Copy

Gun jezelf dit voorjaar nog een workshop, lezing of cursus.
Ter introductie organiseren wij dit voorjaar diverse activiteiten in de gemeente Putten. Klik op deze link voor het cursusaanbod.

Colofon

Volksuniversiteit Veluwerand | Ermelo / Harderwijk | (0341) 55 20 55 | info@vuvera.nl | www.vuvera.nl

Hierboven ziet u de data en de titels van ons voorjaarsaanbod.
Op de site leest u alle verdere informatie over deze activiteiten.
U kunt zich daar meteen ook aanmelden. 
Wacht u daar niet mee? Want het seizoen start al snel!
 

Bjj de pomp, de bakker en het net...
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij u om ons te helpen om bekendheid te krijgen in Putten.
We zijn blij dat er al veel gehoor is gegeven aan deze oproep!! 
Vuvera is ook te vinden op Twitter, Facebook en Linkedin.
Tot ziens bij een (of meer) van onze activiteiten.

Inmiddels is de vacature voor een secretaris vervuld. Bent u (of kent u) iemand die het stokje wil overnemen van onze vertrekkende bestuurders? Hier vindt u meer informatie
 

Het kantoor van Vuvera is geopend op  maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur; behoudens schoolvakanties en feestdagen.

Adres: Kozakkenkamp 33 - 3851GJ - Ermelo - T0341 552055 - info@vuvera.nl  - www.vuvera.nl