Copy
Er du ansat til at understøtte og udvikle lokaleafdelingsbestyrelser?
Kom med på endagskurset;
 Kompetenceudvikling af lokalafdelingernes bestyrelser, der byder på: 
  • Pligt eller lyst? Hør hvordan foreningsdemokratiet udvikler sig, og hvad kommende generationer af frivillige forventer af din organisation.
  • Din rolle og valg af position som konsulent kan afgøre, om vi får bestyrelsen med ”ombord”.
  • Den velfungerende bestyrelse kommer i flere udgaver – sådan planlægger og faciliterer du dialogen, om hvilken type bestyrelse, lokalafdelingen ønsker at være.
  • Rekruttering til bestyrelsen – sådan hjælper du bestyrelsen til at skabe en systematik i deres rekrutteringsarbejde.

Kurset foregår i København d. 15. november ´22
Pris: 3.195,- ex moms incl. forplejning
Læs mere og tilmeld dig kurset 
Er du interesseret i udviking af bestyrelser?
Lige nu kan du GRATIS se online-kurset; De dovne bestyrelser.

Klik og se kurset, det varer ca 60 min.

Kan man arbejde forkert med frivillige?

I foråret 2022 tillod vi os at stille dette udfordrende spørgsmål, da vi annoncerede efter fem frivillige organisationer, som gerne ville indgå i et projekt sammen med os. Blandt de knap 20 gode henvendelser valgte vi at tilbyde OsteoporoseforeningenKirkens Korshær Holstebro-HerningSUMHParadiset og Sabaah at gå med i projektet.

Alle organisationer står overfor at udvikle deres tilgange til at involvere frivillige, og i alle fem organisationer kræver det et særligt blik på rolleklarhed og tidspres blandt de lønnede medarbejdere. Hen over foråret har vi interviewet alle medarbejdere, ledere, lavet fokusgruppeinterview med frivillige og gennemført trivselsundersøgelser blandt både frivillige og ansatte.

I denne artikel sætter vi fokus på projektets hovedtema, nemlig, hvordan man arbejder ‘rigtigt’ med frivillige, og hvordan netop dette spørgsmål har en stærk sammenhæng med lønnede medarbejderes trivsel i små og mellemstore frivillige organisationer.

 

Det rigtige arbejde med frivillige

De fleste mennesker søger selv at finde ’en mening’ i deres arbejde, og hvis der ikke er et (fag)sprog i organisationen for, hvordan der arbejdes med frivillige, så er der formentlig en masse uskrevne ’regler’ eller måder at gøre tingene på.

Det kan være, du finder spørgsmålet, hvad er rigtigt arbejde med frivillige? en smule overflødigt eller provokerende.
Måske tænker du, kan man da arbejde forkert med frivillige? Eller du tænker måske, at det er indlysende, hvad det rigtige arbejde med frivillige er, det er jo rekruttering af frivillige.

Men ja, du kan godt arbejde forkert med frivillige i den forstand, at du og dine kolleger bruger en masse tid og ressourcer på at løse opgaver, som ikke er de rigtige for, at frivilligheden bliver et virkemiddel til at nå målene (eller målet) i jeres organisation.

Læs hele artiklen

To go-seminar d. 4. oktober i Kbh og 5. oktober i Aarhus

Synes du reflektionen om "det rigtige arbejde" er interessant, så kom med på vores To go-seminar i oktober, hvor det vil være dagens tema.

Som medlem i Netvæket for Frivillig-fagnørder er det gratis at deltage, du skal blot tilmelde dig. Hvis du ikke er medlem, så kom med på et gratis prøve-To go-seminar.
Læs mere og tilmeld dig To go-seminaret

NY UDDANNELSE TIL FRIVILLIGKONSULENTER.
FØRSTE HOLD I FORÅRET ´23
Kompleksiteten i rollen som konsulent stiger i de store frivillige organisationer og kommuner. Der er høje krav til frivilligkonsulentens evne til at arbejde indad i egen organisation, håndtere samskabende processer med mange aktører og designe flere (og nye) engagementsmuligheder.
 
Uddannelsen til frivilligkonsulenter er praksisnær, og over 6 dage kommer du bl.a. omkring:
  • Konsulentens mange roller og positioner i egen organisation og eget team
  • Etablering af fællesskaber og forankring af initiativer
  • Engagement, motivationsbølger og adfærdsdesign
  • Design af forskellige inddragelsesprocesser: Den Katalytiske model, samskabelse og deltagerskab
  • Faciliteringsteknikker og læring i organisationer
 Introduktionsprisen; 18.000 kr. ex. moms (norm. pris 21.795 kr. ex. moms).
Vil du høre mere om uddannelsen og have at vide, 
når vi åbner op for tilmelding, så send en mail til stine@ingerfair.dk.
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark