Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van het Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht.
Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen.
In deze nieuwsbrief:
Dear reader, 

The majority of this newsletter is in Dutch, however, when relevant for our non-Dutch speaking members, you'll find some of its content's in English. Due to limited time and resources, we're not able to fully translate our newsletter. We hope for your understanding.  

Best regards,
Anne-Marie van Gijtenbeek & Christine Geense
Beste lezer,

Ben je ook bezig met inspirerende dingen te plannen om het academisch jaar goed te kunnen starten? Heb je al mooie voornemens over hoe aan de slag te gaan met je netwerk, je loopbaan, je gezondheid? Mogen wij je dan ook nog even attenderen op wat gender-gerelateerde gebeurtenissen? Die zijn namelijk heel erg 2015!

We moesten er weer drie jaar naar uitzien, maar het loont het geduld: de Pump Your Career-dag van NWO en LNVH, misschien wel het belangrijkste en interessantste Nederlandse evenement in z’n soort. We kunnen het niet genoeg zeggen: maak je zichtbaar, investeer in je netwerken, blijf op de hoogte. En heb je geen zin alleen te gaan? Mail ons!

Dit academisch jaar belooft veel inhoudelijks op het gebied van genderdiversiteit in de wetenschap. Waar het Vrouwennetwerk sinds jaar en dag fungeerde als 'helpdesk', zijn daar nu Athena’s Angels. Met één druk op de knop kun je onheuse bejegening op basis van je gender/sekse (anoniem) melden bij vier hoogleraren die het klappen van de zweep kennen.

Gendered innovations wordt binnen de wetenschappen steeds belangrijker. In de Pandora van juni kon je al lezen over de "verdwenen vrouwen" in het onderzoek van prof. dr. Dirk Kruijt. Doe jij, of ken jij, onderzoek aan de Universiteit Utrecht waar de factor 'gender' een belangrijke rol in speelt, dan horen we graag van je.

We wensen je een goede start van het nieuwe academische jaar!
Hartelijke groet,
Christine Geense (eindredacteur Pandora)
Anne-Marie van Gijtenbeek (coördinator Vrouwennetwerk)
 
NWO en LNVH organiseren op 19 november het grootse driejaarlijkse evenement voor vrouwelijke wetenschappers: Pump Your Career. MIS HET NIET!
Met o.a. Eva Jinek, Jet Bussenmaker, Ionica Smeets, Jose van Dijck en Naomi Ellemers. 

Talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap (PhD's, postdocs, universitair (hoofd)docenten, hoogleraren, lectoren, beleidsmakers/medewerkers genderdiversiteitsbeleid) staan centraal. NWO en LNVH hechten grote waarde aan diversiteit in de wetenschap en aan het benutten van al het in de wetenschap aanwezige talent. De doorstroom van vrouwen naar de top van de wetenschap is daarom een belangrijk speerpunt. Met Pump your Career willen NWO en LNVH daar een bijdrage aan leveren. 

Bij deze gelegenheid wordt het eerste exemplaar van de LNVH-monitor Vrouwelijke Hoogleraren aangeboden aan minister Jet Bussemaker (minister van OCW).

Pump Your Career vindt dit jaar plaats op 19 november in De Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag biedt tal van inspirerende workshops voor zowel beginnende als gevorderde wetenschappers, evenals acht lezingen en interviews met rolmodellen en experts op het gebied van gender en diversiteit. Uiteraard is er ook volop ruimte voor ontmoeting en netwerken. De voertaal is Engels. 

Meer informatie en het aanmeldformulier vind je hier
In 2015, the Netherlands Organisation for Scientific Research NWO) and the Dutch Network of Women Professors (LNVH) are once again organising Pump your Career, the triennial event at which talent and career development for women in science take centre stage.

Pump your Career will be held on 19 November 2015 in De Rijtuigenloods in Amersfoort. The day will offer many inspiring workshops for both starting and experienced scientists, as well as eight lectures and interviews with role models and experts in the area of gender and diversity. Of course there will be plenty of opportunities for meeting and networking.

Information & registration
Wist je dat steeds meer onderzoeksaanvragen op allerlei gebieden worden afgewezen als geen rekening is gehouden met de factor gender?

Wetenschappers, financierende partijen en publiek worden zich meer en meer bewust van het bestaan en de effecten van genderverschillen in wetenschappelijk onderzoek, in uiteenlopende disciplines. De parapluterm voor alles wat hiermee te maken heeft is Gendered Innovations (klik op de link voor meer informatie, en/of zie ook Pandora 2015-juni).

Doe of ken jij onderzoek binnen de UU en kun je iets vertellen over hoe en waar de factor Gender binnen dit onderzoek een rol speelt? Misschien kun jij dan jouw onderzoek in de schijnwerpers zetten met behulp van een artikel in Pandora en de extra PR daaromheen! 

Denk je dat jij, of iemand die je kent, in aanmerking komt? Neem contact met ons op of stuur deze nieuwsbrief door!


Onderstaand voorbeeld komt van de speciale Gendered Innovations-website van Stanford. Bezoek hun site voor meer interessante voorbeelden!

Did you know that more and more research applications (in various areas) are being rejected when the 'gender factor' has not been taken into account? 

Scientists, funding bodies and the public are becoming increasingly aware of the existence and effects of gender differences in scientific research. This is called Gendered Innovations and you can read more about it by clicking the link or reading our latest Pandora of june 2015. 

Are you a researcher at the UU and would you be willing to share something about the gender factor in your research? Or do you know of research at the UU that would be relevant or interesting for the Women's Network because of said gender factor? We'd love to hear from you. Please contact us via pandora@uu.nl
 

Atria nodigt je graag uit voor de jaarlijkse Prinsjesdagborrel op donderdag 24 september.

Technologische ontwikkelingen en robotisering nemen een enorme vlucht in onze samenleving. Welk effect heeft dit op de positie van vrouwen? Technologie kan bijdragen aan meer welvaart en nieuwe ontplooiingskansen. Maar door de inzet van een nieuwe generatie robots verdwijnen banen in het middensegment. Heeft deze ‘baanpolarisatie’ gevolgen voor vrouwen? Wat vinden we van zorgrobots? Hoe stimuleren we de jongere generatie vrouwen om te kiezen voor techniek? 


Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

Op 29 september 2015 (Dress Red Day) organiseert WOMEN Inc., in samenwerking met VUmc, een dag over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Met speciale aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. De dag bestaat uit twee separate delen, waarvoor je je apart (gratis) kunt aanmelden. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

's Avonds is er een publieke talkshow voor iedereen die meer wil weten over M/V-verschillen in de gezondheidszorg. De huidige gezondheidszorg is nog niet voldoende toegespitst op het vrouwelijk lichaam. Veel geneesmiddelen en behandelmethoden zijn vooral op mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen en symptomen niet (vroegtijdig) worden herkend.  

’s Middags zijn er lezingen voor zorgprofessionals die meer willen weten over genderverschillen in de gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie over het middagprogramma.   

De voertaal is Nederlands. 
In verschillende landelijke media heb je er inmiddels al over kunnen lezen: 

Athena's Angels: 4 women in academia
Veel mensen denken dat mannen en vrouwen tegenwoordig gelijke kansen hebben om succesvol te zijn in de wetenschap. Toch worden vrouwen in de praktijk vaak anders benaderd en behandeld dan mannen, en dit kan invloed hebben op hun wetenschappelijke loopbaan. Deze website is opgezet om zichtbaar te maken welke problemen vrouwen hierbij tegenkomen, en deze waar mogelijk te verhelpen.

Vier vrouwelijke hoogleraren hebben zich verenigd onder de naam Athena’s Angels om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. De missie van Athena’s Angels is om vrouwen en mannen werkelijk gelijke kansen te bieden op een loopbaan in de wetenschap. Wat is daarvoor nodig? 1. Ken de feiten, 2. Meld misstanden, 3. Vraag om raad, 4. Signaleer seksisme, 5. Sluit je aan. 

Klik hier voor meer informatie over Athena's Angels.

Many people assume that men and women have equal opportunities to be successful in an academic career. Yet women continue to be approached and treated differently than men, in ways that impact on their scientific career prospects. This website is designed to elucidate the specific challenges  women have to overcome to realize their scientific  ambitions , and where possible eliminate these.

Four female full professors have united under the name Athena’s Angels, to defend the interests of women academics.  The mission of Athena’s Angels is to offer men and women truly equal opportunities to advance in their scientific career. What is needed to achieve this? 1. Know the facts, 2. Report Maltreatment, 3. Ask for advice, 4. Recognize sexism, 5. Join forces.

Read more information about Athena's Angels here. 

Vanuit het ministerie van OCW wordt sinds 2011 de tweejaarlijks Joke Smit-prijs (€ 10.000,-) uitgereikt aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Voordragen voor deze prijs kan tot 20 september.

Lees hier meer over de Joke Smit-prijs. 

 

On November 4th and 5th 2015, the Graduate School of the University of Humanistic Studies (Utrecht, The Netherlands) will present a conference on responsibilization and dependency in a changing welfare state.
Two out of four speakers are from Utrecht University:  Prof. dr. Tineke Abma (University Medical Center University) &  Dr. Trudie Knijn (Utrecht University) .  

More information: www.uvh.nl/whois-rendered-responsible 

In de Nationale Wetenschapsagenda kun je je verdiepen in de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht, zie foto) en prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (UvA)  zijn voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda die afzonderlijke agenda's van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving samenbrengt en keuzes maakt voor onderzoeksthema's waar de komende tien jaar belangrijke ontwikkelingen te verwachten Ook vanuit de Universiteit Utrecht zijn veel vragen ingediend. Uit de 11.700 vragen die de nationale wetenschapsagenda kreeg voorgeschoteld werden 252 paraplu-vragen gedestilleerd.

Een voorbeeld van een resultaat: onder de noemer S38 resulteerde dit classificeren in 28 gebundelde genderproblematiek gerelateerde vragen die je hier kunt lezen.
 
Je kunt nauwkeurig zoeken in de vragen, in gesprek gaan met de vraagsteller, en bijkomende activiteiten vinden. 

Heb jij een gender- of diversiteitsgerichte vraag ingediend? Vertel het ons. We horen het graag!
 

Atria, the Dutch National Institute on Gender Equality and Women's History, cordially invites you to its conference to commemorate the 80th anniversary of the Collection International Archives for the Women’s Movement (Collection IAV). The Collection IAV, preserved by Atria, is a unique resource for research on women's and gender history, and for the study of women's movements in the Netherlands and around the world.

Sharing the past, debating the present, creating the future
International conference on archiving the 21st century
80 Years Collection IAV
December 3 & 4, 2015
Beurs van Berlage in Amsterdam

Read more about the conference here. Early birds receive a 20% discount on the conference fee (registration before September 14).

LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Email
Email
Intranet
Intranet
Copyright © 2015 Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht, All rights reserved.