Copy

Zapnite si obrázky alebo pozerajte v prehliadači

Zima je typickým časom pre prácu s prútím
Medzisviatkové obdobie bývalo tradične u mňa zasvätené koÅ¡ikárstvu. To bývalo eÅ¡te v dome u rodičov. Tento rok som na túto tradíciu nadviazal aj doma v Bratislave. Skúšal som nové techniky, vzory, tvary, ale opletal som aj vínové fľaÅ¡ky.

O tom a o februárových kurzoch môžete ÄÃ­taÅ¥ Äalej.
Ako pri väčšine nových vecí, bolo čo zvládať...
Na horný výrobok, ktorý som si pracovne nazval "Maják" som si dal trochu slabÅ¡iu osnovu â€“ tenÅ¡ie stojaky ako by bolo dobre. Kvôli nim je to trochu krivoľaké, lebo tak nedržia tvar, ale možno sa to bude niekomu páčiÅ¥ :-) Cik-caková technika, použitá na spodku, Äi chcete alebo nechcete, tlačí stenu dovnútra a tak sa nádoba kónicky zužuje. UrobiÅ¥ touto technikou iný tvar vyžaduje pevné stojaky a takú formu, ktorá bude držaÅ¥ stenu, ale zároveň Vám nebude brániÅ¥ prúty (opletáky) preÅ¥ahovaÅ¥ vnútrom koÅ¡a. Takým rieÅ¡ením môže byÅ¥ forma pod úrovňou výpletu, ktorá zdola roztláča stenu, ale nad ňou Vám necháva priestor na prepletanie. Alebo pomôže priviazaÅ¥ hore stojaky k nejakej obruči, ktorá drží tvar.
Kvôli pleteniu "stáčanej misy" (obrázok vyÅ¡Å¡ie) som si najskôr uplietol malú vzorku –vyskúšal som si tú techniku výpletom steny malého košíka. Takto poučený som už potom uplietol misu, ktorú vidíte na druhom obrázku. Niečo je založené na tradičných technikách ale je tam zo 5 nových postupov až fínt, aby to pôsobilo tak jednoliato, celistvo, čisto.

Tohtoročné februárové kurzy
Uvádzam novinky – "cik-cak" a "stáčanie"
Popri klasických koÅ¡ikárskych výrobkoch, aké sme doteraz robili na mojich kurzoch, a aj naďalej budeme, ponúkam teraz aj nové – pletené cik-cakovou a stáčanou technikou. V katalógu kurzov ich zatiaľ nenájdete, isté vÅ¡ak je, že si týmito dvoma novými technikami môžete prísÅ¥ na kurz upliesÅ¥ košík na spôsob "Majáka" alebo "stáčanú misu". Budete maÅ¥ k dispozícii potrebné prútie, náradie, moju pomoc...
Cena takého kurzu bude 49 €. Predpokladom je, aby človek mal zvládnuté aspoň misku a košík s uchami/rúčkou, aby, inak povedané, už vedel pracovaÅ¥ s prútím a poznal základné techniky. Tých Äo už u mňa preÅ¡li "Stavebnými kameňmi..." bude kurz "Majáku" a misy stáť iba 45 € a kto sa prihlási do Å¡tvrtka večera 16.1.2014 tak na tieto dva výrobky dostane eÅ¡te zľavu 5 € (stačí keď sa ozve a ja budem vedieÅ¥ Å¾e s ním na kurzy mám počítaÅ¥).
Opletanie vínových fľašiek
Doteraz bola možnosÅ¥ opletaÅ¥ na kurze iba demižóny. Odteraz bude možné opletaÅ¥ aj rovné vínové fľaÅ¡ky (1 až 2 l). Cena kurzu (bez fľaÅ¡ky, ktorú verím si každý bez problémov prinesie) bude 42 euro. Predpokladom bude zvládnutý "Ľahký základ" (človek uplietol misku). Kto sa prihlási do Å¡tvrtka večera zaplatí iba 38 euro.

Ostatné druhy kurzov
Kurzy, tak ako boli doteraz, sú stále základom, možete sa na ne prihlásiÅ¥ a ich opis nájdete v Katalógu, ktorý stiahnete tu.

Termíny

Kurzy budú cez víkendy počas celého február 2014 ako zvyčajne v Bratislave. 
Pripravujem ich zatiaľ takto:
počínajúc víkendom 1. a 2. februára
a končiac víkendom 22. a 23. februára.
 
Ak máte záujem sa zúčastniÅ¥ kurzu/kurzov, dajte mi vedieÅ¥ či je niektorá sobota alebo nedeľa vo februári taká, že by ste vtedy nemohli prisÅ¥? Pýtam sa takýmto spôsobom vÅ¡etkých záujemcov a potom navrhnem rieÅ¡enie, lebo v jeden deň nemôže byÅ¥ viac ako 8, ale kvôli ekonomike, ani menej ako 4-5 kurzistov.
Štyri dni už mám v podstate teraz plné a ešte pribudnú ďalší záujemcovia, tak sa snažím optimálne to usporiadať a všetkým vyhovieť.

Podmienky a miesto kurzov je uvedené v Katalógu, ale na prípadné otázky rád odpoviem. 
Teším sa na stretnutie s vami pri prútí.
Srdečne zdraví
Peter Juriga


0903 415 392   juriga@g-studio.sk
grafické Å¡túdio | náhľady z učebnice koÅ¡ikárstva | katalóg kurzov
odhlásiť sa        zmeniť svoju adresu