Copy
NGO Life updaten fra Ingerfair og NGO Academy sætter hver måned fokus på et emne inden for arbejdet med frivillige. 
View this email in your browser
Share
Tweet
Share
+1
Forward

Skab de rette forudsætninger for selvkørende frivilliggrupper


Julen har netop været over os, og nytåret med sine fortsætter ligeså. Som leder af frivillige, kunne et godt juleønske nok være " selvkørende frivilliggrupper". 
 
Både som frivillig leder, og som del af en frivilliggruppe, er motivationen for den enkelte, at lave en frivillig indsats,  som giver mening for én.  Lederen (frivillige eller lønnet) skal  motivere sine frivillige, og holde fokus på, at de også skal brænde for det de laver - ellers mister man dem hurtigt igen. Samtidig skal man også sikre, at man selv bliver udfordret og kan finde mening i ens arbejde - ellers brænder man ud som leder.
 
Man kan altså på den ene side som leder ikke bare give de opgaver fra sig, som man ikke mener er ens ansvar, eller som man ikke finder interessante eller udfordrende;  det skal give mening for den frivillige. Samtidig kan lederen ikke påtage sig alt det rutineprægede eller komplicerede arbejde alene, for så er der ikke overskud til hverken motivation eller nytænkning i relationen til de frivillige, og chancen for at man selv som leder brænder ud er overhængende. Det er hverken til fordel for organisationen, frivilliggruppen  eller en selv.
 
Derfor skal der skabes en balance, hvor de frivillige kan få lov at lave det de brænder for, samtidig med, at lederen ikke overbebyrdes med "hvem/hvordan/hvad" spørgsmål om småt og stort, som intet med ledelsesopgaven har - for så er der ikke tid til ledelse. Hvis der er noget som virker demotiverende er det en frivilliggruppe, hvor der ikke er noget fremdrift, og hvor lederen bruger al sin tid på praktiske spørgsmål og brandslukning.
 
Løsningen på dette er selvkørende frivilliggrupper, hvor den rette mængde ansvar, viden, kompetence og beslutningskraft ligger i den enkelte gruppe, så lederen kan trække sig lidt tilbage, og blive en motiverende sparringspartner. Men det kræver arbejde for både lederen og frivilliggruppen at nå dertil og det sker kun, hvis I kan opnå den rette balance imellem:
 
1) De frivilliges indbyrdes relationer
2) De frivilliges rammer
3) Arbejdes art
4) Situationsbaseret ledelse
 
Dine frivilliges relationer
Den vigtigste forudsætning for, at frivilliggruppen bliver selvkørende er, at de faktisk fungerer som en enhed. Derfor er det centralt at have fokus på deres indbyrdes relationer og gruppedynamikken. Der er mange måder man kan sætte fokus på dette:
 
En måde er ved at snakke om hvilke fællesskab(er) man søger i arbejdet. I Ingerfair arbejder vi med tre typer af  fællesskaber; det kammeratlige, det professionelle og sagsfællesskabet. Hvis der i gruppen ikke er åbenhed omkring, hvorfor man er gået ind i arbejdet - eller der ligefrem er nogen der bliver gjort 'dårligere' end andre, på baggrund af deres fællesskabsønske, så skaber det en dårlig dynamik i gruppen.
 
Man kan også arbejde aktivt med hinandens styrker og svagheder, og se på hvordan man i gruppen kompenserer hinanden, og derved kortlægge hvordan man er 'afhængige' af de øvriges kompetencer og viden.
 
En tredje måde man kan arbejde med gruppedynamikken er ved at lave forventningsafstemninger, have spilleregler og et konfliktberedskab som en aktiv del af arbejdet i gruppen. Under udformningen af de forskellige 'dokumenter' får man snakket en værdier og behov for den enkelte frem i gruppen, og det skaber grobund for at der opstår den tillid, åbenhed, respekt og ankerkendelse som en god relation hviler på.
 
De frivilliges rammer
Rammerne for det frivillige arbejde er en anden vigtig forudsætning. Hvis ikke der er noget ansvar, beslutningskraft eller ejerskab som kan lægges over på en selvkørende frivilliggruppe - ja så bliver den ikke selvkørende. Ligesom andre velfungerende 'teams' skal der være et fælles mål og en afgrænsning imellem gruppen og resten af organisationen, socialt og fagligt/opgavemæssigt. En flok løst tilknyttede individer som alle skal have 'ok' fra en leder, hver gang de skal gøre noget, bliver aldrig til en selvkørende gruppe. Altså skal rammerne være der for, at man giver en konkret afgrænset gruppe et konkret afgrænset ansvar. Da vil deres motivation, fremdrift og fællesskab kunne arbejde mod et fælles mål.
 
Arbejdets art
Ligesom med rammerne, er der visse typer af arbejde som ikke i udgangspunktet egner sig til selvkørende grupper. Hvis frivilliggruppen ikke har indflydelse på hverken metode eller mål, så skal man ikke regne med at de bliver selvkørende. De kan sagtes blive til rigtig gode teams, men en frivilliggruppe er først selvkørende, når lederen kan trække sig helt eller delvist, og i den slags arbejde hvor man eksempelvis skal sikre, at noget bliver gjort på en bestemt måde indenfor en bestemt ressourceramme - da kan lederen ikke trække sig. Der skal altså være et fælles mål og en form for indflydelse på enten mål eller metode.
 
Den situationsbaserede ledelse
Når de første ting er på plads, så er det op til lederen at sikre at gruppen bliver selvkørende. Det er hårdt, og det tager tid, men det er en investering.  Som leder vil tanken 'det er nemmere at gøre det selv' falde en ind et utal af gange - for det er det, i det første lange stykke tid. Det tager tid at opbygge en god relation i gruppen, at få styr på rammer, ansvar, beslutninger osv. Og hvis der kommer nye ind, eller er frivillige der stopper, så skal man i udgangspunktet starte forfra med dynamikken. Derfor skal man som leder være virkelig god til at se, hvornår man skal træde ind og tage styring eller skabe begejstring, og hvornår man skal træde tilbage, reflektere og se på hvordan gruppen kommer videre.
 
De selvkørende frivilliggrupper er guld værd, både for de frivillige og for organisationen. Det er i den slags grupper man vokser, udvikler sig, bliver klogere og finder fællesskab med andre, der brænder for ens sag. Men ikke alle frivilliggrupper kan og skal være selvkørende. Sæt ind i de grupper som arbejder sammen i længere tid, uden stor udskiftning, med et afgrænset mål og et klart ansvar og beslutningskompetence - der giver det mening.
 
Så kære leder: Gør det til et nytårsforsæt, at skabe de gode rammer for selvkørende frivilliggrupper i din organisation.
 
God fornøjelse!
Julia B. Hunt
Konsulent i Ingerfair

----------------------------------------------

I næste NGO Life nyhedsbrev kan du læse om, hvordan man skaber selvkørende frivillige de steder, hvor forudsætningerne ikke er der for de selvkørende grupper. 

To Go Seminar januar

 
Selvkørende friviliggrupper.

Januars To Go Seminar handler om hvordan man styrker sine frivillige og frivilliggrupper, så du langsomt kan gå fra at være styrende til at være en motiverende sparringspartner

København: 
22. januar 

Kl. 8.30 - 10.00 
Ingerfair, Masnedøgade 20, 2100 Kbh Ø

Aarhus: 
28. januar
Kl. 14.30 - 16.00
Frivilligcenter AarhusGrønnegade 80, 1 sal, 8000 Aarhus C


Det er gratis at deltage i To-Go Seminarerne, men tilmelding er nødvendigt, da der er begrænsede antal pladser. 

Kurser i 2015


NGO Academiets nye kursusprogram er klar: 

17. marts København
Grundkursus i samskabelse

25., 26. marts samt 28. april i København
Ledelse af frivillige

21. april i København
Selvkørende frivilliggrupper

22. april Aarhus
Grundkursus i samskabelse

23. april i København
Rekruttering af unge til bestyrelsen

29.,30. april samt 2. juni i Aarhus
Ledelse af frivillige

3. juni i Aarhus
Rekruttering af frivillige

16. juni i København
Rekruttering af frivillige

17. juni i København
Ny som leder af frivillige


Du kan se alle kurserne her.


Tak fordi du læste det hele!

Det er så svært at skære de lange artikler ned, når der er så mange guldkorn... Del den gerne med dine kollegaer, hvis de også har interesse og kom med til To Go i slutningen af januar og få endnu flere. Se ovenfor. 

Det sker i frivilligsektoren i Danmark

Fagligt forum på LinkedIn


Hen over julen er der sket en markant stigning i aktiviteten blandt folk i den frivillige sektor på LinkedIn. 

Mange spørger os hvad man bruger LinkedIn til. Er det andet end et online CV, og hvad skal det bruges til når jeg nu ikke er jobsøgende. 

LinkedIn er et fagligt forum. Det er her du kan stille spørgsmål, starte debatter, kommentere på andres og dele spændende artikler. 

I den seneste uge har der været gode indlæg om samskabelse, en gruppe startet af Varde Kommunes udviklingschef, Jørgen Nielbæk, der samler folk fra hele landet med interesse for emnet.

Fra en udenlandsk kollega blev spørgsmålet: 'har du sagt nej til en frivillig' stillet, med mange gode tips, råd og erfaringer delt. 

LinkedIn er altså et forum, hvor du kan 'møde' dem du allerede kender, blandet med alle dem du endnu ikke har mødt, og diskutere det du syntes er interessant. Hvis du gerne vil igang, så kan du starte med at linke til vores konsulent Marie, der har været LinkedIn bruger i mange år, og spørge hvordan du selv rigtigt kommer igang. 
 

Var du (også) frivillig juleaften?


Flere og flere danskere valgte at bruge deres juleaften på at give en hjælpende hånd. 

Faktisk var der så mange frivillige, at flere organisationer meldte 'alt udsolgt' i forhold til frivilligjobs d. 24. december, skriver både Politikken og Ekstrabladet

Der har været mange reaktioner på hvorvidt det er godt eller skidt at danskerne er blevet aktive frivillige juleaften, om det varer ved, eller om det bare er et billede af at vi godt vil gøre noget godt den ene dag om året, som vi så kan bryste os af resten af året. 

Casper Bo Danø fra FriSe siger: "...al hjælpe [er] lige god. Hvis det er julen, der får flere af os til at stifte bekendtskab med frivillighed, er det fantastisk. Gode oplevelser med frivillighed kan give blod på tanden."

Det er Frivilligt Forum Johannes Bertelsen ikke enig i: "Danskernes iver efter at hjælpe i julen er udtryk for en 'skæv udvikling' i samfundet." 

Men hvad tænker du? Fortæl os på Facebook eller LinkedIn hvad du tænker om denne udvikling. 
Copyright © 2015 Ingerfair, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp