Copy
Deze nieuwsbrief bevat plaatjes. Ziet u ze niet? Klik dan hier.

Partin Nieuwsbrief No. 34   -   Juni 2015

Geachte Partin deelnemers en belangstellenden,

In het actiebericht van begin deze maand riepen wij op om mee te doen met het "Filantropie in Nederland" onderzoek. De officiële uitkomsten van dit onderzoek komen over enkele maanden, maar nu kan al gezegd worden dat de belangstelling groot is. Meer dan 350 grote gevers en 200 non-profits hebben de online enquête al ingevuld. Meedoen kan nog, de deadline is verlengd tot 5 juli. Ga daarvoor naar www.filantropieinnederland.nl/partin.
Zoals aangekondigd deze maand ook een echte nieuwsbrief boordevol nieuws.

Wij wensen u dan ook veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur
 

Inhoud Nieuwsbrief

  • Samenwerking Partin en PWC
  • Nieuwe versie kleinegoededoelen.nl
  • NRC Charity Award
  • IDleaks awards
  • Inventarisatie CBF
  • Kort nieuws
  • Partinlogo
 

Samenwerking Partin en PWC

Partin heeft overleg gehad met de divisie van PWC die ook de Transparantprijs jaarlijks uitlooft. PWC heeft zich bereid getoond om samen met Partin (vertegenwoordigd door onze penningmeester Koen Vliegenthart) een geautomatiseerd model jaarverslag te ontwikkelen, dat voor iedereen gemakkelijk is in te vullen en leidt tot een verslag dat voldoet aan alle eisen. Aan Partin-deelnemers zal het formulier gratis ter beschikking worden gesteld (op aanvraag), andere stichtingen die er gebruik van willen maken moeten het model aanschaffen. De opbrengst is voor de Partin-kas.
Lees hier wat PWC zelf hierover heeft gepubliceerd op hun website.
Naar verwachting is het model na de zomer klaar en zal op de Partin-dag worden gepresenteerd. Voor de verslaglegging over 2015 zal u dus gebruik kunnen maken van dit belangrijke hulpmiddel.
NB Het verslag vervangt niet de samenstellingsverklaring door een accountant (dat is altijd extra), maar voldoet aan de verslagleggingseisen die aan een geregistreerde ANBI worden gesteld.
 

Kleine Goede Doelen geheel vernieuwd

De afgelopen tijd is veel tijd en energie besteed aan het vernieuwen van de site KleineGoedeDoelen.nl
We hebben dat gedaan om meerdere redenen:
  • Om het particuliere initiatief, - wij allemaal bij elkaar dus – als factor van belang bij het publiek onder de aandacht brengen. Natuurlijk heeft u allen goede contacten met de eigen achterban, maar door ons gezamenlijke werk als het ware ‘in de etalage’ te zetten maken we duidelijk dat we terdege een rol spelen bij het bestrijden van de mondiale armoede.
  • Wij hopen dat vermogensfondsen (hopen het niet alleen, zullen daar ook actie op gaan ondernemen) uit de gepubliceerde verhalen projecten zal gaan selecteren die aansluiten bij hun visie en missie. Daarom is er te selecteren op land, thema en doelgroep.
  • Als we er in slagen voldoende verkeer te trekken naar onze site, zullen wij advertenties kunnen gaan verkopen, liefst aan partijen die aansluiten bij de doelgroep.  (Als de advertentieverkoop geautomatiseerd via Google gaat verlopen -wat we zeer hopen!!-  hebben we daar geen invloed op.)
Wij hopen dat u zich niet zult ergeren aan de advertenties, maar bedenkt dat ze voor Partin budget opleveren om meer te kunnen doen.
Met het vernieuwde KleineGoedeDoelen kunnen wij u ook meer exposure bieden. Natuurlijk heeft u uw eigen website, maar met het aankondigen van uw evenementen op KleineGoedeDoelen, met het insturen van uw nieuwsbrieven e.d. boort u wellicht een nieuw publiek aan. Ook is er een rubriek Vraag&Aanbod waar u terecht kunt.
Partin-deelnemers kunnen 1 x per jaar met hun project in de header op de homepage.  

U kunt ons helpen bij het trekken van verkeer. Ten eerste door zelf ook op regelmatige basis verhalen te publiceren en uw achterban daarover te informeren. Als u gewend bent te werken met Facebook, gaat dat snel en makkelijk.
 

NRC Charity Award

Met kleinegoededoelen.nl gaan we ook meedoen aan de NRC Charity Awards, waarmee voor 75.000 euro aan publiciteit in NRC te winnen is. Mochten we tot de genomineerden behoren, hoort u daar zo snel mogelijk over!
Het ontwikkelen van de advertentie voor de Charity Award is ons aangeboden door Ontwerpbureau10 in Enschede.
KleineGoedeDoelen is voor een groot deel belangeloos ontwikkeld door ontwerpbureau Station-Noord, ook te Enschede.


 

IDleaks awards 29 juni Pakhuis de Zwijger

Over beeldvorming rond ontwikkelingssamenwerking
Heeft u al gehoord over de IDleaks Awards? Op maandag 29 juni vanaf 20u worden in Pakhuis de Zwijger prijzen uitgereikt aan campagnefilmpjes van NGO's die volgens het publiek en een vakjury goede of juist minder goede voorbeelden zijn van communicatie over ontwikkelingssamenwerking. Dit initiatief is opgezet door IDleaks, een vrijwilligersbeweging die zich sterk maakt voor een brede discussie over beeldvorming rond ontwikkelingssamenwerking.
 
Met o.a. Babah Tarawally (OneWorld) en Maite Vermeulen (De Correspondent) in de jury wordt het een leerzame en inspirerende avond over framing en beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking. Ook Bart Romijn, directeur van Partos, komt aan het woord met een korte reflectie op communicatie rond ontwikkelingssamenwerking. De entree voor deze avondvullende show is geheel gratis! Inschrijven kan via deze link.
 
Meer informatie is te vinden op www.idleaks.nl/awards waar ook nog steeds gestemd kan worden op de campagnefilmpjes, dus breng nu snel uw stem uit! Voor het beste campagnefilmpje zijn genomineerd: Amref, SNV, Milieudefensie, De schone kleren campagne, Action aid en Women win.
 

Inventarisatie CBF

Diverse brancheorganisaties werken momenteel hard aan de ontwikkeling van een nieuw validatiestelsel. Het stelsel houdt onder andere in: één gedragscode en één erkenningsregeling.

In de erkenningsregeling van fondsenwervende instellingen wordt thans uitgegaan van een indeling naar grootte in vier categorieën, klein met een totaal aan baten van minder dan 100.000 euro, iets groter tussen 100.000 en 500.000 euro, middelgroot van 500.000 tot 2.000.000 en groot vanaf 2.000.000 euro. Deelname aan de erkenningsregeling geschiedt vooralsnog op vrijwillige basis. Het CBF is gevraagd om toezicht te houden op het voldoen aan de normen die per categorie gaan gelden. Voor de erkenning van kleine fondsenwervende instellingen wordt gedacht aan het beperken van de toetsing tot het jaarverslag. Hiervoor dient wel een eenvoudig digitale model/format van het jaarverslag beschikbaar te komen die voor meerdere doeleinden te gebruiken is, aangevuld met een verklaring van het bestuur en/of kascommissie. Voor de wat grotere fondsenwervende instellingen komt een uitgebreidere digitale verantwoordingsmodel beschikbaar eventueel aangevuld met een samenstellings- of beoordelingsverklaring van een accountant. Het CBF wil via deze nieuwsbrief bij de Partin-deelnemers met een totaal aan baten van meer dan 100.000 euro, peilen of er interesse bestaat om de jaarrekening te laten voorzien van een samenstellingsverklaring afgegeven door een administratiedeskundige. Indien de behoefte bestaat zou u dat dan willen doorgeven via het secretariaat.
 

Kort nieuws

Anne van Opijnen, de student die onderzoek doet naar samenwerkingsverbanden tussen PI's en bedrijven / instellingen, is met een stel vrienden Myo Projects gestart. Samen voor een betere wereld, dat is waar Myo Projects voor staat. Maar samenwerken kan alleen als je weet wie en waar je potentiële partners zijn. Vanaf 4 juli kunt u uw projecten in de interactieve website op de kaart zetten en de wereld uw werk laten zien. Kijk op www.myoprojects.net voor meer informatie.

TIP: Partin heeft een exclusieve samenwerking met Goede Doel Shop, een concept waarmee u gratis donaties kunt ophalen voor uw eigen stichting. In het eerste jaar kunt u het deelnamebedrag van Partin zelfs als bonus terugverdienen. Alle informatie vindt u op de website van Partin onder bedrijven.
 

Partinlogo

Afgelopen paar maanden hebben enkele deelnemers ons gevraagd of zij het Partinlogo ook op hun website mogen plaatsen. Eigenlijk vinden we dat wel erg leuk. Daarom hebben we een webpagina aangemaakt waarop het logo in diverse formaten beschikbaar wordt gesteld. We zouden het leuk vinden als alle Partin-deelnemers het Partinlogo zouden plaatsen. Op die manier laten we samen zien hoe groot het georganiseerde particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking wel niet is.
 
Copyright © 2015 Partin.
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor Partin deelnemers en andere geïnteresseerden die zich via www.partin.nl hebben aangemeld.

Ons adres is:
Partin
Postbus 2089
7301 DB  Apeldoorn
Email Marketing Powered by Mailchimp