Copy

DE FLESTE ORGANISATIONER DELER EN FÆLLES UDFORDRING!
Nye generationer af frivillige skal snart tage over, hvis organisationen skal forsætte sit virke, som det er i dag
Når vi kigger på de tal, der er tilgængelige for forskellige generationer og deres frivillige arbejde, så tyder det på, at der bliver færre frivillige at kæmpe om, og at kampen om de yngre generationer kræver store forandringer i frivillige organisationers organisering og kultur. Generationsskiftet handler altså ikke kun om at rekruttere nye frivillige ind i vante rammer og rutiner.
 
I den første artikel, om den store generationsudfordring, så vi nærmere på fakta, mens vi i den anden artikel reflekterede over to af de håndtag en frivillige organisation kan dreje på for at håndtere en generationsudfordring.

Kan en landsdækkende organisation være landsdækkende, hvis ikke der er lokale afdelinger organiseret med lokale bestyrelser?

I denne artikel undersøger vi, hvordan Frederic Lalouxs teori om ’fremtidens organisation’ kan præge vores tanker om fremtidens lokalafdeling. For kan en landsdækkende organisation være landsdækkende, hvis ikke der er lokale afdelinger organiseret med lokale bestyrelser? 
 
Det er et af de vigtige spørgsmål, frivillige organisationer kan stille sig selv. Måden vi tænker den landsdækkende organiseringen af frivillige trækker ofte tråde til organisationens demokratiske strukturer, og har samtidig også en vigtig funktion i forhold til at sikre/understøtte organisationens økonomiske tilskud – både lokalt og nationalt.
 
Men er lokalafdelingen som selvstændig juridisk enhed og med egen bestyrelse, den eneste måde at skabe sunde demokratiske strukturer? Det kommer an på, hvordan vi definerer, hvad medlemsdemokrati er, og hvornår noget er demokratisk.

Læs hele artiklen
Ledelse af frivillige er et vigtigt arbejdsområde i arbejdet med frivillige, men det kan ofte være svært at vide, hvor grænserne går mellem ledelse-, rekruttering-, fastholdelse- og organisering af frivillige. 

Tilmeld dig kurset, første undervisningsdag d. 19. september.

Når du har de rette redskaber og den teoretiske ballast, er ledelse af frivillige en spændende opgave i en travl hverdag. Kurset giver dig velafprøvede redskaber til at organisere det frivillige arbejde og sætte grænser for dig selv som leder. 
 • Et praksisorienteret kursus, der lærer dig, hvad der motiverer dine frivillige, og hvordan du stiller krav.
 • Du lærer at lede dine frivillige med fokus på formålet, så du undgår at lede ’sponsorerede kaffeklubber’.
 • Du får styrket din egen udvikling som leder, når du prøver kræfter med ledelsessimuleringen Teamleader.
 • Du får de bedste redskaber og teoretisk ballast til ledelsesopgaven.
Bliv din organisations ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer. 

Tilmeld dig Frivilligkoordinatoruddannelsen, første undervisningsdag d. 30. august i Aarhus eller 10. januar i København.
 • Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.
 • Få styr på organisationsudvikling, og lær, hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.
 • Løs en konkret problemstilling for en forening, så du bringer din redskabskasse i spil i andre sammenhænge end i din egen organisation.
 • Bliv undervist og få sparring af Ingerfairs konsulenter, så du får den seneste viden på frivillighedsområdet.  
Jens Bay fra Johannahuset er tidligere studerende på Frivillikoordinatoruddannelsen.
Hør hans erfaringer med uddannelsen.
Det nødvendige generationsskifte – vil kommende generationer fravælge din organisation?

Kom med på Frivilligkoordinatoruddannelses modul 3, første undervisningsdag d. 22. oktober.
 
Frivilligkoordinatoruddannelse modul 3 er for deltgere, der allerede har taget modul 1 og 2. Vi skal dykke ned i, hvordan tendenser påvirker fremtidens frivillighed. Vi undersøger, om der vil være færre frivillige, og hvordan vi allerede nu kan begynde at fremtidssikre vores organisation.
 • Fakta-tjek om kommende generationer
 • Fra organiseringsmodel til organiseringsproces
 • Rekruttering af forskellige generationer
 • Når organisationen ikke længere ejer de frivillige!
 • Sådan designer du mikro-handlinger for organisationens potentielle frivillige.
 • Sådan skaber du små rum for eksperimenter med nye løstkoblede organiseringsformer i din organisations ’plejerkultur’.
Er du ansat til at understøtte og udvikle lokale afdelingsbestyrelser i din organisation, så kunne dette endagskursus d. 7. september i København være interessant for dig. 
 • Pligt eller lyst? Hør hvordan foreningsdemokratiet udvikler sig, og hvad kommende generationer af frivillige forventer af din organisation.
 • Din rolle og valg af position som konsulent kan afgøre, om vi får bestyrelsen med ”ombord”.   
 • Den velfungerende bestyrelse kommer i flere udgaver – sådan planlægger og faciliterer du dialogen, om hvilken type bestyrelse lokalafdelingen ønsker at være.
 • Rekruttering til bestyrelsen – sådan hjælper du bestyrelsen til at skabe en systematik i deres rekrutteringsarbejde.
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark