Copy
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangesloten bent bij het (gender)diversiteitsplatform Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht.


Nieuwsbrief september 2018
Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht


Beste lezer,
 
Aan het begin van het nieuwe academische jaar willen we je als Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht graag informeren over ontwikkelingen op het gebied van diversiteit & inclusie aan de universiteit.
  
We zijn druk bezig met het maken van de Pandora die in december verschijnt. Er werken veel inspirerende mensen aan mee en de auteurs en onderwerpen zijn zeer divers. Meer daarover lees je hieronder. Wil je ook eens een bijdrage leveren of heb je een tip voor een onderwerp waarover je zou willen lezen en/of schrijven in Pandora? Of heb je een wetenschappelijke functie en wil je jezelf voorstellen in de rubriek Presenteerblaadje? Stuur dan een mail naar Frieda Pruim. Reeds verschenen nummers van Pandora zijn te vinden in het archief op onze site. 
 
Op onze site vind je nog steeds allerlei UU-nieuwtjes op het gebied van gender en diversiteit en attenderen we je op interessante bijeenkomsten. Mis je iets op onze site of heb je zelf een bericht te delen? Meld het ons!

Hartelijke groet,

Frieda Pruim, eindredacteur Pandora
Anne-Marie van Gijtenbeek, coördinator Vrouwennetwerk UU
 
 

Verhuizing Vrouwennetwerk UU
 

Links Frieda Pruim, rechts Anne-Marie van Gijtenbeek. Foto: Ivar Pel

Sinds 2014 is het Vrouwennetwerk UU ondergebracht bij de directie Human Resources in het Bestuursgebouw. Deze zomer zijn we alweer verhuisd, maar dit keer op onze eigen gang. Op kamer 1.04 werken nu Brigitte Prieshof (programmamanager Taskforce Diversiteit), Anne-Marie van Gijtenbeek (coördinator Vrouwennetwerk), Frieda Pruim (eindredacteur Pandora) en Elena Valbusa (projectleider InclUUsion). Eline Pollaert, projectmedewerker van de Taskforce Diversiteit, zit op de kamer naast ons. Geregeld overleggen we over onze werkzaamheden, zodat we goed op de hoogte blijven van wat er op het brede diversiteitsgebied allemaal gebeurt.
 
Omdat we weer minder kasten met meer mensen moeten delen, hebben we een deel van ons archief overgedragen aan Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Enkele jaren geleden ging al het grootste deel van circa 35 jaar archief van ons Vrouwennetwerk naar dit internationale archief. De documenten zijn beschikbaar voor o.a. studenten en onderzoekers, en de lijst met materialen is hier online te raadplegen.
 

 
Nieuwe editie van Pandora
 

De cover van het meinummer van Pandora.

De productie van het nieuwe nummer van Pandora is alweer in volle gang. Het bevat onder meer een interview met Isabel Arends, de nieuwe decaan van de faculteit Bètawetenschappen, een artikel over #MeToo op de universiteit, een terugblik op de deelname van de UU aan de Utrechtse Canal Pride en een gesprek met Marjolein van den Brink, juridisch expert op het gebied van sekseregistratie. Verder onder meer aandacht voor de directie Vastgoed & Campus van de UU, waar inmiddels meer dan de helft van de leidinggevenden vrouw is, en een artikel over Feminer, dat sinds dit jaar diners organiseert waar studenten in gesprek gaan met topvrouwen. Begin december zal dit nummer verschijnen.
 
 
Nomineer kandidaten voor UU Diversity Award 


Annetje Ottow, voorzitter van de Taskforce Diversiteit  

De UU streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Voor initiatieven op dit gebied wil de universiteit aandacht vragen en haar waardering uitspreken door met ingang van 2019 jaarlijks een Diversity Award uit te reiken. De eerste uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2019 door de vicevoorzitter van het college van bestuur, Annetje Ottow, tevens voorzitter van de Taskforce diversiteit.

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams voordragen die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de UU. De initiatieven mogen op alle gebieden liggen. Denk bijvoorbeeld aan etniciteit, klasse, religie, seksualiteit, functionele beperking, gender en de snijvlakken tussen deze gebieden.

De selectie wordt uitgevoerd door een Awardcommissie die bestaat uit drie medewerkers en een student, ondersteund door de programmamanager van de Taskforce Diversiteit. De winnaar ontvangt een bedrag van €2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering aan de UU.

Nominaties moeten voldoen aan de volgende criteria:
  • De genomineerde(n) heeft/hebben gedurende tenminste één jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd om diversiteit en inclusie binnen de UU te bevorderen en deze bevordering in stand te houden;
  • De nominatie vermeldt wat het initiatief en/of bijdrage van de genomineerde(n) is, wat het (beoogde) bereik van het initiatief binnen de UU is en of er reeds resultaten bekend zijn;
  • De nominatie dient vergezeld te gaan van ten minste twee referentiebrieven van verschillende collega’s, waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de genomineerde(n) de Diversity Award verdient/verdienen.
Nominaties kunnen tot 15 november worden ingediend bij de Taskforce Diversiteit.


Gezocht: wetenschappers (v) die in carrière zijn belemmerd


prof. dr. Marieke van den Brink

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) ontvangt al jaren berichten uit het veld over het (opzettelijk) dwarsbomen van de carrière van vrouwelijke wetenschappers. Om hier meer inzicht in te krijgen, doen prof. Marieke van den Brink, prof. Yvonne Benschop en Marijke Naezer (Radboud Universiteit, Nijmegen), in opdracht van het LNVH, een exploratief kwalitatief onderzoek.

Het gaat om zaken als: het stelen van data, (onterechte) auteurschappen op publicaties, achterstelling bij het toekennen van management- en onderzoekstaken, het opzettelijk zwart maken of juist onzichtbaar maken van personen bij bijvoorbeeld commissies, het (negatief) beïnvloeden van de omgeving, het dwarsbomen van onderzoeksprocessen et cetera. Het LNVH definieert dit soort obstructie in het uitvoeren van wetenschap als scientific harassment, niet te verwarren met sexual harassment
 
Door het verzamelen van concrete casussen op basis van ervaringen uit de praktijk hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in praktijken rondom scientific harassment. Zij roepen daarom op om ervaringen hiermee met de onderzoekers te delen. Je kunt je reactie vóór 31 oktober per mail sturen naar Marijke Naezer (of anoniem per post: Radboud Universiteit, t.a.v. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen). Bij voorkeur graag je casus zo uitgebreid mogelijk beschrijven; hier zijn hiervoor een aantal (niet noodzakelijke) richtlijnen te vinden.
 
Mocht je (liever) je verhaal willen toelichten in een interview met de onderzoekers, dan kun je dit aangeven. De verhalen worden volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt en zullen uitsluitend met expliciete toestemming en niet herleidbaar worden gepubliceerd.
 
Copyright © 2017 Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Adres:
Bestuursgebouw
kamer 1.04
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
www.uu.nl/vrouwennetwerkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht · Heidelberglaan 8 · Utrecht, Utrecht 3584 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp