Copy
Het laatste nieuws vanuit Groen Lille. 
View this email in your browser
Nieuws uit de gemeenteraad
.

Er was veel nieuws te rapen afgelopen maanden, heel wat projecten zijn gestart en komen nog op ons af. Het lijkt of de verkiezingen er al aankomen voor de CD&V. 

 • Het te groot en te duur administratief centrum is in aanbouw. 
 • Ook de sporthal in Lille krijgt haar uitbreiding. 
 • Heel veel wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag in 2017 en 2018
 • Met de bouw van de school in Gierle kan ook gestart worden. 
 • De Broekzijstraat wordt heraangelegd. 
 • Het realiseren van de plannen van het 'wensbeeld Wechel' gaan zijn eerste fase in. 
 • Het dak van het Trapleerke wordt geïsoleerd en zonnepanelen worden geplaatst.
 • De oudemelkerij krijgt een nieuw dak en de gevel wordt aangepakt. 


We hebben een financieel gezonde gemeente. Daar zijn we natuurlijk blij mee, hoewel nog heel wat belangrijke beleidspunten gestaag of niet gebeuren. 

 • De 'Stand still' van het zwembad of de zoektocht naar een alternatief.
 • Zijn de bloembakken in de Kabienstraat nu de enige verkeersmaatregeling die genomen werd in de afgelopen 4 jaar? Hier is duidelijk nog veel werk aan de winkel. 
 • De geplande metamorfose van de speelpleinen is op de trein der traagheid blijven steken. In 4 jaar tijd zien we niet veel verschil. 
 • Lille slibt dicht door het te drukke verkeer, en heel wat sluipverkeer maken onze wegen onveilig. 
 • Autodelen en veilige fietspaden blijven uit! 
 • De CO²-uitstoot vermindering blijft een uitdaging. 
 • Laat zelf jullie bezorgdheden weten zodat we het mee op onze agenda kunnen plaatsen, dit kan met dit online formulier!!!

 

We nodigen graag iedereen uit op onze nieuwjaarsreceptie en wandeling. 
Op zondag 8 januari 2017

Deel 1: 15u Wandeling startpunt in Heerle 44
Deel 2: 17u Receptie met knabbel en babbels op het zelfde adres, bij Heidi en Ronny! 

Tot dan! 


 Lille knalt zonder vuurwerk! De actie die Lille ondersteunt om geen vuurwerk af te schieten tijdens oudejaar. De dieren zullen tevreden zijn mocht dit lukken!  Klik hier.
 

Nieuwsbrief Groen Lille 

Najaar 2016

Ook dit jaar hebben we heel hard gewerkt, we durven dat gerust en zelfs met fierheid zeggen. 

Onlangs kon je ons krantje in je brievenbus vinden, daarin kon je lezen dat we het alternatief fietstraject van Poederlee naar Herentals terug op de agenda plaatsten.  
Je kan over deze actie en het traject meer lezen op onze site
Op de gemeenteraad van november heeft het bestuur bevestigd dat het project opgenomen is in de ontwikkeling van de Kempische heuvelrug van het Regionaal landschap van Grote en Kleine Nete,     Groen werkt! Dit jaar stond ruimtelijk ordening regelmatig op de agenda, met als heikel punt enkele aanvragen van verkavelingen, winkel-units en weekendverblijven. We legden de dossiers onder de loep en we namen acties om het gebrek aan kwaliteit voor het wonen, de omgeving en het verkeer aan te kaarten. Dit door positieve voorstellen te formuleren enerzijds, en bezwaar aan te tekenen waar nodig. We mogen echt wel zeggen dat we hier succes in geboekt hebben. Ons voorstel om een 'Stedenbouwkundige verordening' op te stellen werd aanvaard. De verkaveling Vlimmersebaan in Wechel wordt hertekend, rekeninghoudend met de buurt en de leefkwaliteit. (Lees meer) De aanvraag voor winkel-units aan de Wechelsebaan werd niet goedgekeurd. (Lees meer)
De strijd tegen domiciliefraude en verdere uitbreiding van weekendzones gaat erg traag, het bestuur tracht ons te sussen door 'plannen te hebben', een inventaris te willen maken, etc. Maar met de regelmaat van de klok worden er nog steeds nieuwe verkavelingen en weekendhuisjes gepland. Hier blijven we de nagel op de kop slaan! 
 

De discussie over de komst van windmolens is niet altijd op een positieve manier gevoerd of in de kijker gezet naar de burgers. In ons krantje kon je al onze visie erop nalezen. Op de gemeenteraad van november hebben we ons standpunt herhaald dat gebaseerd is op belangrijke pijlers zoals: geen hinder voor mens of dier, en participatiemogelijkheden voor de Lilse bevolking zijn een must. (Lees meer)  Er waren op de vergadering van de netwerkbeheerders 6 bedrijven die plannen hadden. 
De komst van 81 sociale woningen aan de Eikenlaan zorgt voor heel wat beroering bij de buurtbewoners. Voor hen is de impact op hun omgeving dan ook erg drastisch. We voelen dan ook mee met de actie van de buurt die vindt dat dit mooi stukje groen in Lille niet mag verdwijnen. Maar de nood aan sociale woningen is echt nijpend, want door een jarenlang laks en een steeds 'voor zich uitschuivend' beleid van het CD&V bestuur moet er nu echt iets gebeuren. (Lees meer)
 


Draag jij Groen ook een warm hart toe? Niet akkoord met het huidige beleid? Groen kan steeds gedreven en enthousiaste krachten gebruiken! We maken het verschil en zorgen voor een samenleving dat eerlijker en gezonder is op een haalbare manier.  Spreek ons aan of mail naar lille@groen.be


Copyright © 2016 Groen Lille, All rights reserved.
Nieuwsbroef Groen Lille

Ons algemeen contactadres is:
lille@groen.be 

Schrijf je zelf uit op deze mailing list   
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
mezelf · lille · lille 2275 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp