Copy
U ontvangt deze e-mail nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld, of omdat u al eens aanwezig was op een bijeenkomst van Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy. Met deze nieuwsbrief geven wij vervolg aan het thema 'Doorkijk naar de toekomst' en houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Verbouwing kantoorpand Schoenaker


Kantoren waarvoor wij het projectmanagement verzorgen, worden ingericht volgens Het Nieuwe Werken. Medewerkers zijn lang niet altijd op kantoor en daardoor worden de vierkante meters niet optimaal benut. Aangezien wij willen aansluiten op de nieuwste duurzaamheidseisen, staat er een verbouwing op stapel van ons eigen kantoorpand aan de Schoenaker in Beuningen.

De gehele Van Kessel Groep komt op één verdieping, in plaats van de huidige twee. De ruimte wordt ingericht naar arbeid-gerelateerde werkplekken. Er komen gesloten kantoren om afgezonderd en geconcentreerd te kunnen werken, plekken om met een kleine groep samen te zitten en een open ruimte voor dagelijkse werkzaamheden. Vaste werkplekken zijn er nauwelijks. Deze nieuwe indeling leidt tot transparantie en het gemakkelijk uitwisselen van kennis en informatie. Bovendien hebben we veel minder ruimte nodig dan voorheen.

 
Begane grond                                           Eerste verdieping

Naast de verbouwing van onze eigen ruimten, zal ook Flexplaza zijn intrede doen. De exploitatie hiervan komt bij De Driestroom te liggen. Mensen met en zonder een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt zullen hier zij aan zij gaan werken. Flexplaza wordt volledig ingericht naar Het Nieuwe Werken. Je kunt er straks enerzijds tijdelijke werkplekken, cursusruimten en vergaderzalen huren. Anderzijds kun je er terecht voor een lekker broodje of een goede kop koffie met de beroemde appeltaart van De Driestroom. Daarmee wordt het tevens dé ontmoetingsplek voor zakelijke afspraken in Beuningen.

 
Project Kloosterhof Weurt
De gemeente Beuningen bouwt de komende jaren een nieuwe ontmoetingsplek op De Kloosterhof in Weurt. Met zowel basisschool, peuterspeelzaal, sporthal als ruimte voor dorpshuisactiviteiten. 

Om de inwoners van Weurt de mogelijkheid te geven elkaar nog meer en makkelijker te ontmoeten, wordt er één locatie gecreëerd voor zowel de basisschool De Ruyter, een peuterspeelzaal, de sporthal en ruimte voor dorpshuisactiviteiten. Ook wordt er een praktijkruimte voor fysiotherapie in het pand gehuisvest. Voor dit alles wordt de sporthal gerenoveerd en nieuwbouw gerealiseerd op De Kloosterhof. Van Kessel & Janssen is aangesteld voor de bouwconsultancy. Het terrein van De Kloosterhof wordt door de gemeente Beuningen heringericht.

Van Kessel & Janssen is lid van het Kenniscentrum Exploitatiegericht Ontwerpen.
Het Kenniscentrum Exploitatiegericht Ontwerpen wordt gevormd door acht gerenommeerde adviseurs op het gebied van huisvesting. Het is een diverse groep deelnemers: architecten, installatieadviseurs, huisvestingadviseurs en bouwmanagers.

Alle deelnemers zijn actief aan de ontwerpende en adviserende kant van het bouwproces. Ook hebben zij kennis en kunde op het gebied van het beheren en exploiteren van gebouwen: bedrijfsvoering, schoonmaak, onderhoud en energie. 
Op deze wijze wordt een brug geslagen tussen ontwerp, beheer en exploitatie. Het kenniscentrum heeft tot doel om de gezamenlijke kennis en kunde te bundelen, te vergroten en ten dienst te stellen van uw facilitair beheer. 
Heeft u vragen over het beheer en de exploitatie van uw huisvesting? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek!
Het reilen en zeilen op kantoor

Wij mogen twee nieuwe junior projectleiders verwelkomen en wensen hen succes!
Vanaf 18 augustus is Jeroen Berkenhagen in dienst. Jeroen is een oude bekende, want 4 jaar geleden heeft hij bij ons al ervaring opgedaan tijdens zijn studie.

Na een studie-avontuur in Helsinki, het afstuderen aan de HAN en zijn werk voor Portaal, is hij weer terug bij Van Kessel & Janssen. Jeroen heeft voor zijn scriptie onderzoek gedaan naar het duurzaam renoveren van woningen volgens verschillende renovatie- concepten.

Jeroen: “De eerste paar maanden zijn voorbij gevlogen. Ik heb deze periode ervaren als leuk, druk en leerzaam. 
Met name ook doordat ik verschillende cursussen heb gevolgd, waaronder GPR Gebouw.”
 
Jeroen houdt zich in zijn functie onder andere bezig met het ScholenDossier, verschillende bouwkundige opnames en inspecties, het maken van meerjaren- onderhoudsplanningen en het verrichten van tekenwerk. Daarnaast is hij ook interne auditor voor ISO9001 en beheert hij het DMS-systeem functioneel.
 
Vanaf 1 september is Sam Daniels in dienst. Hij gaat als junior projectleider aan de slag. Twee jaar geleden heeft Sam stage gelopen bij Van Kessel & Janssen. Ook heeft hij, naast zijn studie, één jaar bij Klokbouw/Züblin meege- werkt aan de bouw van het nieuwe Doornroosje/SSHN-complex.

Zijn scriptie ging over het toepassen van bewezen duurzame energieopwekkings- concepten bij woningcorporaties. Hierbij heeft Sam een tool ontwikkeld waarmee de woningcorporatie kan sturen op kosten en risico’s.

De eerste drie maanden heeft Sam ervaren als leuk, leerzaam en druk:
In samenwerking met Roel Hogenboom begeleidt hij het aanbestedingsproces van De Kloosterhof in Weurt, schrijft hij de selectie- en de gunningsleidraad en verdiept hij zich in de ARW2012 (wet- en regelgeving). Daarnaast begeleiden Sam en Roel het proces t.b.v. de duurzaamheidsmaatregelen voor multifunctionele gebouwen en scholen voor de gemeente Ubbergen. In samenwerking met Troy Bogaerts coördineert hij de verbouwing van een kantoor en een onbemande geldlocatie van de Rabobank. 
Opening Kulturhus in Leuth
Op vrijdagmiddag 14 november werd onder grote belangstelling het Kulturhus in Leuth op feestelijke wijze geopend. De openingshandeling vond plaats door wethouder Leidy van der Aalst van de gemeente Ubbergen, onder wiens bezielende leiding het Kulturhus tot stand was gekomen. Door een druk op de knop werd de naam op het gebouw zichtbaar. Veel inwoners van Leuth en diverse verenigingen waren aanwezig om de opening bij te wonen.
Lees meer
Kantoor Oosterpoort
Op woensdag 19 november werd in Malden aan de Horst 2 het voormalige kantoor van Oosterpoort formeel geopend door wethouder Henk van de Berg. Dit pand werd succesvol getransformeerd van kantoor- naar woonruimte. Wim Janssen, senior adviseur bij Van Kessel Janssen bouwconsultancy was als interim projectmanager voor Oosterpoort bij dit project betrokken.
De bewoners van de 6 zelfstandige woonruimten op de eerste verdieping zijn cliënten van zorginstelling RIBW. Op de begane grond zijn een grote huiskamer en ontvangstruimte gerealiseerd.
              
Dit project is een mooi voorbeeld van succesvolle alternatieve aanwending van overtollige kantoorruimte. In ons land wemelt het van dergelijke leegstaande kantoren en vaker zijn er plannen om deze tot woonruimte om te bouwen, maar in de praktijk lukt dat zelden. De verbouwing is uitgevoerd door ketenpartners van Oosterpoort in een uiterst lean proces. 
Quickscan leegstaand vastgoed 
Door het huidige economisch klimaat hebben steeds meer gebouweigenaren en gemeenten te maken met leegstand van hun vastgoed. Enerzijds betreft dit commercieel vastgoed als kantoren en winkels, anderzijds gaat het om maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen, zorginstellingen of sportaccommodaties.

Vanuit onze betrokkenheid bij verschillende projecten, hebben wij regelmatig te maken met vraagstukken omtrent leegstaand vastgoed. Wanneer voorzien wordt dat leegstand een meer structureel karakter krijgt, opent dit vaak de weg voor een andere benadering. Bij de keuze voor verkoop, eventueel met de mogelijkheid van herontwikkeling, moet vooraf duidelijkheid worden verschaft over het gewenste resultaat. 
Meer informatie over de Quickscan? 
Lees meer
Onze website is vernieuwd! Samen met Merk & Media boost hebben wij onze site gebruiksvriendelijker gemaakt om u als bezoeker nog beter te informeren over onze diensten en projecten.
Wij zijn in ieder geval heel trots op het eindresultaat!
Neem een kijkje op 
www.vkj.nl
Feiten over VKJ
  • Wij hebben expertise op het gebied van procesmanagement, bouwmanagement, bouwkosten, exploitatie en engineering. Wij bieden totaaldienstverlening.
  • Thema's zijn o.a. duurzaamheid, herbestemming, efficiënte bouw en exploitatie en het vertalen van Het Nieuwe Werken in huisvesting.
  • Wij blijven scherp op ontwikkelingen in de markt.
  • Onze klant bepaalt, wij faciliteren! Wij onderscheiden ons met onze bouwinhoudelijke kennis: wij kunnen van begin tot eind met onze klant meedenken!
LinkedIn
Twitter
Google Plus
Website
Email
Copyright © 2014 Van Kessel&Janssen, All rights reserved.

Meld u af van de nieuwsbrief van VKJ    Werk uw aanmeldvoorkeuren bij