller en rolle, for de forskellige generationer, i deres frivillige arbejde. Dette har vi helt konkret gjort ved at sammenligne, hvordan forskellige faktorer påvirker de frivilliges tilfredshed, på tværs af de fem generationer.

Læs hele artiklen
Er du interesseret i at dykke endnu mere ned i Frivilligundersøgelsen 2021 så:
 
TILMELD DIG TO GO-SEMINAR 29/11 I KBH (OG ONLINE) ELLER 30/11 I AARHUS KL. 8.15-11.30

Sammen med dagens deltagere, taler vi bl.a. om, hvad der særligt kendetegner Generation X og Y og derved kan vi blive klogere på, hvordan man skaber glæde og motivation for denne gruppe, så de kan blive gode frivillig-ambassadører.
 

Hvis du er medlem af Netværket for Frivillig-fagnørder, er det gratis at deltage på To go-seminaret, du skal blot tilmelde dig. Har du lyst til at komme på et gratis prøve To go-seminar, er du velkommen til dette.

Læs mere om To go-seminaret og tilmeld dig.

NYT LÆRINGSSPIL:
NYE TIDER, NY ORGANISERING?

Stiller frivillige nye krav til jeres organisation? Og ved du, hvordan I kan starte den forandringsproces, det kan være, at få flere frivillige med i fremtiden?
 
Nye tider, ny organisering af frivillige? er et nyt læringsspil om organisering af frivillighed, som giver deltagerne mulighed for at drøfte, hvilke udfordringer, muligheder, ulemper og fordele der kan være ved en ny organisering, som tager udgangspunkt i tankerne om cirkel organisering. Om spillet
Med spillet får deltagerne mulighed for at drøfte, om nye måder at organisere frivilligheden bedre imødekommer frivilliges behov og ønsker for, hvordan de vil engagere sig i fremtiden.
Spillet guider deltagerne gennem refleksioner om, hvordan en ny organisering af frivilligheden kan fungere. Spillet giver ikke svar, men præsenterer deltagerne for forskellige spørgsmål og situationer, man kan stå i som frivilligkoordinator, og deltagerne skal i fællesskab beslutte, hvordan de bedst understøtter udviklingen i det frivillige engagement. Som deltager får man dermed mulighed for at diskutere faglige problemstillinger.
 

Er du interesseret?
Vi tilbyder en pakkeløsning, hvor du kan købe oplæg af en konsulent, som efterfølgende faciliterer spillet. Er du interesseret i at høre mere om dette så skriv en mail til Frederik; frederik@ingerfair.dk.

Stå stærkt som frivillighedskonsulent i en større organisation!

Tilmeld dig uddannelsen som løber over 6 undervisningsdage i foråret og sommeren 2023. Her vil du bl.a. få redskaber til at navigere i rollen som frivillighedskonsulent, hvor du både skal være facilitator og frivillighedsekspert.

Læs mere og tilmeld dig.
5 PLADSER TILBAGE.
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark