Læs blandt andet om et nyt og spændende projekt, som Prodan deltager i sammen med en af vores store kunder, og om vores Kina-Killer strategi.

Stram Kæden

Prodan deltager i projektet Stram Kæden, der er et forløb, hvor kunder og leverandører skal forsøge at skabe et tættere og mere åbent samarbejde for i fællesskab at finde besparelsesmuligheder til glæde og gavn for begge parter.

Hos Prodan samarbejder vi helt konkret med en af vores største kunder om i fællesskab at finde de mest optimale pladedimensioner, så pladen kan udnyttes fuldt ud, når vi skærer. Målet er at reducere spildprocenten med 5%. Det lyder ikke af meget, men når mængderne er så store, svarer det til en årlig besparelse på over 500.000 kr.

Selvom antallet af reklamationer ligger på et meget lavt niveau, har vi alligevel et mål om at reducere antal reklamationer med yderligere 25%, hvilket vil give yderligere besparelser - også for begge parter.

Du kan læse mere om projektet her

Undgå at kunden mærker forsinkelser

Hele efteråret 2015 har Prodan haft et givtigt samarbejde med en civilingeniørstuderende inden for produktion Nicolaj Telling, som skrev sit kandidatspeciale om Prodans leveringsperformance og hvilke muligheder, der kan være for at undgå at eventuelle forsinkelser i produktionen ikke mærkes af kunden.

Nicolaj forsvarede sit speciale i januar måned, og endte med at få et flot 10-tal. Efterfølgende har vi fået præsenteret de resultater og konklusioner, hans analyser har vist - og ikke mindst de refleksioner han har gjort sig undervejs. Der var mange interessante elementer og ideer, som vi kommer til at arbejde videre med. Du kan læse lidt mere om Nicolajs projekt her.
 

Kina-Killer strategien virker

Det er lykkedes Prodan at overbevise en række store internationale kunder om, at der faktisk er bedre økonomi i at få tingene lavet i Randers end på fabrikker i Kina. Du kan læse hele artiklen her

Et mere energivenligt Prodan

Hos Prodan arbejder vi målrettet på at reducere strømforbruget pr. produktionstime, og det lykkedes gennem en række tiltag som udskiftning til LED-belysning, hvor det er muligt, udskiftning af lysstofrør til en mere energivenlig type, og ikke mindst bevidsthed og strammere styring af ventilationsanlægget.

Så langt har vi reduceret forbruget pr. produktionstime fra 15,82 kWh til 14,2 kWh - og den faldende tendens er fortsat i 2016.

Store konstruktioner fylder hallerne

Vi har travlt med at producere transport-værktøjer til vindmølle-vinger, som bliver større og større.

Du kan læse hele artiklen her 
Copyright ©2015 Prodan A/S, All rights reserved.
Du har tidligere tilmeldt dig vores nyhedsbrev - ønsker du ikke at modtage det længere, så tryk afmeld i bunden af mailen. 

Vores adresse er:
Prodan A/S, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV. Tlf.: 87 538 538